Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat

Beiratkozás

Beiratkozhat

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok*

Tagság érvényessége

Tagdíj

ELTE TáTK hallgatója
 • személyi igazolvány
 • diákigazolvány vagy hallgatói  jogviszony igazolás
1 szemeszter nincs
ELTE TáTK oktatója, kutatója
 • személyi igazolvány
5 év vagy a munkaviszony megszűnéséig nincs
ELTE hallgatója**
 • személyi igazolvány
 • diákigazolvány vagy hallgatói jogviszony igazolás
1 szemeszter nincs
ELTE oktatója, kutatója
 • személyi igazolvány
 • munkaviszony igazolása
1 év nincs
ELTE kutatócsoport tagja
 • személyi igazolvány
 • munkaviszony igazolása
1 év nincs
Könyvtáros, közgyűjteményi dolgozó, pedagógus
 • személyi igazolvány
 • munkaviszonyt és foglalkozást igazoló irat
1 év nincs
Külső olvasó
 • személyi igazolvány
 • lakcímkártya
1 év 2000 Ft/ év

* A beiratkozás során átadott adatokat az Európai Parlament és az Európai Tanács 2016/679 . sz. rendelete által rögzített „A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról” szóló rendelkezésének megfelelően kezeljük.
Bővebben az EKSZ Könyvtáraiban érvényben lévő adatkezelésről>>>

** Kölcsönzési szándék esetén könyvtárvezetői engedély szükséges.

Beiratkozás menete

 • Személyes beiratkozáskor a könyvtári tagságot igénylő kitölti a beiratkozási lapot, aláírásával elfogadja a könyvtárhasználati- és adatkezelési feltételeket. 
   
 • Távolról történő beiratkozás webappon keresztül történik.  A személyazonosság igazolására Neptun hitelesítést használunk. 
  Az online beiratkozás 2 részből áll. Amennyiben valaki még nem volt könyvtártag valamelyik ELTE könyvtárban - így nem rendelkezik olvasójeggyel - regisztrálnia kell a webalkalmazásban. Ezt követően azonnal bejelentkezhet, elérhetővé válik új, virtuális olvasójegye. A „Tagságaim” menüpontban lehet beiratkozást kezdeményezni egy kiválasztott könyvtárba. A beiratkozási igényt a könyvtár munkatársai egy munkanapon belül feldolgozzák és értesítést küldenek ennek eredményéről. Amennyiben valaki már korábban is könyvtártag volt, a regisztrációra nincs szüksége, azonnal be tud jelentkezni az alkalmazásba. Ha valakinek van élő könyvtári tagsága, annak lejárta előtt legkorábban két héttel online kezdeményezheti annak meghosszabbítását, szintén a „Tagságaim” menüponton keresztül.