Kari utazási pályázat kutatási és szakmai tevékenységek támogatására 2018/2019 I. félév

 

Az ELTE Társadalomtudományi Kara belső pályázatot hirdet kutatási és szakmai tevékenységek támogatására. A rendelkezésre álló keretösszeg 4 millió forint, amelyből a beérkezett pályázatok részleges vagy teljes támogatására nyílik lehetőség. A pályázat részben az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 "Tehetségből fiatal kutató - A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban” projekt keretében valósul meg.


A PÁLYÁZÓK KÖRE

A Kar PhD hallgatói, valamint teljes-, illetve részállású oktatói és kutatói.

 

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A pályázatokat a mellékelt adatlapon, a szükséges mellékleteket pdf-ben csatolva elektronikus úton kell Molnár Tamásnak a palyazat@tatk.elte.hu e-mail címre megküldeni.

A levél tárgyában a “kari pályázat 2018 ősz” és a pályázó neve szerepeljen.

BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2018. NOVEMBER 15. 24:00

A HATÁRIDŐ UTÁN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOKAT NEM FOGADJUK BE.

A pályázatban tervezett tevékenységnek 2019. augusztus 31-éig meg kell valósulnia.

Pályázni a mellékelt pályázati adatlapon lehet. 

 

TÉMAKÖRÖK

1.KÜLFÖLDI ÉS BELFÖLDI TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁKON VALÓ RÉSZVÉTEL

E témakör keretein belül a Kar PhD hallgatói és oktatói kérhetnek elsősorban hazai vagy külföldi konferencia-részvételi költségekre támogatást, amely utazás-, szállás- és regisztrációs költségre, valamint napidíjra – külföldre 40 euró/nap – használható fel.

Az elbíráláskor előnyt jelent a szervezők által elfogadott absztrakt bemutatása.

2.RÖVID KÜLFÖLDI TANULMÁNYUTAK, KÖZÖS SZAKMAI MUNKA

E témakör keretében a Kar oktatói kérhetnek támogatást kétoldalú oktatási és tudományos együttműködések kialakítására, erősítésére a külföldi partnerintézményekkel, szervezetekkel való együttműködésre, közös kutatásokra, oktatásra, valamint pályázati felkészülésre.

A támogatás a néhány napos kiutazások utazási, szállás, valamint napidíj – külföldre 40 euró/nap – költségeire fordítható.


ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Kérjük, a költségvetés tervezésénél megfelelő gondossággal járjanak el, mert a megítélt támogatási összeg utólagos emelésére nincs lehetőség. Kérjük, költségvetés elkészítésekor mindenképpen konzultáljanak a Gazdasági Hivatal munkatársaival. 

Kérjük, hogy a PhD hallgatók a konzulensük ajánlását is mellékeljék a pályázatukhoz. PhD hallgatók napidíjra nem pályázhatnak.

Külföldi kiküldetéshez kapcsolódó szállás és utazás csak központosított közbeszerzésen keresztül bonyolítható, ennek becsült idő- és költségvonzatait kérjük mindenképpen vegyék figyelembe az utazások tervezésénél. 

A pályázat eredményéről a megvalósulást követő 15 napon belül rövid, legfeljebb egy oldalas szöveges beszámolót kérünk készíteni és eljuttatni a palyazat@tatk.elte.hu címre. Az EFOP 3.6.3 követelményeinek megfelelően Konferenciarészvétel esetén kérjük a beszámolóhoz mellékelni a ppt-diasort vagy a megírt előadást és a konferencia-absztraktot. PhD hallgatók konferenciarészvétele esetén továbbá kérjük a beszámolóhoz mellékelni a konferencia szervezői által kiállított igazolást a részvételről, valamint a konferencián készült 5 db fotót, melyen az előadó szerepel. Külföldi tanulmányút, közös szakmai munka esetén a partnerintézménnyel való megbeszélés alapján elkészült együttműködési jelentést is kérjük mellékelni.

 

Amíg a pályázó nem tesz eleget a beszámolási kötelezettségének, nem vehet részt kari pályázaton.

 

A beszámolóval együtt a mellékelt „ESZA” kérdőívet is kérjük kitöltve és aláírva eljuttatni Molnár Tamáshoz.

A kérdőívben kért adatok megadása nem kötelező, amennyiben a pályázó ehhez nem járul hozzá, úgy kérjük, hogy írjanak egy erre vonatkozó megjegyzést a kérdőívre és írják alá a dokumentumot. A projekt azonosítója: EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007.

Kérjük tartsa szem előtt, hogy a támogatott tevékenység megvalósítása során a felhívás alján feltüntetett arculati elemek használata minden kapcsolódó anyagon kötelező: a diasoron, a beszámolón, az együttműködési jelentésen, stb... Az angol és magyar nyelvű logók, formanyomtatványok – Word sablonok, PPT sablonok –Molnár Tamástól kérhetőek (palyazat@tatk.elte.hu). Kérjük továbbá a pályázathoz kapcsolódó anyagokon a következő magyar vagy angol nyelvű szöveg feltüntetését:

 

„A program az EFOP-3.6.3.-VEKOP-16-2017-00007 "Tehetségből fiatal kutató – A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban” támogatásával valósul meg.”

 

„This project was supported by the EU-funded Hungarian grant EFOP-3.6.3.-VEKOP-16-2017-00007”

 

pályázati felhívás
Pályázati adatlap
adatkezelési nyilatkozat
ESZA kérdőív
Call for Application in English

ESZA logó

2018.10.10.