Közgazdasági elemző MSc

Közgazdasági elemző MSc

Közgazdasági elemző MSc

Szakigazgató: Horváth Áron, egyetemi docens

A közgazdasági elemző mesterképzési szak célja olyan szakemberek képzése, akik elméleti ismereteiket képesek alkalmazott közgazdasági problémák megoldásához hatékonyan felhasználni. A tananyag magas szintű, nemzetközi standardokat követő elméleti alapokra támaszkodik, amelyeket a hallgatók az első tanévben sajátítanak el. Programunk speciális vonása azonban elsősorban az, hogy ezekre az elméleti alapokra igen széles körű elemzési alkalmazásokat építünk a harmadik és negyedik félévben. Olyan munkatársak bevonásával tesszük mindezt, akik valamilyen prominens gazdasági szervezetnél fontos elemzői pozíciót töltenek be, ezért a területükön felmerülő problémákat első kézből ismerik. Így a nálunk végzett hallgató, ha hazai, vagy külföldi PhD-programban kíván tovább tanulni, megteheti a széles körű elméleti alapozásnak köszönhetően, de legalább ilyen súllyal készítjük fel arra, hogy nagyvállalatnál, pénzügyi intézménynél vagy irányító hatóságnál, illetve egyéb közigazgatási szervnél elhelyezkedve az ott igényelt elemzői munkába azonnal bekapcsolódhasson. Kurzusaink oktatása kiscsoportos szeminárium jellegű formában történik, az órákra való felkészülés a hallgatók részéről folyamatos és igen intenzív egyéni, valamint csoportos munkát igényel, többnyire idegen nyelvű szakirodalmak feldolgozásával.

FELVÉTELI INFORMÁCIÓK

Szak

közgazdasági elemző (MNÁ és MNK)

Képzési szint

mesterképzés

Tagozat (munkarend)

nappali

Jelentkezési határidő

2019. február 15. 

Jelentkezés módja

felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan

Jelentkezési feltételek

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:
az alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak és a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés osztatlan szak.

Aki nem teljes kreditérték beszámítású oklevéllel jelentkezik, annak a felveteli@tatk.elte.hu címre lehet kreditelismerési eljárásra kérvényt benyújtania úgy, hogy csatolja a felsőoktatásban elvégzett tárgyainak igazolását.

Felvételi pontok számítása

Szóbeli felvételi vizsga: 99 pont
Többletpontok: 1 pont
Összpontszám: 100 pont

Csak előnyben részesítésért járó kötelező többletpontok (kategóriánként 1-1 pont, max. 1 pont):

  • hátrányos helyzet
  • halmozottan hátrányos helyzet
  • fogyatékosság
  • gyermekgondozás

 

Szóbeli vizsga ideje és díja

 

2019. május 27. – június 7.

4000 Ft / vizsga 

A jelentkezőket a felvi.hu-n megadott email címükre 2019. május 6-ig értesítjük.

 

Önköltség

350 000 Ft / félév

Képzési idő

4 félév

 Szóbeli vizsga irodalma

 

  • K. Sydsaeter és P. I. Hammond (2000) Matematika közgazdászoknak. Budapest: Aula Kiadó
  • J. Hirshleifer, A. Glazer és D. Hirshleifer (2009) Mikroökonómia: Árelmélet és alkalmazásai-Döntések, Piacok és Információ. Budapest: Osiris Kiadó (ELTECON-könyvek)
  • G. Koop (2009) Közgazdasági adatok elemzése. Budapest: Osiris Kiadó (ELTECON-könyvek)
  • S. D. Williamson (2009) Makroökonómia. Budapest: Osiris Kiadó (ELTECON-könyvek) kijelölt részek: I-V. rész
  • P. E. Krugman és M. Obstfeld (2003) Nemzetközi gazdaságtan. Budapest: Panem Kiadó. kijelölt részek: 12-17. fejezet
  • G. S. Maddala (2004) Bevezetés az ökonometriába. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó kijelölt részek: 1-4. és 13. fejezet

 

2017.12.15.