Információk a 2020. 03. 13-át követő működésről

2020.03.11.
Információk a 2020. 03. 13-át követő működésről

Doktori Iskola

2020. 03. 13-ától az ELTE Szociológia Doktori Iskola adminisztrációs irodája előre nem látható ideig zárva tart. Telefonos, valamint e-mail-es ügyfélszolgálat: hétfőtől csütörtökig 8:30–16:30, valamint pénteken 8:30–14:00 között.

Kérjük a hallgatókat, hogy minden olyan kérvényt, amit alapesetben eredeti példányban szükséges leadni, scannelve vagy befotózva juttassák el a doktori@tatk.elte.hu e-mail-címre. Mindemellett kérjük, hogy az eredeti példányt őrizzék meg, és ha lehetőségük nyílik rá, juttassák el azt a Doktori Iskolába. Kivételt képeznek a számlakérő dokuemtnumok, melyeket továbbra is csak eredeti példányban tud a Doktori Iskola feldolgozni, így azt továbbra is postai úton küldjék el az 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A 7.90 címre – címzett: Szociológia Doktori Iskola.

A távoktatás 03. 23-án indul, az ezzel kapcsolatos információkat az oktatók szolgáltatnak.

Elérhetőség

Tanulmányi Hivatal

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a 3/2020. (II. 28.) számú rektori-kancellári együttes utasítással létrehozott ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület az utasításban kapott felhatalmazás alapján ebben a TÁJÉKOZTATÓ dokumentumban összefoglalja mindazokat a kötelezettségeket és felhívásokat, amelyek a 2021/2022-es tanévre irányadók, az intézményt és az egyetemi polgárokat érintik, számukra kötelezően betartandók és figyelembe veendők.

Az ELTE JOKT 2021. 08.30-i utasítása alapján, a hallgatói ügyintézés személyes jelenléttel és online módon is lehetséges. Maszk használata kötelező!

Hallgatói jogviszonyigazolások, teljesítési igazolások, kreditigazolásokra vonatkozó igényeit a hallgatók Neptun kérvények formájában kezdeményezhetik, amelyet a kérvényezés napján követő napon küldenek meg/adják át személyesen félfogadási időben a tanulmányi előadók.

Könyvtár

Az ELTE TáTK Némedi Dénes Könyvtár 2020. 03. 12-ét követően zárva tart.

A könyvtár tájékoztató levele a zárvatartás alatt elérhető szolgáltatásokról.

Nemzetközi Iroda

2020. 03. 13-tól a Nemzetközi Irodában előre nem látható ideig csak telefonos, valamint e-mail-es ügyfélszolgálat lesz: hétfőtől csütörtökig 8:30–16:30, valamint pénteken 8:30–14:00 között. Az iroda elérhetősége.

HASZNOS LINKEK és információk

Az érintett hallgatókat kérjük, hogy kövessék a folyamatosan frissülő tartalmakat a következő linkeken.

Meghosszabbított határidők (CSAK munkatársi pályázatok):

  • A még meg nem kezdett mobilitások esetén a munkatársnak lehetősége van a projekt időszakon belül elhalasztani az utazását
  • Erasmus+ (Európán belüli) mobilitás esetén 2021. május 31-ig (legkésőbbi hazaérkezés dátuma),
  • Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás keretében tervezett (Európán kívüli) mobilitás esetén 2021. július 31-ig (legkésőbbi hazaérkezés dátuma, a 2018-as és 2019-es projekteknél is).

2020/2021-es tanévre a pályázatok leadásának határideje (CSAK munkatársi pályázatok):

  • Erasmus+ mobilitás: 2020. május 15.
  • Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás: 2020. április 15.

Tanszékek és intézetek

2020. 03. 13-tól a tanszékeken és intézetekben előre nem látható ideig csak telefonos, valamint e-mail-es ügyfélszolgálat lesz a korábban megszokott félfogadási időkben.