Ösztöndíjak

Ösztöndíjak

Tehetségtámogató program

Tehetségtámogató program
Nehéz szociális helyzetben vagy, és komoly anyagi megterhelést jelent a továbbtanulás? Nem hagyunk magadra! Az ELTE Társadalomtudományi Kar tehetségtámogató programja egy olyan ösztöndíj- és mentorrendszer, amely egyaránt elérhető az államilag finanszírozott és az önköltséges képzésekre járó hallgatók számára is.

A TáTK-n a hallgatók (akár első évben is) a következő támogatásokat igényelhetik: Az egyes tanévek során pályázható belsős és külső intézmények/szervezetek által kiírt ösztöndíj-elérések letöltése.

Szociális ösztöndíjak
Alaptámogatás: Az első tanév első félévében még nem kaphat a hallgató tanulmányi ösztöndíjat; ezért, a rászorulók beiskolázási terheinek enyhítésére a teljes idejű alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre, valamint felsőoktatási szakképzésre felvételt nyert hallgatók számára az éves hallgatói normatíva 50%-át (mesterképzésen 75%-át) kitevő egyszeri támogatás igényelhető. 

Rendszeres szociális támogatás (ismertebb nevén a „szoctám”): a hallgató szociális helyzete alapján, a hallgató által a kar szabályzatában meghatározott módon, tanévenként egyszer, vagy félévente beadott pályázat útján igényelhető. 

Rendkívüli szociális támogatás: A pályázat célja, hogy egyszeri jelleggel, valamilyen a hallgató életében, szociális helyzetében történt negatív változás esetén segítséget nyújtson. Rendkívüli szociális eseménynek minősül az egyszeri odaítélés szempontjából minden, a hallgató, illetőleg a családja anyagi körülményeit váratlanul, átmenetileg kedvezőtlenül befolyásoló esemény, különösen a gyerekszülés, haláleset, munkanélkülivé válás, súlyos baleset. 

Tanulmányi ösztöndíjak
Tanulmányi ösztöndíj: olyan rendszeres pénzbeli juttatás, melyet egy félév során havonta kapnak a hallgatók "automatikusan", az előző félévi eredményük alapján. Tanulmányi ösztöndíjban csak az a hallgató részesülhet, aki rendelkezik legalább egy lezárt félévvel – így az elsőéves hallgatók is csak a második félévben jogosultak rá. 

Honorácior státusz: A státusz a tehetséges és motivált, tanulmányaiban élenjáró hallgatóknak szól, ennek megfelelően a pályázóknak szigorú követelményeknek kell eleget tenniük mind a pályázás időpontjában, mind az elvégzett kurzusokról szóló beszámolási kötelezettség terén. A státusz megszerzésére pályázni kell. 

Tudományos és szakmai ösztöndíj: Egy összegben igényelhető kutatási támogatás, amelyre pályázhat a kar minden olyan graduális képzésben résztvevő hallgatója, akinek az első vagy egyetlen szakja a TáTK-hoz tartozik. Pályázni lehet az adott tanévre tervezet kutatással, illetve folyamatban lévő tudományos tevékenységgel. 

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj: A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat azok a hallgatók kapják, akik nappali tagozaton, önköltséges formában tanulnak, és legalább két lezárt félévvel rendelkeznek. 

További információ a támogatások igénylésével kapcsolatban elérhető a kari HÖK weboldalán.