Szociálpedagógia MA

Szociálpedagógia MA

Szociálpedagógia MA

Szakigazgató: Sik Dorottya Borbálaegyetemi adjunktus

A szociálpedagógia mesterképzés a 2020/2021-es tanévben indul. 

A képzés célja szociálpedagógusok képzése, akik a társadalom működéséről és zavarairól, a személyközi kapcsolatokról, devianciákról, a speciális szükségletű csoportokról, a köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi alap és szakellátási környezetben történő nevelésről, fejlesztésről és szociális szakmai segítségnyújtásról szóló elméleti ismeretek felhasználásával nyújtanak segítséget. Elsősorban a gyermek- és ifjúsági korosztály, valamint családjuk, csoportjaik és közösségeik társadalmi beilleszkedését, a hátrányos helyzetűek, szociális ellátásra szorulók életesélyeit és életminőségét javítják. Tevékenységük az egyéni és közösségi felelősségre, a társadalmi igazságosságra, a demokratikus gondolkodásmódra, az emberi, gyermeki jogokra alapozva a társas, szociális kapcsolatok helyreállítását célozza. További cél, olyan magas szintű szakmai ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik a szociálpedagógiai színtereken önállóan, vagy csoportban végzendő kutatási, szakértői, oktatási, döntéshozói, irányítási, tervezési és szervezési feladatok felelősségteljes elvégzésére képesek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Felvételi információk

Szak szociálpedagógia (MNK és MLK)
Képzési szint mesterképzés
Munkarend (tagozat) nappali tagozat
Jelentkezési határidő

2023. augusztus 6.

Jelentkezés módja

a felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan

Jelentkezési feltételek

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a szociális munka, a szociálpedagógia alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti általános szociális munkás, a szociálpedagógia alapképzési szak.

Aki nem teljes kreditérték beszámítású oklevéllel jelentkezik, annak a felveteli@tatk.elte.hu címre lehet kreditelismerési eljárásra kérvényt benyújtania úgy, hogy csatolja a felsőoktatásban elvégzett tárgyainak igazolását. (Az e-mail tárgyában és tartalmi részében is szerepeljen, hogy melyik szakra nyújt be kérvényt.)

Felvételi pontok számítása

Szóbeli felvételi vizsga: 99 pont
Többletpontok: 1 pont
Összpontszám: 100 pont

Csak előnyben részesítésért járó kötelező többletpontok (kategóriánként 1-1 pont, max. 1 pont):

  • hátrányos helyzet
  • halmozottan hátrányos helyzet
  • fogyatékosság
  • gyermekgondozás
Szóbeli vizsga ideje és díja

Szóbeli vizsga ideje és díja: 4000 Ft / vizsga.  

Szóbeli vizsga elektronikus úton lesz megtartva: 2023.08.22-én.

A jelentkezők a felvi.hu-n megadott e-mailcímükre kapnak tájékoztatást legkésőbb 2023.08.15-ig a szóbeli felvételi díj befizetésének módjáról és egyéb tudnivalókról.
 
A szóbeli vizsga előtt, legkésőbb augusztus 21-ig motivációs levelet kell benyújtani a felveteli@tatk.elte.hu címre úgy, hogy a levél tárgyában megjelöli a képzést.

Önköltség 400 000 Ft / félév
Képzési idő 4 félév
Szóbeli vizsga irodalma