Társadalmi Változások Kutatóközpont

Társadalmi Változások Kutatóközpont

Társadalmi Változások Kutatóközpont
Vezetője: dr. Keller Márkus tanszékvezető egyetemi docens
                dr. Klement Judit habil. egyetemi docens (ELTE BTK)
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a 2.129B szoba
Telefon: 372-2500/6874
Fax: 372-2912

A Kutatóközpont célja, hogy intézményes keretet biztosítson a Bölcsészettudományi (BTK) és Társadalomtudományi (TÁTK) Karon folyó gazdaság- és társadalomtörténeti kutatásoknak, illetve hozzájáruljon a rendelkezésre álló vagy elérhető erőforrások hatékonyabb kiaknázásához.
A két Karon jelenleg három tanszék foglalkozik célzottan ilyen típusú tudományos kérdésekkel (TÁTK: Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszék; BTK: Atelier Interdiszciplináris Történeti Tanszék, Gazdaság és Társadalomtörténeti Tanszék). E tanszékek és oktatóik az oktatási feladatok mellett komoly kutatási tevékenységet fejtenek ki (akadémiai kutatócsoportokat működtetnek, NKFI által támogatott kutatásokat folytatnak, francia, német, osztrák együttműködésekben vesznek részt) és széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeznek. A Kutatóközpont a fent említett három tanszék támogatásával, de a karok és a tanszékek kutatóinak egyéni és önkéntes tagságával jön létre, mivel más tanszékeken is vannak kutatói a társadalom- és gazdaságtörténetnek.