Nemzetközi tanulmányok MA

Nemzetközi tanulmányok MA

Nemzetközi tanulmányok MA

Szakigazgató: Szűcs Zoltán Gábor, habilitált egyetemi docens 

A mesterképzési szak a 2023/2024-es tanévtől kezdődően megújult formában és tartalommal kerül indításra, igazodva a változó hallgatói igényekhez és a megváltozott jogszabályi környezethez. 

A legfeltűnőbb változás, hogy 2023/24-től három specializációt indítunk, mégpedig a jogszabályokban előírt nyelvi képzési előírások teljesítése érdekében a magyar nyelvű képzésen belül is angol nyelven:

 • Nemzetközi emberi jogok specializációt (international human rights);
 • EU külkapcsolatok és fejlesztéspolitika (EU foreign and development policy) specializációt;
 • Biztonsági tanulmányok (Security Studies) specializációt.

A mesterképzés alapstruktúrája:

Ahogy az ábra mutatja az első félévet az alapozó tárgyakkal töltjük, így a diákok ízelítőt kapnak mind a három területből és lehetőségük lesz megismerni a specializációk oktatóit. A félév végén így megalapozott döntést tudnak hozni arról, melyik specializációt válasszák.

Ez az új struktúra segíti azt, hogy olyan diákok is sikeresen vegyenek részt a képzésben, akik nem nemzetközis hátérrel rendelkeznek. (Az első félév bevezető tárgyai nem a BA képzés tárgyait ismétlik, ugyanakkor úgy vannak felépítve, hogy a más háttérrel rendelkező diákok is kellő szorgalommal sikeresen el tudják végezni ezeket).
Az előadások számának jelentős csökkentésével az interaktív gyakorlati képzés irányába változtattunk a tanterven. Összességében kevesebb órát, de több közös gondolkodást és mélyebb ismereteket kínálunk.
A választható órák száma jelentősen nő, ezeket szabadon felvehetik a diákok érdeklődésüknek megfelelően.
A megújult képzés egyik fontos jellemzője, hogy kiemelten foglalkozunk módszertani tárgyakkal, mint például Tanulmányírás; Nemzetközi kapcsolatok kutatásának módszertana; Policy elemzés módszertana. Ezek a változtatások a nemzetközi oktatási tapasztalatokhoz és gyakorlathoz igazítják a képzéseinket.
A képzést elvégző hallgatók előtt nyitva áll az út, hogy elhelyezkedjenek akár a diplomáciában, nemzetközi szervezeteknél, állami intézmények, minisztériumok, önkormányzatok, régiók és kistérségek EU-referenseiként, a tömegtájékoztatással és hírközléssel foglalkozó intézményeknél, de sok végzett diákunk helyezkedik el a versenyszférában illetve független intézményeknél is.

Felvételi információk

Szak

 

nemzetközi tanulmányok (MNA és MNK) magyar és angol nyelven

 

Képzési szint

mesterképzés

Tagozat (munkarend)

nappali

Jelentkezési határidő

2024. február 15.

Jelentkezés módja

felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan

Jelentkezési feltételek

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a nemzetközi tanulmányok és a nemzetközi igazgatási alapképzési szak, valamint az 1993. LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű nemzetközi tanulmányok, valamint nemzetközi kapcsolatok alapképzési szak, továbbá főiskolai szint nemzetközi kapcsolatok alapképzési szak.

Aki nem teljes kreditérték beszámítású oklevéllel jelentkezik, annak a felveteli@tatk.elte.hu címre lehet kreditelismerési eljárásra kérvényt benyújtania úgy, hogy csatolja a felsőoktatásban elvégzett tárgyainak igazolását. (Az e-mail tárgyában és tartalmi részében is szerepeljen, hogy melyik szakra nyújt be kérvényt.)

Felvételi pontok számítása

Szóbeli felvételi vizsga: 99 pont
Többletpontok: 1 pont
Összpontszám: 100 pont

Csak előnyben részesítésért járó kötelező többletpontok (kategóriánként 1-1 pont, max. 1 pont):

 • hátrányos helyzet
 • halmozottan hátrányos helyzet
 • fogyatékosság
 • gyermekgondozás

Szóbeli vizsga ideje és díja

Szóbeli vizsga díja: 4000 Ft / vizsga.  

Szóbeli vizsga elektronikus úton lesz megtartva: várhatóan 2024.05.27.-06.07. között.

A jelentkezőket legkésőbb május 3-án értesítjük a felvi.hu-n megadott e-mailcímükre a szóbeli vizsga díjának befizetéséről és a vizsga pontos részleteiről.

Önköltség

400 000 Ft / félév

A nemzetközi tanulmányok (angol nyelven) mesterképzési szakra felvételt nyert hallgatók  idegen nyelvi képzési hozzájárulást fizetnek, melynek összege 80 000 Ft/félév.  (Az idegen nyelvi képzési hozzájárulást az állami ösztöndíjasok és az önköltségesek is fizetik.)

Képzési idő

4 félév

Szóbeli vizsga irodalma –  a magyar nyelvű képzésen

Témakörök:

 • Az Európai Unió
 • Alkotmányjogi ismeretek
 • A nemzetközi kapcsolatok és az európai közösség elméleti alapjai

Irodalom:

 • Egedy Gergely: Bevezetés a nemzetközi kapcsolatok elméletébe. HVG-ORAC, Budapest, 2011.
 • Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról. HVG-ORAC, Budapest, 2011.
 • Kállai Gábor: A közjog alapjai. Alkotmány – Alaptörvény. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2011

 

 

Szóbeli vizsga irodalma –  az angol nyelvű képzésen

 

As the program expects students with diverse backgrounds, the goal of an entrance exam is not to test what students know, but to see if they are motivated in the first place; if they have a good grasp of current global affairs; and if they possess the analytical skills necessary to join the program.

Below is a list of suggested articles from Oxford Research Encyclopaedias, all freely accessible (http://oxfordre.com/internationalstudies/). We recommend these not because we expect students to know them by heart, but because we would like to offer applicants the opportunity to get a rough idea about what issues and topics the field of International Relations (IR) deals with.

RECOMMENDED

Engstrom, P.  (2017, December 22). Human Rights: Effectiveness of International and Regional Mechanisms. Oxford Research Encyclopedia of International Studies. http://oxfordre.com/internationalstudies/view/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefore-9780190846626-e-214

Foyle, D., & Van Belle, D.  (2017, November 20). Domestic Politics and Foreign Policy Analysis: Public Opinion, Elections, Interest Groups, and the Media. Oxford Research Encyclopedia of International Studies. http://oxfordre.com/internationalstudies/view/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefore-9780190846626-e-9

Goodman, J.  (2017, December 22). Nationalism as a Social Movement. Oxford Research Encyclopedia of International Studies.  http://oxfordre.com/internationalstudies/view/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefore-9780190846626-e-267

Kiely, R.  (2017, November 30). Dependency and World-Systems Perspectives on Development. Oxford Research Encyclopedia of International Studies.  http://oxfordre.com/internationalstudies/view/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefore-9780190846626-e-142

Stempel, J.  (2017, November 30). Diplomacy and Intelligence. Oxford Research Encyclopedia of International Studies. http://oxfordre.com/internationalstudies/view/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefore-9780190846626-e-151

Walt, S.  (2017, December 22). Realism and Security. Oxford Research Encyclopedia of International Studies. http://oxfordre.com/internationalstudies/view/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefore-9780190846626-e-286