Professor Emeritusok - Somlai Péter

Somlai Péter

 

Dr. Somlai Péter a magyarországi szociológia oktatás újraindulása, 1970 óta a Szociológiai Intézet illetve annak előd intézményeinek oktatója, fontos szerepe van a hazai szociológiai oktatás megteremtésében, professzionalizálódásában, a hazai társadalomtudományi gondolkodás elterjesztésében.

Hosszú éveken keresztül volt az Elmélettörténeti Tanszék vezetője, részt vett a szociológia oktatás tanterveinek, tananyagainak kidolgozásában. A Szociológiai Doktori Iskola létrehozása óta fontos szerepet játszik a doktori képzésben, oktatói és vezetői minőségben is. Oktatói és kutatói munkássága rendkívül széleskörű, a szociológia számos fontos témakörében (szociológiatörténet, családszociológia, szocializációs elméletek, a társadalmi és kulturális evolúció elméletei, ifjúságkutatás, devianciaelméletek) végzett meghatározó kutatásokat.
 
Somlai Péter a magyar és a nemzetközi szociológiatudomány egyik meghatározó személyisége, számos magyar és nemzetközi tudományos társaság tagja. Magyar és idegen nyelven megjelent könyvei, tudományos cikkei, tanulmányai hatalmas életműről tanúskodnak. Részt vett tankönyvek írásában és szerkesztésében, tudományos folyóiratok szerkesztésében, tudományos bizottságok munkájában, oktatott külföldi egyetemeken. Oktatói és kutatói tevékenysége szociológusok generációi számára hozott létre alapvetően új tudásanyagot, dolgozott ki új módszereket és mutatott követendő példát tudósi, oktatói magatartásával.

Életrajz

1941-ben született Budapesten.
Egyetemi tanulmányait 1965-ben fejezte be az ELTE Bölcsészkarán magyar–történelem szakon.
1970 óta tanít szociológiatörténetet, családszociológiát, szocializációt és más tárgyakat az ELTE Társadalomtudományi Karán, illetve ennek előd-intézményeiben.
1990–1992 között, majd 1994-2006 között vezette itt a Szociológiai Intézet Elmélettörténeti Tanszékét.
1996-ban habilitált, 1997-ben nevezték ki egyetemi tanárnak. Hosszabb ideig tagja volt a Kari Tanácsnak, vezette a kar Habilitációs Bizottságát és Tudományos Bizottságát.
Alapító tagként vett részt az ELTE TÁTK Szociológiai Doktori Iskolájának munkájában.
2003-2010 között vezette az iskola Szociálpolitikai Programját. Eddig hét doktorandusza szerzett PhD-fokozatot. Jelenleg is tanít a doktori képzésben és tagja a Doktori Bizottságnak. Részt vett az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori képzésében és oktat az ELTE ÁJTK Kriminológus mester-képzésében. Többször vett részt tudományos diákköri konferenciák szervezésében, tanácsadó és bíráló testületeiben.
 
Több külföldi egyetemre hívták előadónak.
1980-as évektől előadásokat tartott többek között a Brnói Masaryk Egyetemen, a Bécsi Egyetemen, a Kolozsvári Babes-Bólyai Egyetemen.
1986-ban egy szemesztert tanított a University of Purdue-n (USA).
1992-ben egy szemesztert tanított a Hamburgi Egyetemen
 
1983-ban védte meg A családi kapcsolatrendszer elmélete című kandidátusi, 1998-ban pedig A szocializáció elmélete doktori disszertációját a Magyar Tudományos Akadémián. 2004-től az MTA közgyűlési képviselője volt.
1999–2001 között elnöke volt, azóta pedig tagja az MTA Szociológiai Bizottságának. 1994 óta elnökségi tagja a CFR (Center for Family Research)-nek – a Nemzetközi Szociológiai Társaság Családkutatási Központjának. Tagja több hazai és nemzetközi tudományos bizottságnak és társaságnak, többek között a Magyar Szociológiai Társaság elnökségének. Alapítóként vagy kurátorként vesz részt több, a tudományhoz és oktatáshoz kapcsolódó alapítvány munkájában.
165 tudományos munkája jelent meg, közöttük 6 önálló könyv és 3 tankönyv. Hosszabb ideig szerkesztette a Szociológiai füzetek című kiadványsorozatot s jelenleg is tagja a Szociológiai Szemle és a Társadalomkutatás szerkesztőbizottságának.
 
1998-ban Széchenyi Professzori Ösztöndíjat kapott.
2008-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki.
2011-ben megkapta az ELTE TÁTK Kitüntetést. 
2012 óta professor emeritus.

 

2014.05.09.