Prozopográfiai és Családtörténeti Kutatócsoport

Prozopográfiai és Családtörténeti Kutatócsoport

Kutatóközpont vezető: Kiss Zsuzsanna
Postacím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.

A kutatócsoport célja

A prozopográfia önálló társadalomtörténeti tudomány, amely genealógiai, névtani és demográfiai hagyományokat is felölel. Tömörebben fogalmazva személyek egy meghatározó csoportjának kollektív, statisztikai alapú vizsgálatát jelenti. Ennek érdekében adatokat gyűjt az egyénekről, amelyek segítségével az általuk alkotott csoport állandó és változó jellemzőit is igyekszik leírhatóvá tenni. A prozopográfiai kutatás a személyre, környezetére és társadalmi státuszára koncentrál, azaz a személyre a családja és a társadalom más csoportjainak kontextusában, arra a helyre, helyzetre, amelyben aktív volt, valamint arra a szerepre és funkcióra, amelyet társadalmában betöltött.

Kutatócsoportunk érdeklődésének fókuszában az 1980-as évek közepén kezdett elitkutatások tudáselitre vonatkozó kérdései állnak. A Prozopográfiai és Családtörténeti Kutatócsoport elitkutatása a hazai egyetemi tanárok polgári kori és két háború közötti előmenetére, az egyes személyek társadalmi státuszában, élethelyzetében bekövetkező változások feltárására fókuszál. A tanszéken folyó elitkutatás az egyetemi tanárok életútját vizsgálva bepillantást enged a vizsgált időszak társadalmában zajló folyamatokba, a generációk közötti és az azonos generáción belüli mobilitás lehetőségeibe és megvalósulásába. A kutatás során többek között a felekezeti, a földrajzi származás, valamint az iskolázottság szerinti társadalmi csoportok eltérő érvényesülési lehetőségeire látunk rá.

Célunk az egyetemi tanárokra vonatkozó - korábban létrehozott - életrajzi adatbázis karbantartása, frissítése és elemzése. Ennek értelmében munkánk állandó része az adatgyűjtés, az adatrögzítés és a legfrissebb elemzési technikák dinamikus adaptálása. 2021 során a tanszékünk csatlakozott az ELTE Digitális Bölcsészet Tanszéke által koordinált munkába. A közös munka során célunk, hogy a meglévő elitkutatásból származó adatokat WikiData alapúvá tegyük, ezzel elérve, hogy adataink az online térben nemzetközi kutatások alapjául is szolgálhassanak. A WikiData összekapcsolja a történeti kutatásokat és az informatika világát: az adatbázisok széleskörű elérhetősége, valamint a változók közötti kapcsolatoknak új szempontból történő vizsgálata bővíti a történeti szociológia területén megfogalmazható kutatási kérdéseket. A kutatások és eredmények elérhetővé tétele, valamint a különböző nemzetek adatbázisainak összekapcsolása mellett a WikiData felülete lehetőséget biztosít az adatok magas szintű vizualizációjára is. Az adatok demokratizálódása, valamint látványos vizualizációja kiszélesítheti a történeti kutatások iránt érdeklődők számát.

A KUTATÓCSOPORT TAGJAI

 • Kiss Zsuzsanna, adjunktus, ELTE TáTK Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszék
 • Kovács I. Gábor, c. ny. egyetemi tanár, ELTE TáTK Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszék
 • Kövér György, ny. egyetemi tanár, ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék
 • Takács Árpád, tanszéki titkár, ELTE TáTK Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszék
 • Bartha Diána, szociológia MA végzett hallgató
 • Kondorosy Csenge, szociológia MA végzett hallgató
 • Kovács Ágnes, szociológia MA végzett hallgató

Publikációk

A legfontosabb publikációk a a Történeti elitkutatatások - Historical Elite Research sorozat kötetei:

 1. Kovács I. Gábor-Kiss Zsuzsanna-Takács Árpád: Diszkrimináció – emancipáció – asszimiláció – diszkrimináció. Magyarországi egyetemi tanárok életrajzi adattára I. : Zsidó és zsidó származású egyetemi tanárok. Történeti elitkutatások – Historical Elite Research. ELTE Társadalomtudományi Kar, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2012
 2. Kovács I. Gábor - Takács Árpád (ö.áll.): Hit - tudomány - közélet : A Debreceni Tudományegyetem Református Hittudományi Kara (1914-1950) professzorainak életrajzi adattára és életútleírása. Magyarországi egyetemi tanárok életrajzi adattára 1848-1944. II. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2014
 3. Kovács I. Gábor - Takács Árpád (ö. áll.): Sárospatak erőterében. A tiszáninneni származású református egyetemi tanárok életrajzi adattára és életútleírása. Magyarországi egyetemi tanárok életrajzi adattára 1848-1944. III. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2016
 4. Kovács I. Gábor - Takács Árpád (ö. áll.): A Magyar Tudományos Akadémia tagjai a két világháború közötti magyar tudáselitben I. A protestáns felekezeti-művelődési alakzatokhoz tartozók ősfái.  ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2018

Kovács I. Gábor publikációi az MTMT-ben

Konferencia előadás

 1. Kiss Zsuzsanna: Tudáselit kutatás akkor és most – az ELTE TáTK-on zajló történeti elitkutatás tapasztalatai (#hagyomány #innováció #történelem konferencia, Eger, 2019. január 17.)
 2. BARTHA Diána és KISS Zsuzsanna: A Kovács I. Gábor féle prozopográfiai adatbázis új ruhája – az ELITDATA projekt. (Adatbázis építés – használat – fenntartás a történeti tudományokban – Műhelytanácskozás az Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszék ElitData Kutatócsoportja, a Professzionalizáció-történeti Kutatócsoport és a Társadalmi Változások Története Központ szervezésében, Budapest, 2021. november 19.)
2015.02.05.