Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

A Dékáni Hivatal hivatalvezetőt keres

Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kara a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az ELTE Társadalomtudományi Kar Dékáni Hivatalába hivatalvezetői beosztás ellátására

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 3 éves időtartamra szól. (2018.06.15-2021.06.14.)
A munkavégzés helye:
Budapest, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. 
A munkakörbe tartozó, illetve a megbízással járó lényeges feladatok:

• A Dékáni Hivatalban és a mindenkor hatályos szervezeti felépítés szerinti egységeiben folyó operatív munka közvetlen irányítása és ellenőrzése
• A Kar vezetésével kapcsolatos valamennyi adminisztratív feladat ellátásának irányítása, a kari ügykezelés felügyelete;
• A Kari Tanács üléseinek összehívása, a napirenden szereplő ügyek megfelelő előkészítése, a Kari Tanácsi határozok végrehajtásának figyelemmel kísérése;
• A Kar ügyrendjének, szabályzatainak, dékáni utasításainak előkészítése és összeállítása, a Kar szervezeti és működési rendjével kapcsolatos javaslatok kidolgozása; 
• Beszámolók, kimutatások, elemzések készítésében való részvétel,
• Az egyetemi szabályzatok betartásának folyamatos ellenőrzése, az észlelt hiányosságok megszüntetésének kezdeményezése,
• Az információáramlás biztosítása a karon, ill. az Egyetem központi szervezeti egységeivel, 

A megbízás betölthetőségének időpontja:
A vezetői megbízás legkorábban 2018. június 15-től tölthető be.

Pályázati feltételek: 
• Felsőfokú végzettség 
• Főiskolai vagy egyetemi diploma
• Egy világnyelvből tárgyalóképes nyelvtudás
• Irányító és elemző készség
• Felsőoktatás területén szerzett legalább 1-3 év vezetői tapasztalat
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) és gyakorlott számítógép-kezelési tapasztalat
• MS Excel program kiemelkedő szintű ismerete
• Rendszerszervezői tapasztalatok
• Holnapműködtetésben való jártasság
• Felsőoktatási adminisztrációban szerzett vezetői tapasztalat
• Jó kooperatív és kommunikációs készség
• Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság
• Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
• Határozatlan idejű, teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszony fennállása az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
• Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll és a megbízatás kiadásakor még nem töltötte be a 62. életévét. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen vezetői pályázati felhívás nem jelent egyben közalkalmazotti munkakör betöltésére szóló állás meghirdetését, amelynek megléte egyebekben feltétele a vezetői megbízásnak.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• A pályázó részletes szakmai önéletrajza, beleértve a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetését; 
• Iskolai végzettséget, szakképesítését tanúsító okiratok másolata; 
• Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez; 
• Motivációs levél


A pályázat benyújtásának határideje: publikálást követő 30. nap (2018. május 9.)

Információkérés a pályázattal kapcsolatban: Buza Éva, 06 1 372-2500/6820, dh@tatk.elte.hu
A pályázat benyújtásának módja:

• Elektronikus formában: a TáTK Dékáni Hivatal részére a dh@tatk.elte.hu e-mail címen keresztül
ÉS
• Nyomtatott formában: a) személyesen az ELTE Társadalomtudományi Kar Dékáni Hivatal, Buza Éva, Budapest, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. 7.90-es szoba; b) postai úton.

• Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TáTK/1079/1(2018) valamint a munkakör megnevezését: intézetigazgató.


A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 12.

"Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.”
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet. 


A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 09.

Portálkezelői menü Tartalom módosítása Utolsó módosítás dátuma: 2018.04.17.