Egyéb ösztöndíj fokozatszerzés megkönnyítésére PhD hallgatóknak

Pályázati kiírás - már nem aktív

 

A pályázat az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 "Tehetségből fiatal kutató - A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban” című projekt keretében valósul meg.
 
A pályázat célja: A Szociológia Doktori Iskola PhD hallgatói fokozatszerzésének megkönnyítése, a doktori eljárási díj egy részének visszafizetésével egyéb ösztöndíj formájában.
 
A megpályázható ösztöndíj 75 000 Ft, amely a nyertes pályázók részére egyéb ösztöndíjként kerül kifizetésre. 
A rendelkezésre álló pénzügyi keret egy tanévben 10-12 pályázat támogatását teszi lehetővé. 
 
Pályázhatnak: Az ELTE TáTK azon PhD hallgatói, akik 2017. szeptember 1. és 2021. május 1. között jelentkeznek doktori eljárásra. Az ösztöndíj kifizetésének feltétele, hogy a hallgató a pályázat beadása előtt befizesse a doktori eljárási díj teljes összegét.
 
A pályázás feltételei:
 • A doktori eljárásra való jelentkezés beadása a pályázást megelőző tíz hónapban.
 • Az eljárási díj teljes összegének befizetése.
 • A hallgató korábban nem jelentkezett doktori eljárásra VAGY korábban legfeljebb egyszer jelentkezett doktori eljárásra, amely a doktorjelöltön kívüli, illetve méltányolható okok (betegség, baleset, szülés, anyagi körülményekben bekövetkezett változás stb.) miatt zárult sikertelenül.
 • A pályázó korábban nem részesült a doktori eljárási díj mérséklését, illetve visszafizetését célzó ösztöndíjban.
A pályázathoz csatolandó igazolások:
 • A doktori témavezető ajánlása. 
 • A fokozatszerzés ütemterve.
 • A doktori disszertáció kutatási terve (amely bemutatja a disszertáció szerkezetét is).
 • A doktori disszertáció egy kész fejezete.
 • A pályázó publikációs jegyzéke (MTMT jegyzék).
 • A befizetett eljárási díjat igazoló bizonylat.
 • Korábbi, elindított doktori eljárás sikertelenségét indokoló nyilatkozat vagy dokumentáció.
A beadás helye: Emailben a doktori@tatk.elte.hu címre kérjük elküldeni.
Beadás határideje:
Május 20. (a tavaszi félévben)
Január 20. (az őszi félévben)
A pályázat futamideje: 4 tanév. A pályázati periódus vége 2021. 08. 31.
A pályázatok elbírálására az őszi félévben február 20-ig, a tavaszi félévben június 20-ig kerül sor. A beérkezett pályázatokról a Szociológia Doktori Iskola alprogramjainak programvezetői által delegált bizottság véleményezése alapján a Szociológia Doktori Iskola vezetője dönt. Az elbírált pályázatokról a pályázókat e-mailben értesítjük. Az ösztöndíj kifizetése ösztöndíjszerződés keretében valósul meg. 
 
Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a hamis adatközlés kari fegyelmi eljárás megindításával járhat!
 
Egyéb információkért, valamint a pályázattal kapcsolatos kérdésekkel keressetek minket a doktori@tatk.elte.hu címen!
 
 

 

Letölthető formátum

PDF

ESZA logó

2018.10.15.