Alkalmazott közgazdaságtan BSc

Alkalmazott közgazdaságtan BSc

Alkalmazott közgazdaságtan BSc

AZ ALAPSZAK A 2020/21-ES TANÉVBEN NEM INDUL.

Szakigazgató: Kőhegyi Gergely, egyetemi adjunktus

Az alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak olyan fiatal szakembereket képez, akik a társadalom legkülönbözőbb területein felmerülő jelenségeket és problémákat a közgazdaságtan megközelítésének, speciális gondolkodásmódjának és eszközeinek segítségével tudják elemezni, ezen keresztül járulnak hozzá a felmerülő problémák közgazdasági eszközökkel történő megoldásához. A szakunk specifikuma, hogy az igényes elméleti alapképzést elsősorban nem az üzleti ismeretekkel párosítja, hanem inkább az önálló problémamegoldó képesség fejlesztésére összpontosít, és ehhez a megszokottnál szélesebb társadalomtudományi tudást kínál. Szakunk végzős diákja minden olyan munkahelyre belépőjegyet vált, ahol komoly gazdasági elemző feladatok várják. Lehet ez az államigazgatás bármely szeglete, nagyvállalat, bank, illetve a politika, a tudomány, a kultúra vagy a média világa. Programunk alapvető célja olyan szakemberek/értelmiségiek magas színvonalú képzése, akik bizonyos gazdasági szakmákban akár három év után is megállják a helyüket; tovább szeretnének tanulni közgazdászként vagy más – többnyire társadalomtudományi – stúdiumot választva; meglévő szakmájukat kívánják kiegészíteni közgazdasági ismeretekkel. Ideális jelentkező, aki érdeklődik a közgazdaságtan és egyéb társadalomtudományok iránt, szereti a matematikát, és érteni szeretné a gazdaság működését.

FELVÉTELI INFORMÁCIÓK

Szak megnevezése

AZ ALAPSZAK A 2020/21-ES TANÉVBEN NEM INDUL.

Képzési szint

alapképzés

Tagozat (munkarend)

nappali

Jelentkezési határidő

AZ ALAPSZAK A 2020/21-ES TANÉVBEN NEM INDUL.

Jelentkezés módja

www.felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan

Jelentkezési feltételek

érettségi bizonyítvány

Érettségi követelmény

Matematikából emelt szintű érettségi és egy közép szintű érettségi tárgyat kell választani: gazdasági ismeretek vagy történelem vagy egy idegen nyelv vagy ágazati szakmai vizsgatárgy vagy szakmai előkészítő tárgy
(választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol;
ágazati szakmai vizsgatárgyak: informatika ismeretek, kereskedelem ismeretek, közgazdaság ismeretek, turisztika ismeretek, ügyvitel ismeretek, vendéglátóipar ismeretek;
szakmai előkészítő tárgyak: közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), kereskedelmi és marketing alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek)

Képzési idő

6 félév

Diplomakiállítás feltétele

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Megszerezhető végzettség

közgazdász alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szakon

Önköltség

250 000 Ft/félév

Állami ösztöndíjas 

minimumpontszám

 

400 (2019-től)

2018.03.22.