Aktuális információk

Tájékoztatás az oklevélszerzés feltételeinek változásáról (frissítve: 2016. január 12.)

A felsőoktatási törvény változása miatt  (Nftv. 112.§) a 2006.09.01. előtt tanulmányaikat megkezdők esetén az abszolutórium (végbizonyítvány) megszerzésétől FÜGGETLENÜL legkésőbb a 2017/18-as tanév 2. félévében lehet záróvizsgát tenni.

A 2018/2019-es tanév első (őszi) félévének beosztása

Elsősök beiratkozása

2018. augusztus 31. – szeptember 6.

Kari tanévnyitó

2018. szeptember 5., szerda 12:30

Konferencia terem (-1.75)

Regisztrációs időszak

2018. szeptember 5–7.

Egytemi tanévnyitó

2018. szeptember 7., péntek

Egyetem tér

Első oktatási nap nappali tagozaton

2018. szeptember 10., hétfő

Szorgalmi időszak

2018. szeptember 10. – december 14. 

Dékáni tanítási szünet  "15 éves a TáTK"

2018. szeptember 13–14., csütörtök-péntek

Tanítási szünet nappali tagozaton (UNESCO Egyetemi Sport Nemzetközi Napja)

2018. szeptember 20., csütörtök

Őszi szünet

2018. október 29–31., hétfő–szerda

Vizsgaidőszak

2018. december 17. – 2019. február 1. 

Záróvizsga időszaka

2019. január 7–22.

Diplomaosztó-ünnep

2019. július 12., péntek

Költségtérítés / önköltség

Tartozások befizetésének módja
Önköltség összegei

Önköltség/költségtérítés befizetésének határideje:

  • Őszi félév: október 15.
  • Tavaszi félév: március 15.

2016.03.12.