Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

A modernitás paradoxonai - konferencia Simmel halálának 100. évfordulóján

Simmel

"A modernitás paradoxonai" címmel rendez konferenciát az ELTE Társadalomtudományi Kar Társadalomelmélet Tanszék Simmel halálának 100. évfordulóján.

Simmel besorolhatatlan klasszikusa a modern szellem- és társadalomtudományoknak. Gazdag és sokszínű örökségén osztozik a filozófia, a szociológia, a szociálpszichológia, a művészettörténet, a városkutatás, hogy csak néhányat említsünk a simmeli gondolatok iránt fogékony kutatási területek közül. A szociológián belül a legkülönbözőbb szakterületekre hatott megtermékenyítően. A teljesség igénye nélkül: az individualizálódás paradoxonjait a késő modernitás elméletei gondolják tovább; a divatra vonatkozó meglátásait a fogyasztás és életmódszociológia; a társadalmasodási formákra és társadalmi távolságra vonatkozó belátásait a szociálpszichológia, az analitikus szociológia és a hálózatkutatások; a pénz filozófiájában kidolgozott diagnózisokat a kritikai elméletek; a nagyvárosi élet elemzését a városszociológia hasznosítja. A széleskörű recepcióban – a simmeli elemzések újító jellege mellett – alighanem az is szerepet játszik, hogy e gondolatmenetek sokszor a kor akadémiai nyelvezeténél közérthetőbb, esszéisztikus formában kerültek kidolgozásra, anélkül, hogy ez a mondandó mélységének rovására ment volna.

A konferencián ebben a szellemben kívánunk eljárni, mind tartalmi, mind formai szempontból. Elsősorban olyan előadásokat várunk, melyek Simmel széles fogalmi eszköztárának segítségével tesznek kísérletet napjaink társadalmi kihívásainak értelmezésére. Egyúttal biztatjuk a jelentkezőket, hogy Simmel szellemiségét a tartalmi vonatkozásokon túl, a közérthető stíluson keresztül is idézzék meg – hiszen egy a szélesebb közönséghez szóló szociológiára alighanem napjainkban is nagy szükség van.

 A konferencia várható időpontja december 7. péntek.

Jelentkezési határidő: október 28. vasárnap (visszajelzés november 4.-ig)

Kapcsolat: Havrancsik Dániel

E-mail cím: hadoaab@caesar.elte.hu

Portálkezelői menü Tartalom módosítása Utolsó módosítás dátuma: 2018.10.12.