Tudományos pályamű kidolgozására irányuló pályázat

A Külgazdasági és Külügyminisztérium a Visegrádi Csoport 2017–2018. évi magyar elnökségének keretében pályázatot hirdet a külpolitika, a nemzetközi kapcsolatok és külgazdasági fókuszú tudományos tevékenység serkentése és támogatása iránt az ágazat közszolgálati tisztviselői, továbbá a felsőoktatás doktorandusz és doktorjelölt hallgatói, továbbá oktatói-kutatói számára.
 
A pályázat célja:
A külpolitika, a nemzetközi kapcsolatok, a diplomácia és a külgazdasági szakterület tudományos tevékenységének támogatása, kiemelten a külügyi és külgazdasági közfeladat-ellátásában érintett közszolgálati tisztviselők, valamint e területek közigazgatási utánpótlási bázisát jelentő doktorandusz hallgatói, fiatal kutatóinak a kutatási, disszeminációs és tudományos publikációs tevékenységének aktivizálása és ösztönzése.

A pályamunka választható témakörei:

A kidolgozandó pályamunkák a Visegrádi Együttműködés („V4-ek”), illetve Magyarország és a Visegrádi Csoport más tagállamai között

I. a diplomáciai kapcsolatok és a nemzetközi együttműködés;
II. a külgazdasági együttműködés, különösen az export- és beruházás-ösztönzés,
III. a regionalizmus,
IV. a koordinált nemzetközi fejlesztés- és segélypolitika,
V. a multilaterális érdekérvényesítés közös útja
 
tématerületek valamelyikén az együttműködés további erősítésének és fejlesztésének, a „visegrádi gondolat” fokozottabb megjelenésének és az érintett területen az együttesen történő közös fellépés új lehetőségeinek a bemutatására irányulhatnak.

Egy pályázó legfeljebb három alkotással (pályaművel) nevezhet. A pályaművek angol vagy magyar nyelven készülhetnek.

A pályázati anyag beérkezésének határideje: 2018. május 4., péntek

Pályázati felhívás.
2018.03.28.