Emberi Jogi és Politikatudományi Tanszék

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 207 B
Telefon: 372-2500/6856
E-mail: poltud@tatk.elte.hu

Fogadóóra: e-mailen történő előzetes egyeztetés ajánlott

Oktatók fogadóórái
Óraadók

A tanszék tagjainak szerkesztésében megjelenő folyóirat:
Fundamentum folyóirat


Az Emberi Jogi és Politikatudományi Tanszék 2017-ben jött létre a Nemzetközi és Politikai Tanulmányok Intézetének átszervezésével. Jelenleg az egyetlen olyan tanszék Magyarországon, amely az emberi jogokat és a politikatudományt tágabb interdiszciplináris megközelítésből vizsgálja.

A tanszék oktatási profilja

A tanszék koordinálja a kétéves nemzetközi tanulmányok MA program nemzetközi emberi jogi specializációját, valamint az egyéves nemzetközi emberi jogi posztgraduális szakirányú továbbképzési programot, illetve részt vesz a velencei székhelyű európai emberi jogi és demokratizálódási mesterképzésben (EMA).

A tanszék a magyar és angol nyelvű nemzetközi tanulmányok BA és MA képzésben is kínál politikatudományi és emberi jogi kurzusokat, és bekapcsolódik a nemzetközi tanulmányok angol nyelvű PhD-képzésbe is.

A tanszék kutatási profilja

Kutatási profilunk számos kutatási területet ölel fel, mint a politikaelmélet, az alkotmányelmélet, az összehasonlító alkotmányjog, az összehasonlító politika, a demokrácia tanulmányok, az európai politika, az emberi jogok, az ellenállás és ellenálló képesség, a gender studies és a kisebbségek védelme. A tanszék több európai kutatási projektben (FP7, ERC) vett részt, és több nemzetközi konferenciát szervezett. Rendszeresen tartunk rendezvényeket, szemináriumokat és könyvbemutatókat, például a Political Theory Book Corner-t.

Nemzetközi együttműködés

Tagintézménye vagyunk az Emberi Jogi Intézetek Szövetségének (Association of Human Rights Institutes), amely az emberi jogok területén folytat kutatási, oktatási és koordinációs tevékenységet. Részt veszünk továbbá az Emberi Jogok Globális Kampuszának (Global Campus of Human Rights) munkájában és annak emberi jogok és demokratizálódás európai mesterképzésében. Az EMA programigazgatója Salát Orsolya. A tanszék UNESCO Chair in Human Rights and Peace tanszékként is működik, ennek a vezetője Majtényi Balázs.

A tanszék vendégkutatókat fogad pl. a Marie Curie és a Fulbright program keretében.

A Tanszék adja ki a Fundamentum folyóiratot, amely hazai és nemzetközi emberi jogi kérdésekkel és azok legújabb fejleményeivel foglalkozik.


Vezetés

Majtényi Balázs tanszékvezető, egyetemi tanár
Mellék: 6867
Szoba: 2.63
E-mail: majtenyi.balazs@tatk.elte.hu

Munkatársak

Dvornyicsenkó Natália tanszéki adminisztrátor, óraadó
Mellék: 372-2500/6856
Szoba: 2.62
E-mail: eutud@tatk.elte.hu

Oktatók, kutatók

Farkas Lilla egyetemi adjunktus
Mellék: 6867
Szoba: 2.92
E-mail: farkas.lilla@tatk.elte.hu
Halmai Gábor professor emeritus
Szoba: 3.98B
E-mail: halmaigabor@gmail.com
Kállai Péter egyetemi adjunktus
Mellék: 6867
Szoba: 2.57
E-mail: kallai.peter@tatk.elte.hu
Körtvélyesi Zsolt dr. egyetemi docens
Mellék: 6867
Szoba: 2.57
E-mail: kortvelyesi.zsolt@tatk.elte.hu
Kovács Ágnes egyetemi adjunktus
Mellék: 6867
Szoba: 2.60
E-mail: kovacs.agnes@tatk.elte.hu
Kovács Krisztina habilitált egyetemi docens
Mellék: 6867
Szoba: 2.58
E-mail: kriszta.kovacs@tatk.elte.hu
Dr. Lux Ágnes egyetemi adjunktus
Szoba: 2.60
E-mail: lux.agnes@tatk.elte.hu
Nagy Alíz egyetemi adjunktus
Mellék: 6867
Szoba: 2.58
E-mail: aliz.nagy@tatk.elte.hu
Salát Orsolya dr. egyetemi docens
Mellék: 6867
Szoba: 2.60
E-mail: orsolya.salat@tatk.elte.hu
Szűcs Zoltán Gábor habilitált egyetemi docens
Mellék: 6867
Szoba: 2.91
E-mail: zoltangabor.szucs@tatk.elte.hu
Turai K. Ráhel egyetemi adjunktus
Mellék: 6867
Szoba: 2.58
E-mail: turai.rahel@tatk.elte.hu
Ujlaki Anna egyetemi adjunktus
Mellék: 6867
Szoba: 2.57
E-mail: ujlaki.anna@tatk.elte.hu
Unger Anna Róza egyetemi docens
Mellék: 6867
Szoba: 2.93
E-mail: unger.anna@tatk.elte.hu
Zsigó Frank Thomas egyetemi adjunktus
Mellék: 6867
Szoba: 2.81
E-mail: frank.zsigo@tatk.elte.hu