Professor emeritusok – Gyáni Gábor

2020.07.15.
Professor emeritusok – Gyáni Gábor
Prof. Dr. Gyáni Gábor, az MTA rendes tagja, 1994 óta dolgozik az ELTE Társadalomtudományi Karon, kezdetben docensként, majd egyetemi tanárként oktatta a két világháború közötti magyar és európai társadalomtörténetet magyar és angol nyelven egyaránt. 

Gyáni Gábor 1974-ben végzett a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen történelem szakos középiskolai tanárként. Első munkahelye Budapest Főváros Levéltára volt, majd az MTA Történettudományi Intézetében folytatta kutatói tevékenységét. Napjainkig az MTA munkatársa, több akadémiai bizottság és albizottság tagja. A történettudományok kandidátusa fokozatot 1988-ban szerezte meg. 1999-ben elnyerte az MTA Doktora címet, 2010-ben az MTA levelező tagjává, 2016-ban az MTA rendes tagjává választották. 

Gyáni Gábor 1994 óta dolgozik az ELTE-n, 2001-ben habilitált. 2006 és 2019 között a Central European University oktatója is volt. Kidolgozta (Kövér Györggyel és Kovács I. Gáborral) a társadalomtörténet tantárgy tematikáját, a tárgy oktatását segítendő szöveggyűjteményt szerkesztett, majd megírta Kövér Györggyel közösen a tárgy első (és máig egyetlen) magyarországi tankönyvét. A kötet (Valuch Tibor munkájával kiegészülve) 2004-ben angol (amerikai) nyelven is megjelent. Gyáni Gábor hosszú évekig vezette a Szociológiai Intézet keretében működő Társadalom- és Mentalitástörténet szakirányt, számtalan szakdolgozat és doktori disszertáció témavezetője volt. 

Oktatói tevékenysége mellett termékeny tudományos munkássággal büszkélkedhet, önálló, szerzői köteteinek száma 20 felett van, tanulmányai jelentek meg szakterületének vezető folyóirataiban. Máig aktívan kutat – munkája során a XIX–XX. századi város-, társadalom- és mentalitástörténettel foglalkozik, valamint a történetírás elméletét vizsgálja. A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület elnökeként tevékenykedett, részt vesz számos folyóirat és kötet szerkesztésében (Budapesti Könyvszemle, Tanulmányok Budapest Múltjából, Austrian History Yearbook, Történelmi Szemle, Korall, A múlt ösvényein). 

Oktatói és kutatói munkássága egyetemi hallgatók, kutatók nemzedékeit inspirálja.