Kulturális antropológia MA

Kulturális antropológia MA

Kulturális antropológia MA

Szakigazgató: Prónai Csaba, egyetemi docens

A kulturális antropológia mesterképzés mindenekelőtt ennek a tudománynak a művelésére és oktatására készít fel, egyben olyan elméleti, módszertani, ténybeli ismereteket és szemléletet nyújt, amelyek a társadalmi tevékenységek széles körében alkalmazhatók. Az antropológiai megközelítés a kultúra belülről való leírására, a cselekvő ember saját nézőpontjának feltárására törekszik annak a társadalomnak a viszonyrendszerében, amelynek részese, és ezt a tapasztalatot értelmezi a társadalmi és kulturális folyamatokról kialakított elméletek hálójában. Az érintettek szemszögéből való vizsgálódás, amelynek elsődleges módszere a körükben végzett terepmunka, a kultúrának olyan jelentés-összefüggéseit tárja fel, amelyek alapján más tudományok által meg nem rajzolt, mélyebb, közelibb, hitelesebb képet kap a kívülálló. Korunk társadalmi jelenségeinek vizsgálatában kiemelt szerepet kap ez a látásmód, mert az életmódok és értékrendek hagyományos keretei feloldódtak. A végzettek eséllyel találnak munkát a társadalomirányítás felsőszintű adminisztrációs, igazgatási, területi igazgatási feladatokat ellátó szervezeteiben és intézményeiben, a civil-nonprofit szektorban (egyesületek, alapítványok), kulturális, művészeti, közművelődési, közgyűjteményi és tömegkommunikációs területen.

(2017 szeptemberétől angolul is indul! Jelentkezés magyar hallgatóknak szintén a Felvi.hu portálon.)

FELVÉTELI INFORMÁCIÓK

Szak

kulturális antropológia (MNA és MNK) magyar és angol nyelven

Képzési szint

mesterképzés

Tagozat (munkarend)

nappali

Jelentkezési határidő

2024. február 15.

Jelentkezés módja

felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan

Jelentkezési feltételek

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: 

a kommunikáció- és médiatudomány, a nemzetközi tanulmányok, a politikatudományok, a szociális munka, a szociálpedagógia, a szociológia, a kulturális antropológia, a társadalmi tanulmányok, a politológia, a közösségszervezés, a néprajz és a romológia alapképzési szakok.

Aki nem teljes kreditérték beszámítású oklevéllel jelentkezik, annak a felveteli@tatk.elte.hu címre lehet kreditelismerési eljárásra kérvényt benyújtania úgy, hogy csatolja a felsőoktatásban elvégzett tárgyainak igazolását. (Az e-mail tárgyában és tartalmi részében is szerepeljen, hogy melyik szakra nyújt be kérvényt.)

Felvételi pontok számítása

Szóbeli felvételi vizsga: 99 pont
Többletpontok: 1 pont
Összpontszám: 100 pont

Csak előnyben részesítésért járó kötelező többletpontok (kategóriánként 1-1 pont, max. 1 pont):

  • hátrányos helyzet
  • halmozottan hátrányos helyzet
  • fogyatékosság
  • gyermekgondozás

 

Szóbeli vizsga ideje és díja

Szóbeli vizsga díja: 4000 Ft / vizsga

Szóbeli vizsga elektronikus úton lesz megtartva: várhatóan 2024.05.27.-06.07. között.

A jelentkezőket legkésőbb május 3-án értesítjük a felvi.hu-n megadott e-mailcímükre a szóbeli vizsga díjának befizetéséről és a vizsga pontos részleteiről.

Önköltség

400 000 Ft/félév magyar és angol nyelven

A kulturális antropológia (angol nyelven) mesterképzési szakra felvételt nyert hallgatók idegen nyelvi képzési hozzájárulást fizetnek, melynek összege 80 000 Ft/félév. (Az idegen nyelvi képzési hozzájárulást az állami ösztöndíjasok és az önköltségesek is fizetik.)

 

Képzési idő

4 félév

 Szóbeli vizsga irodalma

A szóbeli vizsgán a jelentkező választ egyet az antropológia jeles alakjai közül: Clifford Geertz, Edmund Leach, Bronislaw Malinowski, Margaret Mead - és munkássága alapján ismerteti: mivel járult hozzá az illető az antropológia fejlődéséhez.

Ajánlott irodalom:

  • Geertz, Clifford: Az értelmezés hatalma. Osiris-Századvég, Budapest, 1994.
  • Leach, Edmund: Szociálantropológia. Osiris-Századvég, Budapest, 1998.
  • Malinowski, Bronislaw: Baloma. Válogatott írások. Gondolat, Budapest, 1972.
  • Mead, Margaret: Férfi és nő. Gondolat, Budapest, 1970.