Karrierlehetőségek

Karrierlehetőségek

Mi a speciális egy nálunk végzett kisebbségpolitikusban?

  • Elméleti képzettsége, helyzetfelismerő, problémaérzékelő, kommunikációs  készségei és döntéshozói képességei birtokában hozzájárulhat ahhoz, hogy a társadalmi konfliktusokra új típusú, az eddiginél hatékonyabb, problémaérzékenyebb és korszerűbb beszédmód és szakpolitikai működési gyakorlat alakuljon ki.
  • Kritikai gondolkodása, problémaérzékenysége és a társadalmat érő kihívásokra konstruktív válaszokat adni képes attitűdje birtokában hozzájárulhat ahhoz, hogy a tradicionális kisebbségi csoportokra, az új típusú szociális konfliktusokra, a margóra került újabb és újabb társadalmi szereplőkre kijelölt közpolitikai eljárások meghatározását és bevezetését a társadalom érdekeire és az egyén jogaira egyaránt figyelemmel végezzék el.
  • Az európai közpolitikai elvek és intézményrendszer kritikai megismerésével, illetőleg a közvetlen tapasztalatszerzés és terepgyakorlatok segítségével hozzájárulhat ahhoz, hogy az előítélet- és válságmentes, befogadó társadalom elve és gyakorlata legyen a követendő cél Magyarországon.

Mi lehet egy kisebbségpolitikus dolga a mai Magyarországon?

Az államigazgatás, a közigazgatás, az NGO-ok, a civil szervezetetek, a média vagy akár a magánszféra intézményeinek színterein olyan szakismeretek és intézményi működéselvek és gyakorlatok kialakítása, működtetése és fenntartása, amelyek hozzájárulhatnak:

  • a nemzetiségi, etnikai, felekezeti, szociális kisebbségi csoportok társadalmi, kulturális, gazdasági helyzetének stabilizálásához
  • a negatív megkülönbözetés okozta diszkrimináció csökkentéséhez, megszüntetéséhez, kialakulásuk megakadályozásához
  • a fentieket elősegítő szakszerű és az emberi méltóságérzeten alapuló szakpolitikai filozófia és intézményrendszer kidolgozásához, bevezetéséhez és működtetéséhez
  • s a fentiekkel összhangban Magyarország társadalmi stabilitásának biztosításához.

 

 

 

2015.09.24.