Survey statisztika és adatanalitika MSc

Survey statisztika és adatanalitika MSc

Survey statisztika és adatanalitika MSc

Szakigazgató: Németh Renáta, egyetemi docens

A survey statisztika MSc program az ELTE legnépszerűbb mesterszakának egyike. 2017-ben az egyetem 117 mesterszakja közül az első helyes jelentkezők számát tekintve a 7. volt. A szak a 2019/2020-as tanévtől a survey statisztika és adatanalitika MSc nevet viseli. 

 
A szak sikere mögött a folyamatos fejlesztés, a változó társadalmi környezethez történő alkalmazkodás áll. A program 25 évvel ezelőtt (ahogy korábbi elnevezése is mutatja) a survey módszerrel, azaz a mintavételen alapuló megkérdezéssel gyűjthető adatok elemzésének oktatására jött létre, és elsősorban közvélemény- ill. piackutatókat képzett. A program ekkor még szociológus hallgatók számára kínált specializációként működött. A szakot 2009-ben akkreditálták önálló survey statisztika mesterszakként Magyarországon és Európában elsőként ezen a néven.
 
A szak alapítója Rudas Tamás, a Washington Egyetem Statisztika Tanszékének professzora, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont főigazgatója, az Európai Szociológiai Akadémia választott tagja, az Európai Módszertani Társaság volt elnöke. 
 
Az azóta lezajlott adatforradalom, a mindennapi tevékenységeink során létrejövő digitális adatok megjelenése a legkülönbözőbb területeken generált adatanalitikai igényeket. Erre az igényváltozásra reagálva a képzés tartalma jelentősen megváltozott. A szakot elvégzett hallgató a klasszikus survey statisztikusi tudáson túl képes nagy adatbázisok elemzésére; hálózatelemzési, szöveganalitikai ismeretekkel bír; ismeri az adatbányászati szoftvereket és képes online kutatások, webanalitika kivitelezésére is a társadalomkutatás tudományos, államigazgatási és üzleti alkalmazásaiban egyaránt.  
 
A munkaadók többsége azért keres survey statisztikai és adatanalitikai tudással rendelkező hallgatóinkat, mert az itt megszerzett tudásuk lehetővé teszi, hogy tolmács szerepben közvetítsenek az informatika világából érkező „data scientist”-ként dolgozó, valamint a társadalomtudományi, közgazdasági háttérrel rendelkező kollégák között. Mindezt a társadalomtudományi és üzleti szemlélet, valamint a statisztikai tudás és programozási készségek találkozása teszi lehetővé. 
 
A mesterszak célja, hogy olyan statisztikai és adatanalitikai szakértőket képezzen, akik az üzleti világ, a piackutatás, közigazgatás, társadalomkutatás területén egyaránt képesek 
  • a probléma meghatározására, 
  • az adatgyűjtés és elemzés véghezvitelére, 
  • az eredmények értelmezésére, valamint
  • az eredmények közérthető bemutatására is.
 
Ehhez feltétlenül szükséges a szilárd matematikai alapok elsajátítása mellett a társadalomtudományi szemléletet is. Ehhez a Társadalomtudományi Kar által kínált környezet ideális.
 
FELVÉTELI INFORMÁCIÓK

Szak

survey statisztika és adatanalitika (MNÁ és MNK)

Képzési szint

mesterképzés

Tagozat (munkarend)

nappali

Jelentkezési határidő

Pótfelvéltei eljárás keretében 2019. augusztus 7-ig, kizárólag önköltséges képzésre. 

Jelentkezés módja

felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan

Jelentkezési feltételek

A felvétel feltétele: államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga angol nyelvből.

Teljes kreditérték beszámításával az alábbiak fogadhatók el: szociológia, társadalmi tanulmányok, alkalmazott közgazdaságtan, kereskedelem és marketing alapképzési szakok;
továbbá a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés osztatlan szak.

Aki nem teljes kreditérték beszámítású oklevéllel jelentkezik, annak a felveteli@tatk.elte.hu címre lehet kreditelismerési eljárásra kérvényt benyújtania úgy, hogy csatolja a felsőoktatásban elvégzett tárgyainak igazolását.

Felvételi pontok számítása

Szóbeli felvételi vizsga: 99 pont
Többletpontok: 1 pont
Összpontszám: 100 pont

Csak előnyben részesítésért járó kötelező többletpontok (kategóriánként 1-1 pont, max. 1 pont):

  • hátrányos helyzet
  • halmozottan hátrányos helyzet
  • fogyatékosság
  • gyermekgondozás

 

Szóbeli vizsga ideje és díja

 

Pótfelvételi eljárás keretében jelentkezők számára a szóbeli vizsga 2019. augusztus 21-én lesz.

4000 Ft / vizsga 

A jelentkezőket a jelentkezéskor megadott e-mail címükön 2019. augusztus 13-ig értesítjük.

Önköltség

400 000 Ft / félév

Képzési idő

4 félév

 Szóbeli vizsga irodalma

 

  • Freedman, D. - Pisani, R. - Purves, R.: Statisztika. Typotex, 2005
  • Rudas Tamás: Közvélemenykutatás - értelmezés és kritika. Corvina, 2006.
2018.11.22.