PROFESSOR EMERITUSOK – Tausz Katalin

PROFESSOR EMERITUSOK – Tausz Katalin
Tausz Katalin az ELTE Bölcsészettudományi Karán végzett, 1973-ban magyar-filozófia szakon, 1979-ben szociológia szakon. 1973-tól dolgozik a felsőoktatásban, 1978-tól az ELTE munkatársa. Tausz Katalin Huszár Tibor mellett az egykori Szociológia Intézetben tanszéki illetve intézeti titkárként vett részt abban a folyamatban, aminek eredményeként létrejött az ország időben és minőségében is első szociológusképzése. Később Ferge Zsuzsa mellett helyettesként dolgozott a szociálismunkás- és szociálpolitikus-képzés hazai elismertetésén és a képzések meghonosításán. 1997–2011 között a Szociálpolitika Tanszék vezetőjeként tevékenykedett. 2003–2009 között a Társadalomtudományi Kar oktatási dékánhelyetteseként vállalt szerepet a TáTK szervezeti státuszának megszilárdításában, sokszínű oktatási kínálatának kialakításában. 2009–2015 között a Társadalomtudományi Kar dékánja volt.

Kutatási területe a szociálpolitika, azon belül is kiemelten foglalkozik a társadalmi egyenlőtlenségekkel, a hátrányos helyzetűek megsegítésével és társadalmi integrációjukkal, a fogyatékossággal élő emberek helyzetével, valamint a szociális ellátórendszer működésével. Különösen kiemelkedő a szegénység, azon belül a gyermekszegénység okainak feltárásában és kezelési lehetőségeinek kutatásában végzett tevékenysége.  Tudományos munkásságát tekintélyes publikációs tevékenysége is igazolja: 150 tudományos közlemény, ezen belül 16 monográfia ill. szakkönyv szerzője. Teljesítménye elismeréseképpen 2015-ben nevezték ki egyetemi tanárnak.

Oktatói munkája jelentősen hatott a fiatal generáció társadalomtudósainak képzésére, a gyermekszegénység és az egyenlőtlenség elleni harcra. Oktatja, egyengeti a szociálpolitika mesterszakos hallgatók tevékenységét, így a társadalom- és szociálpolitikával foglalkozó oktatók, kutatók egész sora nőtt fel a sokáig általa vezetett szellemi műhelyben. Az ELTE Szociológiai Doktori Iskola törzstagja, kezdettől fogva aktívan részt vett a SZDI szociálpolitikai programjának szervezésében és beindításában.

Eredményes munkájáért több kitüntetésben, díjban is részesült, mint pl. Erdei Ferenc díj, Kiváló Munkáért kitüntető jelvény, PRO CARITATE emlékérem, Széchenyi Professzori Ösztöndíj, Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje.

Pályafutása során számtalan szervezetnek volt aktív tagja illetve vezetője. Jelenlegi és korábbi szervezeti tagságai: Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, Polányi Károly Alapítvány kuratóriumi elnöke; ADDETUR Alapítvány, Hilscher Rezső Alapítvány és UNICEF Magyar Nemzeti Bizottság kuratóriumi tagja, 2016–2019 között gyermekjogi igazgatója; a Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület vezetőségi tagja; a MAB Társadalomtudományi Bizottság tagja; a Nemzeti Bologna Bizottság tagja; a Szociális Szakértői Névjegyzék állandó bíráló bizottság elnöke.