Survey statisztika és adatanalitika MSc

Survey statisztika és adatanalitika MSc

Survey statisztika és adatanalitika MSc

Szakigazgató: Németh Renáta, habil. egyetemi docens

A survey statisztika MSc program az ELTE legnépszerűbb mesterszakának egyike. 2017-ben az egyetem 117 mesterszakja közül az első helyes jelentkezők számát tekintve a 7. volt. A szak a 2019/2020-as tanévtől a survey statisztika és adatanalitika MSc nevet viseli. 

A szak sikere mögött a folyamatos fejlesztés, a változó társadalmi környezethez történő alkalmazkodás áll. A program 25 évvel ezelőtt (ahogy korábbi elnevezése is mutatja) a survey módszerrel, azaz a mintavételen alapuló megkérdezéssel gyűjthető adatok elemzésének oktatására jött létre, és elsősorban közvélemény- ill. piackutatókat képzett. A program ekkor még szociológus hallgatók számára kínált specializációként működött. A szakot 2009-ben akkreditálták önálló survey statisztika mesterszakként Magyarországon és Európában elsőként ezen a néven.
 
A szak alapítója Rudas Tamás, a Washington Egyetem Statisztika Tanszékének professzora, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjának volt főigazgatója, az Európai Szociológiai Akadémia választott tagja, az Európai Módszertani Társaság volt elnöke. 
 
Az azóta lezajlott adatforradalom, a mindennapi tevékenységeink során létrejövő digitális adatok megjelenése a legkülönbözőbb területeken generált adatanalitikai igényeket. Erre az igényváltozásra reagálva a képzés tartalma jelentősen megváltozott. A szakot elvégzett hallgató a klasszikus survey statisztikusi tudáson túl képes nagy adatbázisok elemzésére; hálózatelemzési, szöveganalitikai ismeretekkel bír; ismeri az adatbányászati szoftvereket és képes online kutatások, webanalitika kivitelezésére is a társadalomkutatás tudományos, államigazgatási és üzleti alkalmazásaiban egyaránt.  
 
A munkaadók többsége azért keres survey statisztikai és adatanalitikai tudással rendelkező hallgatóinkat, mert az itt megszerzett tudásuk lehetővé teszi, hogy tolmács szerepben közvetítsenek az informatika világából érkező „data scientist”-ként dolgozó, valamint a társadalomtudományi, közgazdasági háttérrel rendelkező kollégák között. Mindezt a társadalomtudományi és üzleti szemlélet, valamint a statisztikai tudás és programozási készségek találkozása teszi lehetővé. 
 
A Survey Statisztika és Adatanalitika képzés hivatalosstatisztika-specializációja 2019–2023 periódusra megkapta az EUROSTAT Európai Mesterképzés a Hivatalos Statisztikában képzési akkreditációját, így ebben az időszakban lehetőség van akkreditált EMOS diploma megszerzésére.
 
A mesterszak célja, hogy olyan statisztikai és adatanalitikai szakértőket képezzen, akik az üzleti világ, a piackutatás, közigazgatás, társadalomkutatás területén egyaránt képesek 
  • a probléma meghatározására, 
  • az adatgyűjtés és elemzés véghezvitelére, 
  • az eredmények értelmezésére, valamint
  • az eredmények közérthető bemutatására is.
Ehhez feltétlenül szükséges a szilárd matematikai alapok elsajátítása mellett a társadalomtudományi szemléletet is. Ehhez a Társadalomtudományi Kar által kínált környezet ideális.
 
FELVÉTELI INFORMÁCIÓK

Szak

survey statisztika és adatanalitika (MNK)

Képzési szint

mesterképzés

Tagozat (munkarend)

nappali

Jelentkezési határidő

2023. augusztus 6.

Jelentkezés módja

felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan

Jelentkezési feltételek

A felvétel feltétele: államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga angol nyelvből.

Teljes kreditérték beszámításával az alábbiak fogadhatók el: szociológia, társadalmi tanulmányok, alkalmazott közgazdaságtan, kereskedelem és marketing alapképzési szakok;
továbbá a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés osztatlan szak.

Aki nem teljes kreditérték beszámítású oklevéllel jelentkezik, annak a felveteli@tatk.elte.hu címre lehet kreditelismerési eljárásra kérvényt benyújtania úgy, hogy csatolja a felsőoktatásban elvégzett tárgyainak igazolását. (Az e-mail tárgyában és tartalmi részében is szerepeljen, hogy melyik szakra nyújt be kérvényt.)

Felvételi pontok számítása

Szóbeli felvételi vizsga: 99 pont
Többletpontok: 1 pont
Összpontszám: 100 pont

Csak előnyben részesítésért járó kötelező többletpontok (kategóriánként 1-1 pont, max. 1 pont):

  • hátrányos helyzet
  • halmozottan hátrányos helyzet
  • fogyatékosság
  • gyermekgondozás

 

Szóbeli vizsga ideje és díja

Szóbeli vizsga ideje és díja: 4000 Ft / vizsga.  

Szóbeli vizsga elektronikus úton lesz megtartva: 2023.08.22-én

A jelentkezők a felvi.hu-n megadott e-mailcímükre kapnak tájékoztatást legkésőbb 2023.08.15-ig a szóbeli felvételi díj befizetésének módjáról és egyéb tudnivalókról.

Önköltség

400 000 Ft / félév

Képzési idő

4 félév

Szóbeli vizsga irodalma

 

  • Freedman, D. - Pisani, R. - Purves, R.: Statisztika. Typotex, 2005.
  • Rudas Tamás: Közvélemenykutatás - értelmezés és kritika. Corvina, 2006.
Szóbeli vizsga tételsor Szóbeli felvételi tételsor 2022-ben
Szóbeli vizsga GYIK GYIK 

SURVEY STATISZTIKA FELVÉTELI FELKÉSZÜLÉST SEGÍTŐ KONZULTÁCIÓ 2023

2023-ban az ELTE TáTK survey statisztika és adatanalitika mesterszak oktatói három konzultációs alkalmat tartanak a felvételire készülő leendő hallgatók számára. Ezen alkalmak célja, hogy segítsék a jelentkezők felkészülését. További információ ezen a linken.

2018.11.22.