Órarenden kívül

Órarenden kívül

Szakmai lehetőségek az órarenden kívül

Szakmai gyakorlat is tartozik a képzéshez, ez demonstrátorként látható el (két különböző, a Kar alapszakosainak tartott statisztika kurzus oktatásával), vagy két hónapos munkahelyi gyakorlatként, egy tanszéki oktatónál négy hónapos kutatási asszisztensi munka formájában. Az egyetem különböző cégekkel és kutatóintézetekkel áll kapcsolatban és segítséget nyújt a megfelelő gyakornoki hely megtalálásához. A szakmai gyakorlat a tapasztalatok szerint sokat segített hallgatóink álláskeresésében.

A demonstrátorként oktatható órák kis létszámú, gyakorlati kurzusok. A program kiváló alkalom arra, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek az oktatói feladatokba, és rutint szerezzenek olyan szituációkban, amikor nagyobb számú hallgatóság előtt kell számot adni a tudásukról, mint amilyen például egy szakmai konferencia.

A szakdolgozat elkészítésében oktatóinkon kívül külső szakemberek is támogatják hallgatóinkat. Nagy hangsúlyt helyezünk rá, hogy a dolgozat mutassa szerzőjének kritikus és független szakmai gondolkodását, s bizonyítsa, hogy szakmai szocializációja sikeres volt. A szakdolgozat tervét hallgatóink oktatói bizottság előtt, rövid prezentáció során védik meg, ezután kerül sor a kidolgozásra. A szakon készült szakdolgozatok közül több publikálásra került folyóiratban vagy szakmai konferencián.

A hallgatók közül többen csatlakoztak az Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégiumhoz. A szakkollégiumot hallgatók alakították 2003-ban. Céljuk egy olyan inspiratív, tudományos párbeszédre és eszmecserére alkalmas állandó fórum megteremtése volt, mely tömörítheti a társadalomtudományok iránt érdeklődő fiatalokat. A Szakkollégium a társadalomtudományok minden területével kapcsolatban szervez kurzusokat, aktívan részt vesz különböző kutatásokban, emellett filmklubot és beszélgetéseket szervez.

Hallgatóink számára a tantermi órákon kívül is biztosítunk lehetőséget szakmai ismereteik bővítésére, ilyen rendezvényünk volt például a hallgatói szakestek sorozata. Hallgatóként vagy előadóként diákjaink minden évben részt vesznek a nemzetközi Young Statistician Meetingeken. Ez a rendezvénysorozat tanszékünk szervezőbizottsági részvételével kerül évenként megrendezésre, fiatal statisztikusok nemzetközi (osztrák, horvát, olasz, szlovén magyar) találkozójaként. A konferenciasorozat célja a fiatal statisztikus-generáció tudományos karrierje első lépésének támogatása. 2023-ban a hallgatóinkat Zaboretzky Bendegúz képviselte, aki előadásában arról beszélt, milyen hatással járt a COVID-19 járvány a mentális betegségekkel kapcsolatos diskurzusokra. A mesterszakos hallgató előadásának alapját oktatóival, mint szerzőtársakkal készült tanulmánya képezte, amely a Taylor & Francis Online Q1-es folyóiratban 2023 nyarán jelent meg.

A Statisztika Tanszéken folyó kutatásokba hallgatóink is bekapcsolódhatnak, akár a szakdolgozat-készítés keretein belül, akár a szakmai gyakorlat során kutatási asszisztensként, akár Tudományos Diákköri munka keretében. Rendszeresen hirdetnek meg a kutatócsoportjaink ilyen lehetőséget. Az elmúlt években ilyen volt a SOTE-n kutató kollégánk orvosi metaaanalízis-kutatása, az ELTE Data for Good kutatócsoportunk kutatásai.

A karunkon, tanszékvezetőnk társ-vezetésével működő Research Center for Computational Social Science (https://rc2s2.elte.hu/ , https://www.facebook.com/rc2s2) is rendszeresen fogad gyakornokokat,  néhány itt készült surveyes szakdolgozat gépi szövegelmzés témában: https://rc2s2.elte.hu/thesis/, a kutatócsoport survey-en végzett PhD-ző tagjai Buda Jakab, Rakovics Zsófia, Knap Árpád, Rakovics Márton és Tóth Emese: https://rc2s2.elte.hu/researcher/ )

Hasonlóan gyakran fogad gyakornokot tanszékünk Survey Methdos Room Budapest kutatócsoportja is: https://surveymethodsroom.hu/ .

Alább néhány további példa az utóbbi évtized legfontosabb hallgatói részvétellel zajlott kutatásairól.

Hárs Ágnes (Kopint kutatója) vezetésével, oktatóink, Németh Renáta és Simon Dávid részvételével 2016 decemberében három éves OTKA kutatás indult "Migráció – a valóság közelítése innovatív módszerekkel" címmel. A kutatás előkészítése, majd lebonyolítása hallgatói részvétellel zajlott. Az előkészítéshez kapcsolódóan szakdolgozati témát is hirdettünk.

Hallgatóink közreműködtek a  ELTE Társadalomtudományi Kar Módszertani Kutatóközpontjának több korábbi kutatásában, így például a Budapest kutatásban, a Budapesti Roma kutatásban, illetve a 2016-ban lezáruló a nemek közötti egyenlőséggel, annak egyetemen belüli és kívüli megvalósulásával foglalkozó kutatásában.

Németh Renáta szakigazgató volt a témavezetője hallgatónk, Bárdits Anna sikeres szakdolgozatának, mely tanulmánnyá kiegészítve, és Terplán Győző hallgatónk szerzőtársként bevonásával a Statisztikai Szemle 2016/1-es számában jelent meg. Címe: Egy régi probléma újra előtérben: a nullhipotézis szignifikanciateszt téves gyakorlata. A cikk vitaindítóként szerepelt 2016. júniusában az MTA Statisztikai albizottságának ülésén, ahol a szerzők meghívott előadóként működtek közre.

Az egyetem informatikai igényfelmérésének adatfelvételét a tanszék oktatója Simon Dávid szervezte, a karonként készülő rövid elemzéseket (diákmunka keretében) a szak hallgatói készítették el. Mindezeken túl kiváló volt hallgatóinkkal az egyetemi éveket követően is számos projektben együtt dolgoztunk, dolgozunk (számos online kutatás, migrációs kutatások, bullying kutatások, munkaerő-piaci kutatások).
2013–15 között zajlott a „Migráció az egészségügyben: jelenségek és magyarázatok” (ID.: 101067) című OTKA kutatás, melynek módszertani vezetője Simon Dávid, a szak oktatója volt. A kutatásba több hallgatót is bevontunk.

Diákjaink közül minden évben többen is részt vesznek Erasmus-programban külföldi képzésben, szakmailag releváns és kiemelkedő színvonalú oktatást nyújtó egyetemeken (p. Utrecht, Sheffield). A 2012/13-as évben Bencsik Panka végzős hallgatónk egyike volt annak a négy diáknak, akiknek a Kellner Ösztöndíjprogram abban az évben finanszírozta egyesült államokbeli kétféléves oktatását.

A tanszéken 2010-2012 között zajló TÁMOP-projektben illetve a Simon Dávid oktató részvételével folyt OTKA-kutatásban több hallgatónk dolgozott. Diákjaink tudományos sikereinek egyik jó példája a Szociológiai Szemle 2013/2-es, kvantitatív módszertani kérdésekre fókuszáló különszáma. A szerzők közül hárman a Statisztika Tanszék jelenlegi vagy akkori oktatói (Németh Renáta, Simon Dávid, Kende Gábor) és szintén a szerzők között szerepel a survey statisztika szak két hallgatója, Hajdu Miklós és Luksander Alexandra.

2010-ben és 2011-ben kutatóegyetemi projektünk keretében hallgatóink nemzetközi tanulmányúton vettek részt. 2010-ben hallgatóink közül ketten az első, ketten pedig a harmadik helyezett csapat tagjai voltak a Budapesti Corvinus Egyetem által szervezett Országos Piackutatási Diákversenyen. 2011-ben csapatunk bejutott az elődöntőbe, 2013-ban a 3. helyezést elért csapat tagja volt egyik kiváló hallgatónk.
 

2024.05.17.