Tanulmányi előadót keres az ELTE TáTK

Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Tanulmányi Hivatal tanulmányi előadó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1117 , Pázmány Péter sétány 1/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A hallgatók tanulmányainak ügyintézése a felvételitől a záróvizsgáig. Az elektronikus tanulmányi rendszer és a kari egyéb elektronikus rendszerek kezelése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
 • középfokú képesítés
 • legalább érettségi bizonyítvány
 • angol nyelvvizsga bizonyítvány
 • felsőoktatási intézményben szerzett munkatapasztalat
 • számítógép-kezelési ismeret
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
Elvárt kompetenciák:
 • felelősségtudat
 • stressztűrő-képesség
 • önálló munkavégzés képessége
 • kommunikációs készség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • részletes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • oklevél és bizonyítvány másolatok
 • aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 28.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton TáTk Tanulmányi Hivatal részére a th@tatk.elte.hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálása a benyújtott dokumentumok és személyes interjú alapján történik. A pályázatok tárgyában szerepeljen a következő hivatkozás: pályázati adatbázisban szereplő azonosító szám: TáTK/2371/1 (2017); valamint a munkakör megnevezése: tanulmányi előadói álláspályázat. A közalkalmazotti jogviszony 4 hónapos próbaidővel tölthető be.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 4.

Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2017.09.28.