Nemzetközi Koordinátort keres az ELTE Nemzetközi Irodája

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Rektori Kabinet, Nemzetközi Irodáján nemzetközi koordinátor munkakör betöltésére. Jelentkezési határidő: 2017. május 28.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2018. május 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1056, Szerb utca 21-23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az Erasmus+ KA107 és KA103 programok központi szintű koordinálása, és egyéb, a Nemzeti Iroda központi koordinálásában megvalósítható mobilitási programok koordinálása, dokumentálása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • Felsőfokú képesítés,
 • Főiskola, felsőfokú, főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • felhasználói szintű internetes alkalmazások
 • az angol nyelv felsőfokú ismerete
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Az Erasmus+ KA103 vagy 107programok ismerete
 • Nemzetközi projektkoordinációban szerzett tapasztalat
 • Magas szintű angol nyelvtudás
 • Pályázatírási tapasztalat
Előnyt jelentő kompetenciák:
 • pontosság, precizitás
 • önállóság
 • kiválló együttműködési készség
 • kiváló szervezői és kommunikációs készség
 • interkulturális kompetenciák
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • a pályázó részletes szakmai önéletrajza, beleértve a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetését
 • motivációs levél (maximum 1,5 oldal terjedelemben)
 • iskolai végzettséget, szakképesítését tanúsító okiratok másolata
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. június 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 28.

A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1056 Budapest, Szerb utca 21-23. Rektori Kabinet Nemzetközi Iroda ). Kérjük a borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE 4509/7/2017 , valamint a munkakör megnevezését: nemzetközi koordinátor.
VAGY
 • Elektronikus úton Rektori Kabinet Nemzetközi Iroda részére a nora.gaal@rk.elte.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. §(1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon
szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2017.05.22.