Kisebbségpolitika MA

Kisebbségpolitika MA

Kisebbségpolitika MA

Szakigazgató: Szabó Miklós adjunktus, szabo.miklos@tatk.elte.hu

A szak célja, hogy a közép-kelet-európai térség etnikai, nemzeti, kisebbségi problémáihoz értő kutatókat, oktatókat és önkormányzati, tömegkommunikációs, szociálpolitikai, jogi, valamint politikával foglalkozó szakembereket képezzen. Az ilyen típusú szakemberekre már napjainkban is igény mutatkozik, és ez az igény a jövőben fokozódni fog, hiszen a régió történelmileg örökölt etnikai és kisebbségi konfliktusai, a kisállamiság új reneszánsza napjaink aktualitásává teszik az etnikai feszültségek kezelésének és csökkentésének feladatát. A Magyarországon működő kisebbségi önkormányzatok, sajtó, civil szervezetek egyre több kisebbségpolitikai tudással felvértezett szakembert igényelnek, és a többségi társadalomban is tapasztalhatók törekvések új, a kisebbségi problémákat kezelő intézmények létrehozására. A multikulturalizmus elve, a kisebbségek érdekeinek védelme, a kisebbségeket érő diszkrimináció megszüntetése olyan feladat, amely elengedhetetlenül fontos Magyarország társadalmi stabilitásának megteremtéséhez. A képzés célja szerint biztosítani kívánja, hogy az itt képzett politikusok, politikai szakértők, valamint társadalomtudományi elemzők és kutatók mintegy személyükben is garanciát nyújtsanak az előítéletmentes, bizalomteli, a nemzeti és kisebbségi kategóriákat keresztbe metsző szakmai identitás kialakítására és megőrzésére.

Kisebbség..?! Politika...?! – Mi az ELTE TáTK Kisebbségpolitika mesterszakának képzési iránya?

Az Európai Unió 2000-ben elfogadott Alapjogi Chartája 14 „tulajdonság” alapján tiltja a megkülönböztetést. Ezek: a nem, faj, bőrszín, etnikai vagy társadalmi származás, genetikai tulajdonság, nyelv, vallás vagy meggyőződés, politikai vagy más vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, kor vagy szexuális irányultság. A Charta dekrétumát alapul véve az ELTE TáTK Kisebbségpolitika Mesterképzés szakja a nemzetiségi, etnikai, felekezeti és szociális kisebbségek mellett az adott tulajdonságuk miatt megkülönböztetett és ennek következtében szubkulturálissá, marginálissá, diszociálissá tett csoportok általános elméleti és a mai hazai szakpolitikai vonatkozásairól nyújt ismeretelméleti keretet, melyhez a gyakorlati készségek fejlesztését biztosító terepkutatási gyakorlatok és műhelymunkák illeszkednek.

A kisebbségpolitika mesterszakon oktatók és tárgyaik mindegyike a jogegyenlőségen, az emberi méltóságon és szabadságon alapuló univerzális értékelvek mentén szervezi mindazt a legmagasabb szintű tudáshalmazt, amellyel nemcsak a különféle szempontok szerint különböző és különbözővé tett csoportok lehető legalaposabb megismerése érhető el, hanem amellyel alkalmazható és hasznosítható kisebbségpolitikai koncepciókat és gyakorlatokat lehet kialakítani, bevezetni és tartósan fenntartani a mai magyarországi társadalomra érvényesen.

FELVÉTELI INFORMÁCIÓK
szak:

kisebbségpolitika (MNA és MNK) magyar és angol nyelven

képzési szint: mesterképzés
tagozat
(munkarend):
nappali
jelentkezési 
határidő:

Jelentkezési határidő: 2024. február 15.

jelentkezés 
módja:
a www.felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan

A felvétel feltétele: angol vagy a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti, a nemzetiségek által használt idegen nyelvből államilag elismert legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.
jelentkezési feltételek: Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

a társadalmi tanulmányok, a szociológia, a szociális munka, a politikatudomány, a politológia, a kulturális antropológia, a szociálpedagógia és a történelem alapképzési szakok.

Aki nem teljes kreditérték beszámítású oklevéllel jelentkezik, annak a felveteli@tatk.elte.hu címre lehet kreditelismerési eljárásra kérvényt benyújtania úgy, hogy csatolja a felsőoktatásban elvégzett tárgyainak igazolását. (Az e-mail tárgyában és tartalmi részében is szerepeljen, hogy melyik szakra nyújt be kérvényt.)
felvételi pontok számítása:
 • Szóbeli felvételi vizsga: 99 pont
 • Többletpontok: 1 pont
  csak előnyben részesítésért járó kötelező többletpontok (kategóriánként 1-1 pont, max. 1 pont):
  • hátrányos helyzet
  • halmozottan hátrányos helyzet
  • fogyatékosság
  • gyermekgondozás
Összpontszám: 100 pont
szóbeli vizsga ideje és díja:

Szóbeli vizsga díja: 4000 Ft / vizsga  

Szóbeli vizsga elektronikus úton lesz megtartva: várhatóan 2024.05.27.-06.07. között

A jelentkezőket legkésőbb május 3-án értesítjük a felvi.hu-n megadott e-mailcímükre a szóbeli vizsga díjának befizetéséről és a vizsga pontos részleteiről.

önköltség: 400 000 Ft/félév 
képzési idő: 4 félév
magyar nyelvű képzés szóbeli vizsgájának irodalma:
 • Örkény Antal, Székelyi Mária, Csepeli György, Poór János, Várhalmi Zoltán: Nemzeti érzés és európai identitás. Budapest: Arktisz Kiadó, 2007.
 • Örkény Antal, Székelyi Mária (szerk.): Az idegen Magyarország - Bevándorlók társadalmi integrációja. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó Kft, 2010
 • Bíró Judit (szerk.): Biopolitika. Drogprevenció. Budapest, L'Harmattan Kiadó, 2006.
angol nyelvű képzés szóbeli vizsgájának irodalma:
 • Eriksen, Thomas Hylland. 2010. „1. What is Ethnicity?” In Ethnicity and Nationalism. Anthropological Perspectives. 1-23. London, Nem York: Pluto Books.
 • Eriksen, Thomas Hylland. 2010. „6. Nationalism.” In Ethnicity and Nationalism. Anthropological Perspectives. 117-146. London, Nem York: Pluto Books.
 • Okin, Susan Moller. 2004. „multiculturalism and feminism: no simple question, no simple answers.” In Minorities within Minorities. Equality, Rights and Diversity edited by Eisenberg, Avigail and Jeff Spinner-Halev. 67-89.
 • Pettigrew, Thomas F. 1998. „Reactions Toward the New Minorities of Western Europe.” Annual Review of Sociology 24: 77-103.