Survey statisztika és adatanalitika MSc

Survey statisztika és adatanalitika MSc

Survey statisztika és adatanalitika MSc

Szakigazgató: Németh Renáta, egyetemi tanár

Olyan mesterszakot keresel, ahol az adatanalitika teljes folyamatát megismerheted, sokféle alkalmazási területeten, az üzleti/ipari alkalmazásoktól a társadalomkutatáson át a szakpolitikai elemzői, egészségügyi, közgazdasági szektorig? Ami szilárd alapokat ad a lifelong learning-hez, hogy későbbi munkád során flexibilisen tudj váltani területek és pozíciók között? Akkor gyere a Survey statisztika és adatanalitika MSc képzésünkre! 

A program az ELTE legnépszerűbb mesterszakjainak egyike, az elsőhelyes jelentkezők száma alapján évek óta stabilan a legelsők között. 

Kit képzünk? 

A képzés célja a társadalomkutatás üzleti/ipari, közigazgatási és tudományos területén működő statisztikusok, adatanalitikusok képzése, akik képesek hozzájárulni az adatokra alapozott döntések meghozatalához, az adatgyűjtés, -elemzés, és értelmezés teljes folyamatát kézben tartva. 

Kompetenciák 

Elemzői kompetenciák: Széles körű statisztikai és adattudományi/gépi tanulási ismeretek. Erős matematikai alapokra építve, ezért a hallgatók a modellezést mélységében értik, így képesek a módszerek fejlesztésére, továbbá az alkalmazott adatgyűjtési eljárások és elemzési módszerek kritikus megválasztására. Értelemzési kompetenciák: az adatok létrejöttének és kontextusának értése, az eredmények közvetítésének képessége a megrendelő felé. 

A képzés Mater of Sciences (MSc) végzettséget ad. Az oktatásban az ELTE TTK is részt vesz, az átadott kompetenciák erre is erősen építenek.

Alkalmazási területek, amire felkészít 

Elsősorban üzleti/ipari, társadalomkutatási és szakpolitikai/közigazgatási területek. Legnagyobb hangsúly (óraszám-arányosan is) az üzleti/ipari alkalmazásokon, és szélesebb a spektrum, mint ami a társadalomkutatásba belefér (biostatisztika, szakpolitikai elemzés stb). Tipikus elhelyezkedési lehetőség specializáció és alapszak függvényében: bankban, biztosítónál, piackutató cégnél, közvéleménykutató cégnél, szakpolitikai elemző cégnél, innovatív adatelemző cégnél, telekommunikációs cégnél, üzleti tanácsadó cégnél, nagyobb multinacionális cégnél.  

Mely platformon, milyen adatokkal 

Survey, digitális adat (found data) és adminisztratív adat egyaránt.  

Specializációk választható kurzusokkal 

További alkalmazási területek: biostatisztika, közgazdaságtan, üzleti elemzés, digitális adatanalitika, társadalomkutatás.   

Az válassza a survey-t, aki... 

...olyan komplex oktatási programot keres, ami interdiszciplináris, széles alapszakos háttérrel látogatható, és rugalmasan alakítható, miközben szilárd alapokat ad a statisztikai/adatanalitikai tudáshoz. 

...olyan alapokkal szeretne rendelkezni, ami lehetőséget ad a módszerek fejlesztéséhez és kritikai szemléletéhez, de új eszközök (módszerek vagy szoftverek) jövőbeni elsajátításához, vagyis a lifelong learning-hez is. 

...az elméleti alapok mellé gyakorlatközeli ismereteket is szeretne szerezni elismert szakemberektől, az adatanalitika teljes folyamatát megismerve (adatgyűjtés, elemzés, projektmenedzsment, adatvizualizáció, üzleti kommunikáció), sokféle területet megismerve (elsősorban üzleti/ipari, de választható szakpolitikai elemzői, egészségügyi, közgazdasági szektor, digitális kutatás is), hogy későbbi munkája során flexibilisen tudjon váltani területek és pozíciók között. 

...az analitika technikai oldalán túl az üzleti kontextust is érteni szeretné, hogy önállóan tudjon kutatási kérdéseket analitikai problémává lefordítani, majd az eredményt a megrendelő felé visszafordítani. 

...szeretné megkapni annak lehetőségét, hogy saját érdeklődéséhez illeszkedő tanulási utat és karrier-lehetőséget alakítson ki, akár pl. az adatanalitika mesterséges intelligenciára építő alkalmazásait, vagy a piackutatás nemzetközileg legelterjedtebb kvantitatív és kvalitatív eszközeit szeretnék a telekommunikáció- vagy médiakutatásban használni.
 

FELVÉTELI INFORMÁCIÓK

Szak

survey statisztika és adatanalitika (MNA és MNK)

Képzési szint

mesterképzés

Tagozat (munkarend)

nappali

Jelentkezési határidő

2024. február 15.

Jelentkezés módja

felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan

Jelentkezési feltételek

Teljes kreditérték beszámításával az alábbiak fogadhatók el: szociológia, társadalmi tanulmányok, alkalmazott közgazdaságtan, kereskedelem és marketing alapképzési szakok;
továbbá a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés osztatlan szak.

Aki nem teljes kreditérték beszámítású oklevéllel jelentkezik, annak a felveteli@tatk.elte.hu címre lehet kreditelismerési eljárásra kérvényt benyújtania úgy, hogy csatolja a felsőoktatásban elvégzett tárgyainak igazolását. (Az e-mail tárgyában és tartalmi részében is szerepeljen, hogy melyik szakra nyújt be kérvényt.)

Felvételi pontok számítása

Szóbeli felvételi vizsga: 99 pont
Többletpontok: 1 pont
Összpontszám: 100 pont

Csak előnyben részesítésért járó kötelező többletpontok (kategóriánként 1-1 pont, max. 1 pont):

  • hátrányos helyzet
  • halmozottan hátrányos helyzet
  • fogyatékosság
  • gyermekgondozás

 

Szóbeli vizsga ideje és díja

Szóbeli vizsga díja: 4000 Ft / vizsga.  

Szóbeli vizsga elektronikus úton lesz megtartva: várhatóan 2024.05.27.-06.07. között.

A jelentkezőket legkésőbb május 3-án értesítjük a felvi.hu-n megadott e-mailcímükre a szóbeli vizsga díjának befizetéséről és a vizsga pontos részleteiről.

Önköltség

400 000 Ft / félév

Képzési idő

4 félév

Szóbeli vizsga irodalma

 

  • Freedman, D. - Pisani, R. - Purves, R.: Statisztika. Typotex, 2005.
  • Rudas Tamás: Közvélemenykutatás - értelmezés és kritika. Corvina, 2006.
Szóbeli vizsga tételsor Szóbeli felvételi tételsor 2024-ben
Szóbeli vizsga GYIK GYIK 

SURVEY STATISZTIKA FELVÉTELI FELKÉSZÜLÉST SEGÍTŐ KONZULTÁCIÓ

Az ELTE TáTK survey statisztika és adatanalitika mesterszak oktatói minden tavasszal három konzultációs alkalmat tartanak a felvételire készülő leendő hallgatók számára. Ezen alkalmak célja, hogy segítsék a jelentkezők felkészülését.

(2024 tavaszi információk)