Humánökológia MA

Humánökológia MA

Humánökológia MA

Szakigazgató: Gébert Judit, gebert.judit@tatk.elte.hu

Ezen a szakon a szociokulturális folyamatok ökológiai szemléletű értelmezésére, a környezeti problémák társadalmi dimenziójának vizsgálatára, a természeti és társadalmi rendszerek közötti kölcsönhatások feltárására képzünk szakembereket. Az ökológia és humánökológia kifejezések a társadalomtudományok területén a természettudományoktól eltérő értelemben váltak használatossá. Tematikus újdonságként elsősorban az élővilág rendszerösszefüggéseinek, az ebből származó kölcsönös meghatározottságoknak a fokozott figyelembevételére utalnak, ami egy rendszerelvű, kapcsolat- és kommunikáció-központú, az egyén feletti szerveződési szintek jelentőségét hangsúlyozó szemléletmóddal párosul. Ez a megközelítés a második ezredfordulón kibontakozó globális ökológiai válság következtében tett szert megkerülhetetlen tudományos jelentőségre, úgy a társadalomelméletben, mint a társadalmi folyamatok tervezésének és szervezésének különféle szakterületein. A hallgatók olyan jártasságot szereznek a helyi társadalomban zajló folyamatok elemzésében, menedzselésében, fejlesztési stratégiák kidolgozásában, amely iránt érezhetően növekvő igény mutatkozik a kutatásban, a közigazgatásban, a civil és nonprofit szférában, valamint a médiumokban.

Ugrás a szak bemutatkozó videójára
A humánökológia mesterszak saját honlapja
A humánökológia mesterszak Facebook-oldala

FELVÉTELI INFORMÁCIÓK
szak: humánökológia (MNA és MNK)
képzési szint: mesterképzés 
tagozat
(munkarend):
nappali
jelentkezési 
határidő:

2024. február 15.

jelentkezés 
módja:
a www.felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan
jelentkezési feltételek: Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: 

szociológia, politológia, kulturális antropológia és társadalmi tanulmányok alapképzési szak. 

Aki nem teljes kreditérték beszámítású oklevéllel jelentkezik, annak a felveteli@tatk.elte.hu címre lehet kreditelismerési eljárásra kérvényt benyújtania úgy, hogy csatolja a felsőoktatásban elvégzett tárgyainak igazolását. (Az e-mail tárgyában és tartalmi részében is szerepeljen, hogy melyik szakra nyújt be kérvényt.)
felvételi pontok számítása:
 • Szóbeli felvételi vizsga: 99 pont
 • Többletpontok: 1 pont
  csak előnyben részesítésért járó kötelező többletpontok (kategóriánként 1-1 pont, max. 1 pont):
  • hátrányos helyzet
  • halmozottan hátrányos helyzet
  • fogyatékosság
  • gyermekgondozás
Összpontszám: 100 pont
szóbeli vizsga ideje és díja:

Szóbeli vizsga díja: 4000 Ft / vizsga.  

Szóbeli vizsga elektronikus úton lesz megtartva: várhatóan 2024.05.27.-06.07. között

A jelentkezőket legkésőbb május 3-án értesítjük a felvi.hu-n megadott e-mailcímükre a szóbeli vizsga díjának befizetéséről és a vizsga pontos részleteiről.

önköltség: 400 000 Ft / félév
képzési idő: 4 félév
szóbeli vizsga irodalma:
 • Castells, Manuel: Az identitás hatalma. Budapest: GondolatInfonia. (A 3. fejezet.)
 • McDaniel, Carl – Gowdy, John: Az édenkert kiárusítása. Budapest: Typotex Kiadó, 2002. (A teljes könyv.)
 • McNeill, John: Valami új a nap alatt – A XX. század környezettörténete. Budapest: Ursus Libris Kiadó. (A 9–11. fejezet, továbbá a magyar kiadáshoz írt utószó.)
 • Singer, Peter: Minden állat egyenlő. In: Lányi András – Jávor Benedek (szerk.): Környezet és etika – Szöveggyűjtemény, 39–56. oldal. Budapest: L'Harmattan Kiadó.