Egyéb ösztöndíj kutatási és idegen nyelvű publikációs tevékenység támogatására PhD hallgatóknak

Pályázati kiírás

 

A  pályázat az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 "Tehetségből fiatal kutató - A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban” című projekt keretében valósul meg.
 
A pályázat célja: A PhD hallgatók kutatási és idegen nyelvű publikációs tevékenységének támogatása. Kutatási tevékenység esetében az ösztöndíjból terepmunka végzése, illetve adatok, dokumentumok beszerzése, publikáció esetében pedig az anyanyelvi lektorálás költségei finanszírozhatók.
 
A megpályázható ösztöndíj 150 000 Ft, amely a nyertes pályázó részére egyéb ösztöndíjként kerül kifizetésre. A rendelkezésre álló pénzügyi keret félévenként 1 pályázat támogatását teszi lehetővé.
 
Pályázhatnak: Az ELTE TáTK azon PhD hallgatói, akik a doktori képzésben már legalább másodévesek. A pályázat kiemelt célja, hogy anyagilag támogassa azon hallgatók tudományos tevékenységét, akik nem magyar állami ösztöndíjas formában tanulnak, illetve nem részesülnek egyéb tanulmányi vagy tudományos ösztöndíjban (például Új Nemzeti Kiválóság Program). Ezért a hallgató egyéb ösztöndíjait az elbírálásnál figyelembe kell venni.
 
A pályázathoz csatolandó igazolások:
  • A doktori témavezető ajánlása.
  • Nyilatkozat a hallgató számára folyósított egyéb tanulmányi, illetve tudományos ösztöndíjakról (például magyar állami ösztöndíj, Új Nemzeti Kiválóság Program).
  • Kutatási terv VAGY publikáció absztraktja.
 
A beadás helye: Emailben a doktori@tatk.elte.hu címre kérjük elküldeni.
 
Beadás határideje:
Május 20. (a tavaszi félévben)
Január 20. (az őszi félévben)
 
A pályázat futamideje: 4 tanév. A pályázati periódus vége 2021. 08. 31.
 
A pályázatok elbírálására az őszi félévben február 20-ig, a tavaszi félévben június 20-ig kerül sor. A beérkezett pályázatokról a Szociológia Doktori Iskola alprogramjainak programvezetői által delegált bizottság véleményezése alapján a Szociológia Doktori Iskola vezetője dönt. Az elbírált pályázatokról a pályázókat e-mailben értesítjük. Az ösztöndíj kifizetése ösztöndíjszerződés keretében valósul meg. A nyertes pályázóknak a megvalósulás után a doktori iskola részére el kell küldeniük a kutatási beszámolót vagy a megjelent publikáció szkennelt változatát, illetve online megjelenés esetén linkjét.
 
Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a hamis adatközlés kari fegyelmi eljárás megindításával járhat!
 
Egyéb információkért, valamint a pályázattal kapcsolatos kérdésekkel keressetek minket a doktori@tatk.elte.hu címen!
 

 

Call for Application in English

Letölthető formátum

PDF

Az Egyetem nem tudja garantálni, hogy az elnyert, de önhibából meg nem valósított mobilitásokkal kapcsolatban felmerült egyéni és intézményi költségeket megtéríti. 

ESZA logó

2018.10.15.