Egyéb oktatási tevékenység

Egyéb oktatási tevékenység

A Statisztika Tanszék munkájában a kutatás mellett az oktatás játssza a legfontosabb szerepet. Karunk minden képzési szintjén, a legkülönbözőbb igényeket kielégítve igyekszünk jól hasznosítható és kritikai szemléletű statisztikai/adatelemzési tudást átadni.

A kar szinte minden alapképzési szakján kínálunk kötelező és választható kurzusokat. A kurzusok elsősorban leíró statisztikai, illetve bevezető valószínűségszámítási és matematikai statisztikai tartalmúak. Tanszékünk a saját mesterképzési szakján, a survey statisztika szakon kívül a kar számos más mesterképzési szakjának órakínálatában is megjelenik (pl. szociálpolitika, egészségpolitika). A tanszék részt vesz a kar doktori iskolájának több programjában (szociológia, szociálpolitika, interdiszciplináris társadalomkutatások) is. A doktori képzés hallgatói számára elsősorban a magas szintű tudományos kutatáshoz nélkülözhetetlen kvantitatív módszertani eszköztár elsajátításával, mélyebb megértetésével igyekszünk támogatást nyújtani.

2024.05.17.