Kari pályázat oktatóknak kutatási, szakmai tevékenységek támogatására (2017 tél)

Az ELTE Társadalomtudományi Kara belső pályázatot hirdet kutatási és szakmai tevékenységek támogatására. A rendelkezésre álló keretösszeg 4 millió Ft. Beadási határidő: 2017. február 15., 11 óra.

Pályázati kiírás letöltése (2017 tél)
Pályázati adatlap letöltése (2017 tél)

 

A pályázók köre
A Kar teljes-, illetve részállású oktatói és kutatói. 
 
A pályázatok benyújtásával kapcsolatos információk
A pályázatokat a mellékelt adatlapon, a szükséges mellékleteket PDF-ben csatolva elektronikus úton kell a tamas.molnar@tatk.elte.hu e-mail címre megküldeni. Az elektronikus levél tárgyában a „kari pályázat - 2017. január”, és a pályázó neve szerepeljen. 
 
Határidő: 2017. FEBRUÁR 15. (SZERDA) 11:00 ÓRA
A leadási határidő után beérkezett pályázatokat nem fogadjuk be.
 
A pályázat elnyerésének feltétele, hogy a támogatásból megvalósuló tevékenységet a Kar a döntést követő 30 napon belül kötelezettségvállalásba tudja venni. Ez azt jelenti, hogy eddig az időpontig legalább a megrendelésnek meg kell történnie, tehát utazás esetén ismerni kell a kiutazás dátumát és meg kell rendelni az utazást és a szállást.
 
Pályázni a mellékelt pályázati adatlapon lehet. A pályázati adatlap 4. pontjában ki kell fejteni a téma rövid, egy oldalas tartalmi összefoglalását, és a pályázattal megvalósuló tevékenység kari hasznosulását. 
 
Témakörök:
1. Előrehaladott állapotban lévő, a befejezéshez közeledő kutatási témák lezárása 
E témakör keretében a Kar megkezdett kutatási téma lezárásához, publikációjához, vagy konferencia, workshop keretében megvalósuló bemutatásához, vagy szakfordításhoz, szerkesztői és nyelvi lektori feladatokhoz nyújt támogatást. Ez utóbbiak kifizetése csak bérként vagy megbízási díjként lehetséges. 
2. Előadások tartása konferencián
E témakör keretein belül elsősorban konferencia részvételi költségekre kérhető támogatás, amennyiben a Kar oktatója hazai vagy külföldi konferencián tart előadást. Támogatás az utazás, szállás és regisztrációs költségre, valamint napidíjra – külföldre 40 euró/nap – kérhető. Nem feltétel, hogy a konferencián tartott előadáshoz kapcsolódó tanulmány is megjelenjen, de elbíráláskor előnyt jelent a szervezők által elfogadott absztrakt bemutatása.
3. Kari szakmai konferenciák szervezése
E témakör keretében a Kar konferencia megrendezéséhez kapcsolódó dologi költségekre – elsősorban külföldi résztvevők utazás- és szállásköltségére – nyújt támogatást. 
4. Rövid tanulmányutak, közös szakmai munka
E témakör keretében hazai vagy külföldi partnerintézményekkel, szervezetekkel való együttműködés, közös kutatásokra, oktatásra, pályázatokra való felkészülés támogatható.
A támogatás fordítható:
  • a kiutazás, a szállás és a külföldi tartózkodás költségeire, valamint napidíjra – külföldre 40 euró/nap –, illetve
  • a beutazás, a szállás és a Magyarországon tartózkodás költségeire.
Az időtartam általában néhány nap, de különösen indokolt esetben legfeljebb egy hónap is lehet. 
 
Jegyzet- és könyvkiadás
Jegyzet- és könyvkiadásra nem lehet jelen felhívás keretében pályázni.
Erre a célra az egyetemi keretből igényelhető támogatás. A jegyzettámogatási pályázat évente egyszer kerül kiírásra, a 2016-os beadási határidő szeptember 15-e volt. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az egyetemi jegyzetpályázaton azoknak a kiadványoknak ítéltek meg támogatást, amelyek már előrehaladott állapotban – 70-80%-os készültségi fok – kerültek benyújtásra.
 
Általános információk
  • Pályázni a mellékelt pályázati adatlapon lehet.
  • Kérjük, a költségvetés tervezésénél megfelelő gondossággal járjanak el, mert a megítélt támogatási összeg utólagos emelésére nincs lehetőség. Ezért javasoljuk, hogy a pályázat beadása előtt egyeztessenek Molnár Tamással [tamas.molnar@tatk.elte.hu] vagy a Gazdasági Hivatallal.
  • A megpályázott összeg mértékének meghatározásánál érdemes figyelembe venni, hogy a bérek, megbízási díjak esetében a bruttó bért 22% járulék terheli, étkezés esetében a bruttó összegre 50% reprezentációs járulékot kell fizetni. Ezeket a költségeket a költségtervben szerepeltetni kell.
  • A pályázati forrásból csak dologi költségek és személyi költségek fizethetők. Nagy értékű, 200 000 forint feletti – eszközök beszerzésére nem fordítható a támogatás. Számlás kifizetések tervezése előtt szükséges a közbeszerzési kötelezettségről előzetesen tájékozódni a Gazdasági Hivatalban.
  • Külföldi kiküldetéshez kapcsolódó szállás és utazás csak a központosított közbeszerzés keretén belül a 21/2016. (IX. 28.). számú kancellári körlevélben szabályozott módon szerezhető be. Jelentősen változott az eljárás, mindenki tájékozódjon a pályázat beadása előtt!
  • Nyertes pályázat esetén a kötelezettségvállalásnak – szerződéskötés, megrendelés vagy számlázás – meg kell történnie március 15-ig!
  • A pályázat eredményéről a megvalósulást követő 30 napon belül rövid szöveges beszámolót kérünk készíteni és eljuttatni a tamas.molnar@tatk.elte.hu címre.
  • A nyertes pályázónak a támogatott program megvalósítása során fel kell tüntetnie, hogy a projekt az ELTE TáTK támogatásával valósult meg. Beilleszthető logót, feliratokat vagy más arculati elemeket Molnár Tamástól kérhetnek.
A pályázatok elbírálása
A beérkezett pályázatokat a tudományos bizottság véleményezi, rangsorolja, mely alapján a kari vezetés dönt a támogatásról és annak mértékéről. A döntés meghozatalakor a bizottság és a kari vezetés az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
 
1) A pályázati kiírásban szereplő tevékenységre irányul-e a pályázat.
2) Megvalósítható-e a tervezett tevékenység más pályázati forrásból.
3) Konferencia-részvétel támogatásának feltétele, hogy a pályázó tartson előadást a konferencián, előnyt jelent, ha a pályázó a konferenciaszervezők által már elfogadott absztrakttal jelentkezik.
4) Fűződik-e kari érdek a pályázatban nevesített tevékenységhez.
5) Korábban részesült-e a pályázó támogatásban és ha igen, akkor érdemben beszámolt-e a végzett tevékenységről.
 
Sikeres pályázást kívánunk!

A „Tehetségből fiatal kutató” – A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban („EFOP-3.6.3.-VEKOP-16-2017-00007”) pályázat támogatásával.

ESZA logó

2017.01.30.