Professor Emeritusok - Hegyesi Gábor

Hegyesi Gábor

 

Hegyesi Gábor közgazdász diplomáját 1973-ban szerezte meg a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen. Később az ausztrál Monash Egyetemen (Melbourne) szociális munka mesterszakon szerzett képesítést, majd szociális menedzser diplomát kapott a Baltimore-i John Hopkins Egyetemen (USA), valamint 2004-ben minőségmenedzserként végzett a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen.

Szakmai pályafutását a gyakorlati terepeken folyó munka és az elmélet, kutatás szoros összekapcsolása jellemezte. 10 évig párhuzamosan dolgozott a szociális munka „bölcsőjeként” tekinthető nevelési tanácsadó hálózatban gyakorló családgondozóként, valamint a Szövetkezeti Kutatóintézetben a társadalmi helyzet és problémák kutatójaként. Később az újraszülető civil szolgáltatások egyik úttörő intézményének (LARES Humán Szolgáltató Kisszövetkezet) munkatársa lett. Eközben már a főiskolai, egyetemi oktatásba is bekapcsolódott. Az 1970-es évek végétől óraadóként szociális munka kurzust tartott a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán, 1987-től pedig az ELTE-n, az akkor alakuló szociálpolitikus, illetve szociális munkás képzést megvalósító tanszéki csoport, majd tanszék munkatársa lett. Közben sem hagyta el a gyakorlatot, 1989 és 1992 között az Esély Családsegítő Szolgálat munkatársaként is tevékenykedett.

Hegyesi Gábor a kezdetektől tevékeny résztvevője volt a felsőoktatási szociális képzések megalapozásának, kidolgozásának, és megvalósításának. Az ELTE Szociálpolitika Tanszékén töltött évek után, 1992-től átvette a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Szociálismunkás-képző Tanszékének vezetését. Ezt a feladatot 20 éven keresztül látta el. Tevékenységének meghatározó részét képezték a szakmai kérdésekhez kapcsolódó kutatások, a folyamatos publikáció, a nemzetközi és hazai tudományos életben való részvétel, valamint a szakma fejlődéséhez nélkülözhetetlen külföldi kapcsolatok kiépítése és fenntartása.

Hegyesi Gábor magas színvonalon oktató, igényes és következetes pedagógus. Oktatói munkáját mind munkatársai, mind hallgatói magasra értékelik, és mint mélyen elkötelezett, hiteles pedagógus a szakmai személyiség formálásban a képzés során meghatározó szerepet játszik. Munkásságát jelentős nemzetközi aktivitás fémjelzi. Szakmai közéleti tevékenysége is széleskörű. 30 éve tagja a Magyar Szociológiai Társaságnak, alapító tagja az Iskolaszövetségnek, a Non-Profit Kutatócsoportnak, évekig volt a Non-profit Humánszolgáltatók Országos Szövetsége elnöke, jelenleg vezető tisztséget tölt be a Szociális Innovációs Alapítvány – Nonprofit Minőségi Központjában.

 

2014.05.09.