Traumák és tabuk - Kulcskérdések konferenciafelhívás

2015 tavaszán immár az 5.  alkalommal rendezi meg a Társadalomtudományi Kar a "Kulcskérdések a társadalomkutatásban" című konferenciát. Ezúttal az alcím: Traumák és tabuk. Az esemény célja továbbra is, hogy Karunk oktatói és hallgatói közösen vitassák meg a társadalomkutatás aktuális „kulcskérdéseit”. Előadónak február 23-ig lehet jelentkezni.


Időpont: 2015. március 26-27.
Helyszín: ELTE Lágymányosi Campus, Északi épület, Kari Tanácsterem (0.100C)

Facebook esemény
Jelentkezés előadónak

Kulcskérdések konferenciafelhívás


Traumák és tabuk


Társadalom-és kultúrakutatóként szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy traumákat átélni univerzális emberi tapasztalat. Személyes és kollektív traumák szövik át a társadalmak történetét és kulturális emlékezetét. Egyes kultúrákban átbeszélésre, feloldásra kerülnek a traumák, míg máshol tovább élnek kibeszéletlenül, feldolgozatlanul, tabusítva, tovább őrizve az ezekből fakadó társadalmi feszültségeket és pszichés problémákat. A traumák és tabuk kutatása ezért lehetővé teszi egy társadalom és a társadalmi csoportok történelemszemléleteinek, emlékezet-narratíváinak, politikai ideológiáinak mélyreható értelmezését az ezektől elválaszthatatlan konfliktusok megértésének és (ennek következtében) lehetséges enyhítésének lehetőségeit. Ezzel együtt a traumák és tabuk kutatása során megismerhetjük azokat a kulturális jelenségeket, folyamatokat is, amelyek válaszul születtek a traumák enyhítésére, feloldására illetve a tabuk kibeszélésére.

  • Milyen traumák és tabuk léteznek és élnek tovább az általunk kutatott társadalmakban vagy csoportokban?
  • Léteznek-e olyan kulturális skillek, rendszerek vagy jelenségek (pl. a humor, kollektív rítusok, személyes terápiák) amelyek képesek a traumák feldolgozására?
  • Milyen társadalmi események és következmények kapcsolódnak, kapcsolódhatnak a traumák továbbéléséhez?
  • Milyen kibeszéletlen traumák és tabuk élnek tovább a mai Európában és Magyarországon?
  • Milyen estekben találkozunk a traumák és tabuk kérdéskörével kutatásaink során és milyen módszertani nehézségekkel, kihívásokkal jár mindez?
  • Mi a társadalomtudomány szerepe a traumák kibeszélésének, enyhítésének folyamatában és milyen etikai dilemmákat vethet fel mindez?

Tervezett konferenciánk többek között ezekre a kérdésekre keresi a válaszlehetőségeket a Karunkon megkezdett közös gondolkodás folytatásának reményében. A felmerült kérdések természetesen idén is bővíthetőek és kerekasztal-beszélgetések formájában is megvitathatóak lesznek.

Kiknek a jelentkezését várjuk?
A TáTK oktatói, óraadó oktatói, mesterszakos és PhD-s, illetve szakkollégista hallgatói jelentkezhetnek.

Hogyan lehet jelentkezni?
Az előadás címével és egy 1000-1500 karakteres absztrakt megírásával 2015. február 23-án reggel 8:00 óráig online: jelentkezés előadónak a konferenciára

A konferencia előadásainak alapjait képező tanulmányokat e-bookban tervezzük kiadni. Az 1-1,5 szerzői ív (egy ív = 40.000 karakter szóközökkel) terjedelmű tanulmányokat legkésőbb április 15-ig kell benyújtani. A tanulmány leadásának szándékát a jelentkezési lapon kérjük jelezni.

2015.02.03.