Szociológia MA

Szociológia MA

Szociológia MA

Szakigazgató: Gecser Ottó, habil. egyetemi docens

 • Magyarország leghosszabb ideje működő szociológusképzése a társadalomkutatás témáinak és módszereinek egyedülállóan széles kínálatát nyújtja.
 • Függetlenül attól, hogy valaki foglalkozott-e már alaposabban szociológiával vagy most szeretne elmélyedni benne, nálunk gyakorlatot szerezhet minden olyan módszer alkalmazásában – a kérdőíves felméréstől a történelmi dokumentumok elemzésén át az interjúkészítésig, a résztvevő megfigyeléstől a tartalomelemzésen át a hálózatkutatásig – amelyekre tanulmányai során és a későbbiekben szüksége lehet. 
 • Oktatóink széleskörű tapasztalatokkal rendelkeznek egyebek mellett az állampolgári szocializáció, a civil társadalom, a digitális kommunikáció, a nemi egyenlőtlenségek, a korrupció, a nyilvánosság, a kollektív emlékezet, a politikai mozgalmak, a társadalmi identitás, a társadalomszerkezet vagy a történelmi traumák kutatásában.
 • Hallgatóink visszajelzéseit is figyelembe véve képzésünket igyekeztünk minél közelebb vinni a társadalomkutatás gyakorlatához.
 • Nálunk már az első félévben elkezdődik az önálló kutatómunka: célunk az, hogy a nálunk tanuló fiatal elemzők minél hamarabb, de legalább az első félév végéig megtalálják a számukra legmegfelelőbb kutatási területet.
 • Kurzuskínálatunkban egyszerre próbáljuk megjeleníteni a sokféleséget és az elmélyülés, a specializáció lehetőségét, hogy a tőlünk kikerülő kutatók szakképzett értelmiségiek és művelt szakemberek legyenek.
 • Hallgatóink számos európai partneregyetemre mehetnek tanulni Erasmus ösztöndíjjal, és együtt tanulhatnak a külföldről érkezett erasmusos diákokkal (szabadon választható) angol nyelvű kurzusainkon.
 • Nálunk minden adott szoros baráti és szakmai közösségek létrejöttéhez, melyek tagjai a diploma megszerzése után is kapcsolatban maradnak és segítik egymás karrierjét.

Ha érteni akarod a világod, és tenni is szeretnél azért, hogy érthetőbb legyen;
Ha szeretsz utánajárni a dolgoknak, és vonz a felfedezés öröme;
Ha szereted a pontos megfogalmazásokat és a módszeres elemzéseket;
Ha olyasmivel akarsz foglalkozni, ami egyszerre kreatív és hasznos, jó neked és jó másnak is;
Akkor érdemes jelentkezned az ELTE Társadalomtudományi Karának Szociológia Mesterképzésére.

Idén szeptembertől három, útközben választható specializációt kínálunk:

 1. TÁRSADALMI DINAMIKA ÉS HÁLÓZATKUTATÁS                
 2. ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁRSADALOM- ÉS KULTÚRAKUTATÁS                
 3. MIKROSZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA

FELVÉTELI INFORMÁCIÓK

Szak

szociológia (MNÁ, MNK és MLK)

Képzési szint

mesterképzés

Tagozat (munkarend)

nappali (a levelezőn 5×2 nap: péntek, szombat)

Jelentkezési határidő

2021. február 15.

Jelentkezés módja

felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan

Jelentkezési feltételek

 

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: szociológia és társadalmi tanulmányok alapképzési szak.

Aki nem teljes kreditérték beszámítású oklevéllel jelentkezik, annak a felveteli@tatk.elte.hu címre lehet kreditelismerési eljárásra kérvényt benyújtania úgy, hogy csatolja a felsőoktatásban elvégzett tárgyainak igazolását. (Az e-mail tárgyában és tartalmi részében is szerepeljen, hogy melyik szakra nyújt be kérvényt.)

 

 

Felvételi pontok számítása

Szóbeli felvételi vizsga: 99 pont
Többletpontok: 1 pont
Összpontszám: 100 pont

Csak előnyben részesítésért járó kötelező többletpontok (kategóriánként 1-1 pont, max. 1 pont):

 • hátrányos helyzet
 • halmozottan hátrányos helyzet
 • fogyatékosság
 • gyermekgondozás

 

Szóbeli vizsga ideje és díja

4000 Ft / vizsga 

A szóbeli vizsga elektronikus úton lesz megtartva, vizsgaidőszak: 2021. május 24. - június 4.

A jelentkezőket legkésőbb május 7-én értesítjük a felvi.hu-n megadott e-mailcímükre a szóbeli vizsga díjának befizetéséről és a vizsga pontos részleteiről.

Önköltség

400 000 Ft / félév

Képzési idő

4 félév

 Szóbeli vizsga irodalma

 

 • Beck, Ulrich: Túl renden és osztályon? – Társadalmi egyenlőtlenségek, társadalmi individualizációs folyamatok és az új társadalmi alakulatok, identitások keletkezése. In: Angelusz Róbert – Éber Márk – Gecser Ottó (szerk.): Társadalmi rétegződés olvasókönyv. Tankönyvtár [www.tankonyvtar.hu], Bp., 2010.
 • Goffman, Erving: A terepmunkáról. In: Bodor Péter (szerk.): Szavak, képek, jelentés. Kvalitatív kutatási olvasókönyv. L’Harmattan, Bp., 2013. 53-60. old.
 • Rudas Tamás: Közvélemény-kutatás, 2. kiadás. Budapest: Corvina, 2006.
 • Weber, Max: A tudomány mint hivatás. In: uő.: Tanulmányok. Osiris, Bp., 1998. 127-155. old.
2018.07.30.