Professor Emeritusok – Barcy Magdolna

Dr. Barcy Magdolna, az ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Tanulmányok Intézetének volt igazgatója pszichológusként, kutatóként és oktatóként az elmúlt négy évtizedben gazdag, szerteágazó és sikeres szakmai pályát futott be. 

Pszichológus diplomáját 1970-ben az ELTE Bölcsészettudományi Karán szerezte meg, majd a Tömegkommunikációs Kutatóközpont (később Magyar Közvéleménykutató Intézet) Szociálpszichológiai Osztályán dolgozott elméleti társadalomkutatóként. Előbb az Intézet tudományos munkatársa, majd főmunkatársa lett, számos hazai és nemzetközi vizsgálatban vett részt, főként a dogmatizmus (ebből írta bölcsészdoktori disszertációját), az előítéletes gondolkodás, a társadalmi nyilvánosság, a családi kommunikáció és a kiscsoportkutatás terén. 

Az elméleti kutatómunka mellett igen korán a pszichoterápia világa is érdekelte. Mérei Ferenc tanítványaként ismerkedett a kiscsoportokkal, majd a pszichoanalízissel, később klinikus szakpszichológusi és pszichoterápiás szakképesítést is szerzett, s egy ideig a SOTE Kútvölgyi Oktató Kórházának pszichoterápiás osztályán is dolgozott. A hazai klinikai pszichológia legrangosabb szakmai műhelyeiben képződött és csoportanalitikusként, családterapeutaként ismert kiképző terapeutává vált.

1987-ben érdeklődése a szociális munka felé fordult, ekkor kapcsolódott be az ELTE szociálpolitikus képzésébe. 1990-től a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola akkor induló szociális munkás képzésének főállású oktatója lett. A képzés egyetemi integrációját követően ez a szak az ELTE Társadalomtudományi Karának szociális munkás képzéseként folytatódott. E szaknak a kezdetektől jelen időszakig vezető oktatója, miközben 1993-ban A csoportok hatékonysága és a személyes változás c. művével kandidátusi fokozatot szerzett, és 2003-ban a Pécsi Tudományegyetemen habilitált.

Oktatóként a szociálpszichológia mellett antirasszista szociális munkát, másságkezelést, pszichoterápiát, csoportelméletet, családterápiát, segítő kapcsolatok pszichológiáját tanított, személyiség- és készségfejlesztő csoportokat, szemináriumokat vezetett. Magas színvonalon oktató, igényes és következetes pedagógus. Oktatói munkáját mind munkatársai, mind hallgatói magasra értékelik, és mint mélyen elkötelezett, hiteles pszichológus, a szakmai személyiség formálásban a képzés során meghatározó szerepet játszik. Kutatóként, tudósként innovatív, új utakat kereső személyiség, aki kulcsszerepet játszik mind a másság és társadalmi konfliktusok kezelésének hazai kutatásában, mind a pszichoterápia kultúrájának elterjesztésében. A hazai gyakorlatban új vonulatként megjelenő társadalmi mediáció korszerű módszertanának egyik legjelentősebb hazai kidolgozója, aki a hazai mediátor képzés kialakításában is vezető szerepet játszott. Munkásságát jelentős publikációs aktivitás fémjelzi – ezen belül nyolc önálló monográfia, számtalan könyvfejezet és tudományos cikk jegyzett a neve alatt. Szakmai közéleti tevékenysége is széleskörű. Alapító tagja a Csoportanalitikus Kiképző Társaságnak, a Magyar Csoport-pszichoterápiás Egyesületnek, az Országos Mediációs Egyesületnek, és vezetője a MEDIARE-Kisebbségi Mediációs Intézetnek.

Összességében elmondható, hogy Barcy Magdolna olyan rendkívül széles látókörű, mélyen humánus, kulturált, a világ felé nyitott, rugalmas, dinamikus személyiség, aki magával ragadó stílusával, remek humorával, és kifogyhatatlan kreativitásával folyamatos gondolkodásra és a problémák elmélyült tanulmányozására ösztökéli mind hallgatóit, mind kutatótársait, kollégáit. Elkötelezett és kiemelkedően hiteles tanáregyéniség, pedagógus, kutató, tudós, aki szakemberek generációt nevelte fel, és adott szakmai tevékenységükhöz életre szóló útmutatást.

 

2015.11.02.