Határozatok

A Kari Tanács 2024. évi határozatai

A KARI TANÁCS 2024.05.28-I ÜLÉSÉN, VALAMINT 2024.05.29-IG TITKOS LEVÉLSZAVAZÁSSAL MEGHOZOTT HATÁROZATAI

 • 040/2024. KT (05.28.) számú határozat a Research Center for Computational Social Science kutatóközpont nevének ELTE Research Center for Computational Social Science névre történő módosításának elfogadásáról
 • 041/2024. KT (05.28.) számú határozat a 2023. évi Minőségfejlesztési Jelentés és a 2024. évi minőségfejlesztési célok elfogadásáról, valamint a következő szakok 2024/25. tanévi szakfelülvizsgálatának tudomásul vételéről: Survey Statisztika és Adatanalitika MA, Sociology BA, Humánökológia MA, Nemzetközi Tanulmányok BA, International Relations BA
 • 042/2024. KT (05.28.) számú határozat a „Szakdolgozati Követelmények: formai, tartalmi, valamint a felhasznált források feltüntetésének követelményeiről és a hivatkozás módjáról” című dokumentumnak, valamint a Karon belül egységes, kötelező erejű használatának elfogadásáról
 • 043/2024. KT (05.28.) számú határozat a 2023.09.19-én 105/2023. KT (09.19.) sz. határozatban elfogadott „A szakmai gyakorlat teljesítésének általános eljárásrendje” című dokumentum az előterjesztésben foglaltak szerinti módosításának elfogadásáról 
 • 044/2024. KT (05.28.) számú határozat a Szociológia Doktori Iskola Szociológia programja kredittanterve módosításának támogatásáról az előterjesztésben foglaltak szerint
 • 045/2024. KT (05.28.) számú határozat az ELTE TÁTK 2023. évi költségvetési beszámolójának és 2024. évi költségvetésének elfogadásáról
 • 046/2024. KT (05.29.) számú határozat Lendák-Kabók Karolina pályázatának támogatásáról a Társadalmi Kapcsolatok Intézetének Kisebbségszociológia Tanszékére kiírt docensi állásra (habitusvizsgálattal)
 • 047/2024. KT (05.29.) számú határozat Modla Zsuzsanna pályázatának támogatásáról a Társadalmi Kapcsolatok Intézete Szociálpszichológia Tanszékére kiírt tanársegédi állásra
 • 048/2024. KT (05.29.) számú határozat Szűcs Zoltán Gábor pályázatának támogatásáról a Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézetének intézetigazgató-helyettesi posztjára
 • 049/2024. KT (05.29.) számú határozat Szalai András pályázatának támogatásáról a Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete Nemzetközi és Európai Tanulmányok Tanszékének tanszékvezetői állására
 • 050/2024. KT (05.29.) számú határozat Soltész Béla pályázatának támogatásáról a Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete Globális és Fejlődéstanulmányok Tanszékének tanszékvezetői állására

A KARI TANÁCS 2024.05.14-I ÜLÉSÉN MEGHOZOTT HATÁROZATAI

 • 025/2024. KT (05.14.) számú határozat az Alkalmazott Digitális Társadalomkutatás alapképzési szak előterjesztés szerinti létesítésének támogatásáról
 • 026/2024. KT (05.14.) számú határozat a Computational Social- and Behavioral Science angol nyelvű mesterszak előterjesztés szerinti létesítésének támogatásáról
 • 027/2024. KT (05.14.) számú határozat a Global Development Studies angol nyelvű mesterszak előterjesztés szerinti létesítésének támogatásáról
 • 028/2024. KT (05.14.) számú határozat a Social Policy MA angol nyelvű szak előterjesztés szerinti indításának támogatásáról
 • 029/2024. KT (05.14.) számú határozat a már meglevő magyar nyelvű Survey Statisztika és Adatanalitika MSc szak angol nyelven is történő indításának támogatásáról
 • 030/2024. KT (05.14.) számú határozat a Szociális Munka alapszak és Szociális Munka mesterszak mintatanterveinek előterjesztés szerinti módosításáról
 • 031/2024. KT (05.14.) számú határozat a Szociológia alapszak tantervének előterjesztés szerinti módosításáról
 • 032/2024. KT (05.14.) számú határozat az angol nyelvű Szociológia alapszak tantervének előterjesztés szerinti módosításáról
 • 033/2024. KT (05.14.) számú határozat az Alkalmazott Közgazdaságtan BSc angol szak mintatantervének előterjesztés szerinti módosításáról
 • 034/2024. KT (05.14.) számú határozat az angol nyelvű Nemzetközi Tanulmányok alapszak tantervének előterjesztés szerinti módosításáról
 • 035/2024. KT (05.14.) számú határozat a Közösségi pszichiátriai rehabilitáció szakirányú továbbképzés képzési és kimeneti követelményeinek előterjesztés szerint módosításáról
 • 036/2024. KT (05.14.) számú határozat a Szociális munka szupervíziója szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek előterjesztés szerinti módosításáról
 • 037/2024. KT (05.14.) számú határozat az ELTE TáTK Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság ügyrendjének módosításáról
 • 038/2024. KT (05.14.) számú határozat az előterjesztésben meghatározott térítési és kredittúllépési díjak alkalmazásáról a 2024/2025. tanévre vonatkozóan
 • 039/2024. KT (05.14.) számú határozat a Kari Érdekegyeztető Tanács megalakítására vonatkozó FDSZ javaslat szövegének elfogadásáról és a TáTK SZMSZ szövegébe 19/A. §-ként történő beillesztésének támogatásáról

A KARI TANÁCS 2024.04.09-I ÜLÉSÉN, VALAMINT 04.10-IG TITKOS LEVÉLSZAVAZÁSSAL MEGHOZOTT HATÁROZATAI

 • 019/2024. KT (04.09.) számú határozat a Kari Tanács választásának kiírásáról. A Kari Tanács döntése alapján a Kari Tanács választás 2024.04.30. és 2024.05.07. között zajlik.
 • 020/2024. KT (04.09.) számú határozat a dékán által javasolt személyeknek a Kari Választási Bizottságba történő megválasztásáról
 • 021/2024. KT (04.09.) számú határozat a Kari Doktori Szabályzat képzés nélküli fokozatszerzésről szóló 29.§-a előterjesztés szerinti kiegészítésének támogatásáról
 • 022/2024. KT (04.09.) számú határozat a Némedi Dénes Kari Könyvtár 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
 • 023/2024. KT (04.09.) számú határozat az ELTE TáTK Tudományos Diákkör kari szabályzata címének, továbbá 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8. és 10. pontjainak az előterjesztésben foglaltak szerinti módosítása támogatásáról
 • 024/2024. KT (04.10.) számú határozat Berényi Eszter pályázatának támogatásáról a Szociológia Intézet Szociológia Tanszékének vezetésére kiírt pozícióra

A KARI TANÁCS 2024.03.13. és 03.14. KÖZÖTT LEVÉLSZAVAZÁSSAL ÉS TITKOS LEVÉLSZAVAZÁSSAL MEGHOZOTT HATÁROZATAI

 • 015/2024. KT (03.14.) számú határozat a Survey Statisztika és Adatanalitika mesterszak képzési kimeneti követelményeinek előterjesztés szerinti módosításáról
 • 016/2024. KT (03.14.) számú határozat az Irodalom- és művészetterápia a szociális munkában szakirányú továbbképzési szak szakindítás kérelmének felterjesztéséről
 • 017/2024. KT (03.14.) számú határozat Soltész Béla pályázatának támogatásáról a Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézetének Globális és Fejlődéstanulmányok Tanszékére kiírt, TÁTK/3193/1(2023) sz. határozatlan idejű docensi állásra (habitusvizsgálattal)
 • 018/2024. KT (03.14.) számú határozat Barczi Péter pályázatának támogatásáról a Közgazdaságtudományi Intézet Savaria Gazdálkodástudományi Tanszékére kiírt, TÁTK/197/1(2024) sz., határozatlan idejű részmunkaidős tanársegédi állásra

A KARI TANÁCS 2024.01.23-I ÜLÉSÉN, VALAMINT 01.26-IG TITKOS LEVÉLSZAVAZÁSSAL MEGHOZOTT HATÁROZATAI

 • 006/2024. KT (01.23.) számú határozat a Kari Tanács 2023/24-es tanév 2. félévére vonatkozó ülés- és munkatervének elfogadásáról
 • 007/2024. KT (01.23.) számú határozat a szakképzettség gyakorlásához szükséges nyelvismerettel kapcsolatos tantervi módosításról szóló adatszolgáltatás támogatásáról
 • 008/2024. KT (01.23.) számú határozat a nyelvi követelményeknek az előterjesztés szerinti beillesztéséről az ELTE TáTK alap- és mesterképzéseibe 2022-23-1-től
 • 009/2024. KT (01.23.) számú határozat az ELTE TáTK Survey statisztika és adatanalitika szóbeli felvételi vizsga előterjesztés szerinti tételsor-módosításának támogatásáról
 • 010/2024. KT (01.26.) számú határozat Schleicher Nóra pályázatának támogatásáról a Szociológia Intézet Társadalomelmélet Tanszékén meghirdetett docensi állásra
 • 011/2024. KT (01.26.) számú határozat Laczkó Mária pályázatának elutasításáról a Szociológia Intézet Társadalomelmélet Tanszékén meghirdetett docensi állásra
 • 012/2024. KT (01.26.) számú határozat Székely-Doby András pályázatának támogatásáról a Közgazdaságtudományi Intézet Közgazdaságtudományi Tanszékének tanszékvezetői pozíciójára
 • 013/2024. KT (01.23.) számú határozat arról, hogy az ELTE TáTK Kari Tanácsa felkéri a dékánt, hogy kérjen a kancellártól írásbeli felvilágosítást a catering szolgáltatások árképzési mechanizmusáról, és kérje, hogy a kancellár vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy saját kari, intézeti, tanszéki rendezvényeinknél van-e olyan értékhatár, ami alatt más szolgáltatót is igénybe vehetünk.
 • 014/2024. KT (01.23.) számú határozat a Közgazdasági Intézet által készített Duális képzési szabályzat tervezetének támogatásáról

A KARI TANÁCS 2024.01.10. és 01.12. KÖZÖTT, LEVÉLSZAVAZÁSSAL MEGHOZOTT HATÁROZATAI

 • 001/2024. KT (01.12.) számú határozat Menich Nóra pályázatának támogatásáról a Szociális Tanulmányok Intézete Szociálpolitika Tanszékén meghirdetett részmunkaidős adjunktusi állásra
 • 002/2024. KT (01.12.) számú határozat Gosztonyi Márton pályázatának elutasításáról a Szociális Tanulmányok Intézete Szociálpolitika Tanszékén meghirdetett részmunkaidős adjunktusi állásra
 • 003/2024. KT (01.12.) számú határozat Turai Katalin pályázatának támogatásáról a Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézetének Globális és Fejlődéstanulmányok Tanszékére meghirdetett adjunktusi állásra
 • 004/2024. KT (01.12.) számú határozat Gosztonyi Márton pályázatának elutasításáról a Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézetének Globális és Fejlődéstanulmányok Tanszékére meghirdetett adjunktusi állásra
 • 005/2024. KT (01.12.) számú határozat Molnár Krisztián pályázatának elutasításáról a Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézetének Globális és Fejlődéstanulmányok Tanszékére meghirdetett adjunktusi állásra

2024.01.31.