Szociális munka MA

Szociális munka MA

Szociális munka MA

Szakigazgató: Rácz Andrea, habilegyetemi docens

A szociális munka mesterszak célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik már meglévő alaptudásukra építve képesek a szociális munka gyakorlatában korszerű szemléletek és módszerek alkalmazására, megfelelő rálátással bírnak ezek rendszerszintű összefüggéseire, az egyének és közösségek öntevékenységére. A képzés lényege az ismeretek integrálása, egy-egy választott terület dilemmáinak, kihívásainak elméleti és gyakorlati szempontú feldolgozása által. 

A képzés során a hallgatók interaktív módon, kis létszámú csoportokban, kollegiális légkörben mélyítik el tudásukat, saját projekteket hoznak létre és vitatnak meg, és ezek végrehajtásához segítséget is kapnak. 
 
A szociális munka mesterszak támaszkodik a hallgatók önállóságára, az oktatókkal szakmai partnerségi viszonyban működnek együtt.  Használható tudást, gyakorlati és fejlődési lehetőséget kínál. 
 
A szociális munka mesterszakon végzettek mind a kutatásban, mind a szakpolitika formálásban, mind az oktatásban helytállnak. Olyan szakemberekké válnak, akik képesek a különböző jóléti rendszerek elemeit összehangoló gyakorlatok megvalósítására, változások menedzselésére, valamint a szakon szerzett ismeretek, tapasztalatok és az ezek mentén megfogalmazott javaslatok igazgatásba és döntéshozatalba történő becsatornázására. Jó eséllyel találnak munkát az állami, egyházi és civil intézmények hátterét, koncepcióját, gyakorlatát kialakító szervezeteknél, államigazgatási és közigazgatási intézményeknél.
 
FELVÉTELI INFORMÁCIÓK

Szak

szociális munka (MNA és MNK, MLA és MLK)

Képzési szint

mesterképzés

Tagozat (munkarend)

nappali és levelező tagozat

Jelentkezési határidő

2024. február 15.

Jelentkezés módja

felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan

Jelentkezési feltételek

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a szociális munka és a szociálpedagógia alapképzési szak.

Aki nem teljes kreditérték beszámítású oklevéllel jelentkezik, annak a felveteli@tatk.elte.hu címre lehet kreditelismerési eljárásra kérvényt benyújtania úgy, hogy csatolja a felsőoktatásban elvégzett tárgyainak igazolását. (Az e-mail tárgyában és tartalmi részében is szerepeljen, hogy melyik szakra nyújt be kérvényt.)

Felvételi pontok számítása

Többletpontok: 1 pont

Összpontszám: 100 pont

Csak előnyben részesítésért járó kötelező többletpontok (kategóriánként 1-1 pont, max. 1 pont):
  • hátrányos helyzet
  • halmozottan hátrányos helyzet
  • fogyatékosság
  • gyermekgondozás

 

Szóbeli vizsga ideje és díja

Szóbeli vizsga díja: 4000 Ft / vizsga.  

Szóbeli vizsga elektronikus úton lesz megtartva: várhatóan 2024.05.27.-06.07. között.

A jelentkezőket legkésőbb május 3-án értesítjük a felvi.hu-n megadott e-mailcímükre a szóbeli vizsga díjának befizetéséről és a vizsga pontos részleteiről.

A szóbeli vizsga előtt, legkésőbb május 23-ig motivációs levelet kell benyújtani a felveteli@tatk.elte.hu címre úgy, hogy a levél tárgyában megjelöli a képzést.

 

Önköltség

400 000 Ft / félév

Képzési idő

4 félév

 Szóbeli vizsga irodalma