PROFESSOR EMERITUSOK – OROSZ ÉVA

PROFESSOR EMERITUSOK – OROSZ ÉVA
Orosz Éva közgazdász, doktori fokozatát szociológiából szerezte. 1990 óta az ELTE oktatója, 2006-tól a Társadalomtudományi Kar professzora, az MTA doktora.

Ő kezdeményezte 1999-ben az ELTE Egészség-gazdaságtani Központ létrehozását, és annak bázisán dolgozta ki az egészségpolitika tervezés és finanszírozás mesterképzési program koncepcióját és koordinálta a szaklétesítés és a szakalapítás eljárásának folyamatát. 2009 és 2014 között ő volt a mesterképzési program szakfelelőse. E minőségében az ő vezetésével zajlott a szak angol célnyelvű indítása. Oktatói munkája mellett az egészség-gazdaságtan kutatásának nemzetközileg is elismert szakértője, 2002 és 2010 között az OECD Health Division munkatársa, 2003 és 2006 között a Health Account munkacsoport vezetője volt. Az intézményben végzett tevékenysége jelentősen hozzájárult az egészségügyi kiadások számbavételét szolgáló nemzetközi statisztikai rendszer 2011-ben közreadott, megújított verziójának kidolgozásához. Kutatói érdeklődése középpontjában az egészségügyi rendszerek összehasonlító elemzésének és teljesítmény-értékelésének, valamint az egészségügyi ellátások társadalmi és területi egyenlőtlenségeinek vizsgálata áll és ezekkel összefüggésben foglalkozik az egészségügyi kaidások számbavételi módszereinek és a magyar egészségügy átalakulásának kérdéseivel is. Számos hazai és nemzetközi szakmai szervezet, munkabizottság, valamint több hazai és nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja.

2007 óta a Szociológia Doktori Iskola Szociálpolitikai Doktori Programjának vezetője.

2014 és 2016 között az ELTE Oktatási és tanulmányi ügyek rektorhelyetteseként dolgozott, ez idő alatt az ELTE Tehetséggondozási Tanácsának elnökeként új lendületet adott az egyetem tehetséggondozási tevékenységének. 2014-ben újraindította és rendszeressé tette a Tehetséggondozási Tanács működését, valamint 2015-ben elindította a kari TDK elnököket összefogó Egyetemi Tudományos Diákköri Tanácsot is.

Vezetésével jött létre egyetemünk Tehetséggondozási Alapja, ami lehetővé tette központi tehetséggondozó programok kidolgozását, koordinálását, azaz a kari mellett egyetemi szintű tehetséggondozás működtetését is (2015).

MTMT-adatlapja