Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Tanszék tanszéki adminisztrátort keres

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KARA a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete, Nemzetközi és Európai Tanulmányok Tanszék tanszéki adminisztrátor munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 3 hónap próbaidővel. 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 
1117 Budapest, Pázmány sétány 1/A.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
az ELTE Társadalomtudományi Kar Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete azon belül a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Tanszék munkájához kapcsolódó adminisztratív és szervezési feladatok végrehajtása;
az intézetigazgató, valamint a tanszékvezető munkájának segítése;
oktatói munka támogatása; 
elektronikus tanulmányi rendszer kezelése;
hallgatók tájékoztatása;
kapcsolattartás a tanszék munkájában részt vevő munkatársakkal, külsős oktatókkal, a kar hivatalaival; 
rendezvények szervezése, lebonyolítása, felügyelete;
leltárfelelősi teendők ellátása;
adatszolgáltatások teljesítése, a szükséges nyilvántartások vezetése;
külső oktatói megbízási szerződések és kapcsolódó dokumentumok elkészítése;
intézeti/tanszéki pályázatokkal kapcsolatban felmerülő adminisztratív teendők elvégzése;
Nemzetközi tanulmányok BA és MA angol és magyar nyelvű képzések adminisztratív feladatainak ellátása

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
felsőfokú képesítés (főiskola, egyetem),
középfokú szintű és aktív nyelvtudás angol nyelvből 
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) és gyakorlott számítógép-kezelési tapasztalat 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
felsőfokú szintű és aktív nyelvtudás angol nyelvből
felsőoktatási munkavégzési tapasztalat;
Elvárt kompetenciák:
jó kooperatív készség, csapatmunkában való részvétel,
jó kommunikációs készség,
önálló munkavégzésre való képesség,
precizitás,
jó szervezőkészség,
segítőkészség,
projektszemléletű gondolkodásmód.

Előnyt jelentő kompetenciák:
rendszerekben gondolkodás
rugalmasság
fejlődés, tanulás iránti nyitottság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
a pályázó részletes szakmai önéletrajza;
motivációs levél;
oklevél és bizonyítvány-másolatok;
nyelvtudást igazoló okirat,
aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul illetve arról, hogy a pályázati anyagba az arra illetékes bírálók betekinthetnek,
sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. május 16. éjfél

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kocsis Szilvia nyújt, a 061-372-2500/6714-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus formában: a TáTK Dékáni Hivatal részére a titkarsag@tatk.elte.hu címen keresztül
Kérjük az e-mailben feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TáTK/1249/1 (2018) valamint a munkakör megnevezését: tanszéki adminisztrátor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
"Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban szerepel részletes tájékoztatás.” 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Portálkezelői menü Tartalom módosítása Utolsó módosítás dátuma: 2018.05.07.