Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

A Társadalomtudományi Kar rövid története

A szociológia magyarországi intézményesítésének igénye először 1900-ban és 1901-ben, a Huszadik Század c. folyóiratot és a Társadalomtudományi Társaságot alapítók és támogatók körében fogalmazódott meg. Az intézményesítés legfőbb mozzanata: a diszciplina egyetemi szintű képzésének bevezetése ekkor még az egyetem ellenállásán megbukott. Később is csak rövid időre: 1918-1919-ben, 1942-1945 és 1946-1950 között sikerült a szociológiát tanszéki, illetve intézeti keretek között a felsőoktatásba bevezetni.   Tartósan eredményes egyetemi szintű meghonosítása az ELTE Bölcsészettudományi Karán 1966-ban létrehozott Szociológiai Kutatócsoport működésével kezdődött meg. Az 1966-os kutatócsoporttól számítva, ennek a fejlődési folyamatnak az alapvető szervezettörténeti állomásai a következők voltak:

  • 1970: Bölcsészettudományi Kar: Szociológiai Tanszék
  • 1989: ELTE Szociológiai-Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Központ
  • 2000: ELTE BTK Szociológiai-Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Központ.
  • 2003 szeptember. Az ELTE Társadalomtudományi Kar megalakulása az ELTE BTK Kulturális antropológia Csoporttal és a Politikatudományi Tanszékkel, valamint a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola Általános Szociálismunkásképző Tanszékkel együtt.

A Társadalomtudományi Kar a mai formájában a társadalomtudományok igen széles körét fogja át a szociológiától a közgazdaságtudományig, a szociálpolitikától a nemzetközi tanulmányokig, a politológiától a szociálpszichológiáig, a kulturális antropológiától az egészségpolitikáig, a statisztikától a kisebbségszociológiáig. Ez a jelen. A Kar azon dolgozik, hogy kínálata a társadalomtudományok minden területét felölelje a tőle elvárható kiemelkedő színvonalon.

Portálkezelői menü Tartalom módosítása Utolsó módosítás dátuma: 2016.06.26.