Dékáni levél a távolsági oktatás megkezdéséről (2020. 03. 21.)

2020.03.21.
Dékáni levél a távolsági oktatás megkezdéséről (2020. 03. 21.)

Kedves Hallgatónk!

A jövő hét hétfőtől (2020. március 23-tól) kezdjük meg a távoktatást az egyetemen, ezzel kapcsolatban szeretnék néhány információt adni Önöknek.

Az oktatási együttműködés alapelvei

Kölcsönösen tisztában kell lennünk azzal, hogy a veszélyhelyzeti működés jelentősen eltér attól, amit a mindennapokban megszoktunk. Ez nem csak abban mutatkozhat meg, hogy a hagyományos oktatási és beszámoltatási formák helyett távoktatási módszerekkel próbáljuk átadni az ismeretanyagot és számonkérni annak elsajátítását. Mivel az életünkben soha nem tapasztalt helyzet állt elő, nincsenek biztosan működő forgatókönyveink ennek kezelésére. Miközben mindent megteszünk azért, hogy tanulmányaikat zökkenőmentesen folytathassák, bizonyosan előfordulnak majd olyan nem várt problémák, amikre nem tudunk előre felkészülni. Az informatikai hálózatok kapacitásai végesek, előfordulhat, hogy akár oktatói, akár hallgatói oldalon beleütközünk majd ezekbe a korlátokba. Tudatosítanunk kell, hogy az előttünk álló hetekben, esetleg hónapokban bármelyikünk életében bekövetkezhetnek olyan megpróbáltatások, amik alapvetően befolyásolhatják az oktatásban való együttműködés intenzitását. Ahogyan kollégáimtól, úgy Önöktől is azt kérem, hogy ezeket a helyzeteket türelemmel, kölcsönösen méltányos megoldásokra törekedve kezeljék.

A távolléti oktatással járó változások

A félévet nem távoktatási formában terveztük megvalósítani, a félév elején megosztott tematikák nem távoktatási módszerekre készültek. Az új helyzet számos kérdés újragondolását követeli meg, így szinte bizonyos, hogy a meglévő tematikák jelentős részén változtatni kell.

Jelenleg nem tervezzük a tanév meghosszabbítását, de felkészülünk arra, ha a veszélyhelyzet a vizsgaidőszak időtartama alatt sem szűnik meg. Ezért a kurzusokat érintő változások részét képezheti a követelmények elektronikus számonkérésének kidolgozása.

A veszélyhelyzet idejére a tanulmányi és vizsgaszabályzatban is változások várhatók, amelyek célja az, hogy előrehaladásukat a rendkívüli körülmények között is biztosítani tudjuk. Erről az egyetemi testületek most folytatnak egyeztetést a hallgatói érdekképviselet bevonásával.

A távolléti oktatásra való átállás tervezésekor arra törekedtünk, hogy a legegyszerűbb és legüzembiztosabban működtethető megoldásokkal próbáljuk azt megvalósítani, mivel tisztában vagyunk azzal, hogy hallgatóink informatikai eszközellátottsága, internet hozzáférése igen eltérő lehet, és a mindennapokban megszokotthoz képest romolhat is, hiszen a rendelkezésre álló eszközöket és hálózatokat a tanuló testvérek és az otthonról dolgozó szülők is kénytelenek párhuzamosan használni.

A karon alapértelmezett távoktatási platform a Coospace, ennek használatát preferáljuk a továbbiakban is. Ahogy arról korábban hírt kaptak, új távoktatási felületként hasznosíthatóak az egyetem által javasolt MS Teams és/vagy MS Stream alkalmazások is, melyek hozzáférési lehetőségeiről lentebb olvashatnak. Azoknak a képzéseknek, kurzusoknak az esetében, ahol más felületen dolgoztak, folytatódhat azok használata.

Mivel az ELTE szerverkapacitásai korlátozottak és a hirtelen kialakult helyzetben ezek nagyságrendi fejlesztésére nincs lehetőség, egyetemi szinten a felhőalapú szolgáltatások felé mozdulunk. Ennek megkönnyítésére az Informatikai Igazgatóság valamennyi hallgató számára megnyitotta a teljeskörű o365 környezet elérését. Ennek eléréséhez regisztrálniuk kell és ú.n. IIG/Caesar azonosítót kell igényelniük. Ezt Neptun kódjuk segítségével on-line a http://ugykezelo.elte.hu oldalon tudják megtenni. Ez azért fontos, mert az eddig általánosan alkalmazott oktatást támogató megoldások mellett bizonyos kurzusokon az MS Teams és/vagy az MS Stream programok alkalmazása is szükséges lehet. (Ezekről a kurzus oktatója ad tájékoztatást, küld meghívót.) Az MS Teams és/vagy az MS Stream programokkal és azok hozzáférésével kapcsolatos részletes tájékoztatásért, kérem, látogassanak el a Távolléti oktatás c. egyetemi webplatformra és keressék a lap alján a Tájékoztatás a Teams oktatási célú használatával kapcsolatban c. fejezetet.

A távoktatás során valós idejű interaktív találkozások (on-line órák) helyett arra törekszünk, hogy az oktatási anyagokat úgy tegyük közzé, hogy azok az Önök számára bármikor elérhetők legyenek. Az on-line órák elsősorban konzultációs jellegűek lesznek. Nyomatékosan felhívom a figyelmüket, hogy a rendelkezésükre bocsátott anyagok kizárólag oktatási célokat szolgálnak és arra használhatók, azok az Egyetem tulajdonát képezik, kizárólag az Egyetem engedélyével többszörözhetők (felvehetők, lementhetők, másolhatók, megoszthatók).

További fontos információk a tanév folytatásáról

  1. Az oktatók az egyes kurzusok sajátos jellegét és követelményeit mérlegelve fognak dönteni és fogják tájékoztatni Önöket a szemináriumok és előadások folytatásának mikéntjéről.
  2. A szakdolgozatok leadási határideje a körülményekre tekintettel, ebben a félévben kivételesen 2020. május 3.
  3. A doktori képzésben a komplex vizsgára jelentkezés határideje 2020. március 31. A vizsgához kapcsolódó további határidőkről később adunk tájékoztatást.
  4. A veszélyhelyzet idejére a tanulmányi és vizsgaszabályzatban (HKR-ben) is változások várhatók.
  5. A hallgatói ügyintézés elektronikusan zajlik. A Némedi Dénes Könyvtár, a Tanulmányi Hivatal, a Doktori Iskola, a Nemzetközi Iroda, valamint az intézetek és tanszékek különleges működési rendjéről a kari honlapon tájékozódhatnak
  6. Kérem, folyamatosan kövessék nyomon mind a Neptunban kapott, mind privát üzeneteiket, valamint a Kar honlapján elérhető tájékoztatókat is.
  7. Az Egyetem által a rendkívüli helyzettel kapcsolatos információkat az alábbi oldalon teszik közzé és frissítik folyamatosan.

Mivel az ELTE és a Társadalomtudományi Kar nem távoktatásra szakosodott intézmény, oktatóink is most ismerkednek a távoktatási eszközök használatával, aminek elsajátítására rendkívül rövid idő áll rendelkezésükre. Ezért az anyagok minősége várhatóan nem lesz tökéletes. Kérem önöktől ennek megértését, és bízom pozitív és proaktív együttműködésükben.

Kívánom, hogy Önök és családtagjaik is egészségben vészeljék át az előttünk álló nehéz időszakot, és azt, hogy annak elmúltával egy, a nehézségek alatt is tovább erősödő közösség tagjaiként találkozzunk a Társadalomtudományi Karon.

Juhász Gábor
dékán