Research Center for Computational Social Sciences

Az RC2S2 (Research Center for Computational Social Science) kutatócsoport az ELTE TáTK Empirikus Tanulmányok Intézetében jött létre 2018-ban, a korábbi Módszertani Kutatóközpont kibővülésével. A kutatócsoport vezetői Barna Ildikó és Németh Renáta.

Kutatócsoportunk adatbányászati és szöveganalitikai módszerekkel vizsgál interneten és elektronikusan elérhető, elsősorban szöveges adatforrásokat, továbbá network-elemzésekkel foglalkozunk és adatvizualizációs megoldásokat fejlesztünk. Kutatási témáink ezen belül szerteágazóak, foglalkozunk online gyűlöletbeszéddel, a korrupció online megjelenésével vagy a depresszió témájú online fórumok elemzésével is.

Az utóbbi évtizedekben lezajlott adatforradalom, a mindennapi tevékenységeink során létrejövő digitális adatok megjelenése a legkülönbözőbb területeken generált társadalomtudományilag is releváns információforrást. Erre reagálva a kvantitatív társadalomkutatás módszertana jelentősen bővült, részben az informatika, a mesterséges intelligencia-kutatás oldaláról átemelve módszereket. Ezt az új ágat nevezi a nemzetközi irodalom computational social science-nek, és az adattudomány (gépi tanulás, szöveganalitika), network-elemzés, adatvizualizáció képezik a lényegét. A digitális forradalom nemcsak új adatforrásokat hozott, hanem a társadalmat is átalakította. Szociológusként ennek az új típusú társadalomnak a megismerése a célunk. Meggyőződésünk, hogy a szociológia következő évtizedeiben a computational irányzat megkerülhetetlen lesz. Az RC2S2 kutatócsoport ennek a tudományterületnek a tartalmi szociológiai tudás felfedezésében történő kihasználását és az új módszerek fejlesztését, szociológiai adaptálását és episztemológiai következményeinek feltárást tűzte ki célul.

A kutatócsoport honlapja: www.rc2s2.elte.hu
Facebook-oldala: www.facebook.com/rc2s2


Oktatók, kutatók

Barna Ildikó habilitált egyetemi docens
Mellék: 6369
Szoba: 2.80
E-mail: barna.ildiko@tatk.elte.hu
Buda Jakab Máté egyetemi tanársegéd
Mellék: 6860
Szoba: 2.68
E-mail: buda.jakab@tatk.elte.hu
Katona Eszter egyetemi adjunktus
Mellék: --
Szoba: 2.63C
E-mail: katona.eszter@tatk.elte.hu
Németh Renáta egyetemi tanár
Mellék: 6871
Szoba: 2.66
E-mail: nemeth.renata@tatk.elte.hu
Rakovics Márton egyetemi tanársegéd
Mellék: 6228
Szoba: 2.68
E-mail: marton.rakovics@tatk.elte.hu
Rakovics Zsófia egyetemi tanársegéd
Mellék: -
Szoba: 2.79A
E-mail: zsofia.rakovics@tatk.elte.hu
Sik Domonkos habilitált egyetemi docens
Mellék: 6631
Szoba: 2.132B
E-mail: sik.domonkos@tatk.elte.hu
Tóth Tímea Emese egyetemi tanársegéd
Mellék: -
Szoba: 2.63C
E-mail: toth.emese@tatk.elte.hu