Humánökológia MA

Humánökológia MA

Humánökológia MA

Szakigazgató: Takács-Sánta András, egyetemi docens

Ezen a szakon a szociokulturális folyamatok ökológiai szemléletű értelmezésére, a környezeti problémák társadalmi dimenziójának vizsgálatára, a természeti és társadalmi rendszerek közötti kölcsönhatások feltárására képzünk szakembereket. Az ökológia és humánökológia kifejezések a társadalomtudományok területén a természettudományoktól eltérő értelemben váltak használatossá. Tematikus újdonságként elsősorban az élővilág rendszerösszefüggéseinek, az ebből származó kölcsönös meghatározottságoknak a fokozott figyelembevételére utalnak, ami egy rendszerelvű, kapcsolat- és kommunikáció-központú, az egyén feletti szerveződési szintek jelentőségét hangsúlyozó szemléletmóddal párosul. Ez a megközelítés a második ezredfordulón kibontakozó globális ökológiai válság következtében tett szert megkerülhetetlen tudományos jelentőségre, úgy a társadalomelméletben, mint a társadalmi folyamatok tervezésének és szervezésének különféle szakterületein. A hallgatók olyan jártasságot szereznek a helyi társadalomban zajló folyamatok elemzésében, menedzselésében, fejlesztési stratégiák kidolgozásában, amely iránt érezhetően növekvő igény mutatkozik a kutatásban, a közigazgatásban, a civil és nonprofit szférában, valamint a médiumokban.

Ugrás a szak bemutatkozó videójára
A humánökológia mesterszak saját honlapja
A humánökológia mesterszak Facebook-oldala

 

FELVÉTELI INFORMÁCIÓK
szak: humánökológia (MNÁ és MNK)
képzési szint: mesterképzés
tagozat
(munkarend):
nappali
jelentkezési 
határidő:
Pótfelvételi eljárás keretében 2019. augusztus 7-ig, kizárólag önköltséges képzésre. 
jelentkezés 
módja:
a www.felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan
jelentkezési feltételek: Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: 

szociológia, politológia, kulturális antropológia és társadalmi tanulmányok alapképzési szak. 

Aki nem teljes kreditérték beszámítású oklevéllel jelentkezik, annak a felveteli@tatk.elte.hu címre lehet kreditelismerési eljárásra kérvényt benyújtania úgy, hogy csatolja a felsőoktatásban elvégzett tárgyainak igazolását.
felvételi pontok számítása:
 • Szóbeli felvételi vizsga: 99 pont
 • Többletpontok: 1 pont
  csak előnyben részesítésért járó kötelező többletpontok (kategóriánként 1-1 pont, max. 1 pont):
  • hátrányos helyzet
  • halmozottan hátrányos helyzet
  • fogyatékosság
  • gyermekgondozás
Összpontszám: 100 pont
szóbeli vizsga ideje és díja:

Pótfelvételi eljárás keretében jelentkezők számára a szóbeli vizsga 2019. augusztus 21-én lesz. 

4000 Ft / vizsga 

A jelentkezőket a jelentkezéskor megadott e-mail címükön 2019. augusztus 13-ig értesítjük.

 

önköltség: 400 000 Ft / félév
képzési idő: 4 félév
szóbeli vizsga irodalma:

 

 • Castells, Manuel: Az identitás hatalma. Budapest: GondolatInfonia. (A 3. fejezet.)
 • McDaniel, Carl – Gowdy, John: Az édenkert kiárusítása. Budapest: Typotex Kiadó, 2002. (A teljes könyv.)
 • McNeill, John: Valami új a nap alatt – A XX. század környezettörténete. Budapest: Ursus Libris Kiadó. (A 911. fejezet, továbbá a magyar kiadáshoz írt utószó.)
 • Singer, Peter: Minden állat egyenlő. In: Lányi András – Jávor Benedek (szerk.): Környezet és etika – Szöveggyűjtemény, 3956. oldal. Budapest: L'Harmattan Kiadó.


2018.07.30.