Tér, tudomány, történet – workshop

Tér, tudomány, történet – workshop
05/18

2018. május 18.

ELTE TáTK, 1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a, 0.100C (Kari Tanácsterem)

05/18

2018. május 18. -

ELTE TáTK, 1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a, 0.100C (Kari Tanácsterem)


AZ ELTE TáTK TUDOMÁNYKUTATÓ KÖZPONTJA ÉS AZ MTA TUDOMÁNY- ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI OSZTÁLYKÖZI ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGA
meghívja
TÉR, TUDOMÁNY, TÖRTÉNET
című workshopjára

Időpont: 2018. május 18. 10.00
Helyszín: ELTE TáTK, 1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a, 0.100B

Évtizedek óta a „tér korát” éljük, ám a tér konceptuális vonzásköre azóta is kimeríthetetlen forrásvidéke művészeti alkotásoknak és tudományos vizsgálódásoknak egyaránt.  A tudományban a „térbeli fordulat” egyszerre utal régebbi szerzők újraolvasására e sajátos fogalmi szűrőn keresztül, és újabb, a tér fogalma által kijelölt tájékozódási pontok keresésére. A tér kategóriája a társadalomtudományok széles spektrumában fontos tematikus rendezőelv. De mit is jelent e koncepció a különféle diszciplínákban, s miképp kapcsol össze eltérő területeket? A konferencia előadásai a földrajz, a történelem, a szociológia, a jogtudomány és a matematika területe felől mutatják be a tér fogalmának értelmezési lehetőségeit és a térbeliség konceptualizálásnak jelentőségét.   

Program:
10.00–10.30 Hoffman István (ELTE ÁJK): Jogtudomány és regionális tudományok. A területfejlesztés jogi kérdései
10.30–11.00 Berger Viktor (PTE BTK): Szociológiai térelméletek. Térbeliség és társadalmiság konceptualizálási kísérletei a 19. század végétől napjainkig
11.00–11.30 Novák Veronika (ELTE BTK): Régi séták. Térhasználat és a középkori város
11.30–12.00 Tanács János (Neumann János Egyetem GK): A heurisztika terei. A labirintus mint tér-képző narratíva a Bolyai János-féle geometria felfedezésében
12.00–13.00 SZÜNET
13.00–13.30 Berki Márton (ELTE TTK): A földajzi lépték változó konceptualizációja a társadalomföldrajzban
13.30–14.00 Szabó Pál (ELTE TTK): Földrajzi helyek és térszerkezeti modellek
14.00–14.30 Bottlik Zsolt (ELTE TTK): Tér és hatalom. A magyar etnikai térképezés rövid története
14.30–15.00 Tamáska Máté (Apor Vilmos Katolikus Főiskola – Magyar Nemzeti Levéltár): A felekezeti identitás és a történeti települések kapcsolata a Kárpát-medencében. Építészetszociológiai vázlat

A workshopon elhangzó előadások absztraktjai