Kulturális antropológia MA

Kulturális antropológia MA

Kulturális antropológia MA

Szakigazgató: Prónai Csaba, egyetemi docens

A kulturális antropológia mesterképzés mindenekelőtt ennek a tudománynak a művelésére és oktatására készít fel, egyben olyan elméleti, módszertani, ténybeli ismereteket és szemléletet nyújt, amelyek a társadalmi tevékenységek széles körében alkalmazhatók. Az antropológiai megközelítés a kultúra belülről való leírására, a cselekvő ember saját nézőpontjának feltárására törekszik annak a társadalomnak a viszonyrendszerében, amelynek részese, és ezt a tapasztalatot értelmezi a társadalmi és kulturális folyamatokról kialakított elméletek hálójában. Az érintettek szemszögéből való vizsgálódás, amelynek elsődleges módszere a körükben végzett terepmunka, a kultúrának olyan jelentés-összefüggéseit tárja fel, amelyek alapján más tudományok által meg nem rajzolt, mélyebb, közelibb, hitelesebb képet kap a kívülálló. Korunk társadalmi jelenségeinek vizsgálatában kiemelt szerepet kap ez a látásmód, mert az életmódok és értékrendek hagyományos keretei feloldódtak. A végzettek eséllyel találnak munkát a társadalomirányítás felsőszintű adminisztrációs, igazgatási, területi igazgatási feladatokat ellátó szervezeteiben és intézményeiben, a civil-nonprofit szektorban (egyesületek, alapítványok), kulturális, művészeti, közművelődési, közgyűjteményi és tömegkommunikációs területen.

(2017 szeptemberétől angolul is indul! Jelentkezés magyar hallgatóknak szintén a Felvi.hu portálon.)

FELVÉTELI INFORMÁCIÓK

Szak

kulturális antropológia (MNA és MNK) magyar és angol nyelven

Képzési szint

mesterképzés

Tagozat (munkarend)

nappali

Jelentkezési határidő

Jelentkezési határidő: 2022. február 15. 

Jelentkezés módja

felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan

Jelentkezési feltételek

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: 

a kommunikáció- és médiatudomány, a nemzetközi tanulmányok, a politikatudományok, a szociális munka, a szociálpedagógia, a szociológia, a kulturális antropológia, a társadalmi tanulmányok, a politológia, a közösségszervezés, a néprajz és a romológia alapképzési szakok.

Aki nem teljes kreditérték beszámítású oklevéllel jelentkezik, annak a felveteli@tatk.elte.hu címre lehet kreditelismerési eljárásra kérvényt benyújtania úgy, hogy csatolja a felsőoktatásban elvégzett tárgyainak igazolását. (Az e-mail tárgyában és tartalmi részében is szerepeljen, hogy melyik szakra nyújt be kérvényt.)

Felvételi pontok számítása

Szóbeli felvételi vizsga: 99 pont
Többletpontok: 1 pont
Összpontszám: 100 pont

Csak előnyben részesítésért járó kötelező többletpontok (kategóriánként 1-1 pont, max. 1 pont):

  • hátrányos helyzet
  • halmozottan hátrányos helyzet
  • fogyatékosság
  • gyermekgondozás

 

Szóbeli vizsga ideje és díja

Szóbeli vizsga ideje és díja: 4000 Ft / vizsga

Szóbeli vizsga elektronikus úton lesz megtartva: 2022.05.23. - 06.03. között

A jelentkezőket legkésőbb május 9-én értesítjük a felvi.hu-n megadott e-mailcímükre a szóbeli vizsga díjának befizetéséről és a vizsga pontos részleteiről.

 

Önköltség

400 000 Ft/félév magyar és angol nyelven

A kulturális antropológia (angol nyelven) mesterképzési szakra felvételt nyert hallgatók idegen nyelvi képzési hozzájárulást fizetnek, melynek összege 80 000 Ft/félév. (Az idegen nyelvi képzési hozzájárulást az állami ösztöndíjasok és az önköltségesek is fizetik.)

 

Képzési idő

4 félév

 Szóbeli vizsga irodalma

A szóbeli vizsgán a jelentkező választ egyet az antropológia jeles alakjai közül: Clifford Geertz, Edmund Leach, Bronislaw Malinowski, Margaret Mead - és munkássága alapján ismerteti: mivel járult hozzá az illető az antropológia fejlődéséhez.

Ajánlott irodalom:

  • Geertz, Clifford: Az értelmezés hatalma. Osiris-Századvég, Budapest, 1994.
  • Leach, Edmund: Szociálantropológia. Osiris-Századvég, Budapest, 1998.
  • Malinowski, Bronislaw: Baloma. Válogatott írások. Gondolat, Budapest, 1972.
  • Mead, Margaret: Férfi és nő. Gondolat, Budapest, 1970.
2018.07.30.