Szociológia MA

Szociológia MA

Szociológia MA

Szakigazgató: Gecser Ottó, habil. egyetemi docens

 • Magyarország leghosszabb ideje működő szociológusképzése a társadalomkutatás témáinak és módszereinek egyedülállóan széles kínálatát nyújtja.
 • Függetlenül attól, hogy valaki foglalkozott-e már alaposabban szociológiával vagy most szeretne elmélyedni benne, nálunk gyakorlatot szerezhet minden olyan módszer alkalmazásában – a kérdőíves felméréstől a történelmi dokumentumok elemzésén át az interjúkészítésig, a résztvevő megfigyeléstől a tartalomelemzésen át a hálózatkutatásig – amelyekre tanulmányai során és a későbbiekben szüksége lehet. 
 • Oktatóink széleskörű tapasztalatokkal rendelkeznek egyebek mellett az állampolgári szocializáció, a civil társadalom, a digitális kommunikáció, a nemi egyenlőtlenségek, a korrupció, a nyilvánosság, a kollektív emlékezet, a politikai mozgalmak, a társadalmi identitás, a társadalomszerkezet vagy a történelmi traumák kutatásában.
 • Hallgatóink visszajelzéseit is figyelembe véve képzésünket igyekeztünk minél közelebb vinni a társadalomkutatás gyakorlatához.
 • Nálunk már az első félévben elkezdődik az önálló kutatómunka: célunk az, hogy a nálunk tanuló fiatal elemzők minél hamarabb, de legalább az első félév végéig megtalálják a számukra legmegfelelőbb kutatási területet.
 • Kurzuskínálatunkban egyszerre próbáljuk megjeleníteni a sokféleséget és az elmélyülés, a specializáció lehetőségét, hogy a tőlünk kikerülő kutatók szakképzett értelmiségiek és művelt szakemberek legyenek.
 • Hallgatóink számos európai partneregyetemre mehetnek tanulni Erasmus ösztöndíjjal, és együtt tanulhatnak a külföldről érkezett erasmusos diákokkal (szabadon választható) angol nyelvű kurzusainkon.
 • Nálunk minden adott szoros baráti és szakmai közösségek létrejöttéhez, melyek tagjai a diploma megszerzése után is kapcsolatban maradnak és segítik egymás karrierjét.

Ha érteni akarod a világod, és tenni is szeretnél azért, hogy érthetőbb legyen;
Ha szeretsz utánajárni a dolgoknak, és vonz a felfedezés öröme;
Ha szereted a pontos megfogalmazásokat és a módszeres elemzéseket;
Ha olyasmivel akarsz foglalkozni, ami egyszerre kreatív és hasznos, jó neked és jó másnak is;
Akkor érdemes jelentkezned az ELTE Társadalomtudományi Karának Szociológia Mesterképzésére.

Három, útközben választható specializációt kínálunk:

 1. TÁRSADALMI DINAMIKA ÉS HÁLÓZATKUTATÁS                
 2. ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁRSADALOM- ÉS KULTÚRAKUTATÁS                
 3. MIKROSZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA

FELVÉTELI INFORMÁCIÓK

Szak

szociológia (MNA és MNK)

Képzési szint

mesterképzés

Tagozat (munkarend)

nappali 

Jelentkezési határidő

2024. február 15.

Jelentkezés módja

felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan

Jelentkezési feltételek

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: szociológia és társadalmi tanulmányok alapképzési szak.

Aki nem teljes kreditérték beszámítású oklevéllel jelentkezik, annak a felveteli@tatk.elte.hu címre lehet kreditelismerési eljárásra kérvényt benyújtania úgy, hogy csatolja a felsőoktatásban elvégzett tárgyainak igazolását. (Az e-mail tárgyában és tartalmi részében is szerepeljen, hogy melyik szakra nyújt be kérvényt.)

Felvételi pontok számítása

Szóbeli felvételi vizsga: 99 pont
Többletpontok: 1 pont
Összpontszám: 100 pont

Csak előnyben részesítésért járó kötelező többletpontok (kategóriánként 1-1 pont, max. 1 pont):

 • hátrányos helyzet
 • halmozottan hátrányos helyzet
 • fogyatékosság
 • gyermekgondozás

Szóbeli vizsga ideje és díja

Szóbeli vizsga díja: 4000 Ft / vizsga.  

Szóbeli vizsga elektronikus úton lesz megtartva: várhatóan 2024.05.27.-06.07. között.

A jelentkezőket legkésőbb május 3-án értesítjük a felvi.hu-n megadott e-mailcímükre a szóbeli vizsga díjának befizetéséről és a vizsga pontos részleteiről.

Önköltség

400 000 Ft / félév

Képzési idő

4 félév

 Szóbeli vizsga irodalma

 

 • Beck, Ulrich: Túl renden és osztályon? – Társadalmi egyenlőtlenségek, társadalmi individualizációs folyamatok és az új társadalmi alakulatok, identitások keletkezése. In: Angelusz Róbert – Éber Márk – Gecser Ottó (szerk.): Társadalmi rétegződés olvasókönyv. Tankönyvtár [www.tankonyvtar.hu], Bp., 2010.
 • Goffman, Erving: A terepmunkáról. In: Bodor Péter (szerk.): Szavak, képek, jelentés. Kvalitatív kutatási olvasókönyv. L’Harmattan, Bp., 2013. 53-60. old.
 • Rudas Tamás: Közvélemény-kutatás, 2. kiadás. Budapest: Corvina, 2006.
 • Weber, Max: A tudomány mint hivatás. In: uő.: Tanulmányok. Osiris, Bp., 1998. 127-155. old.