Erasmus+ hallgatói mobilitási program a 2022/2023-as tanévre

2022.02.07.
Erasmus+ hallgatói mobilitási program a 2022/2023-as tanévre
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kara pályázatot ír ki a 2022/2023-as tanévre Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre.

A pályázat keretében 2022. június 1-től 2023. szeptember 30-ig lehetséges az Erasmus+ program keretén belül külföldi felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytatni 2–12 hónapig, illetve egy Erasmus+ programországban található vállalkozásnál, szervezetnél szakmai gyakorlatot teljesíteni (2–12 hónap). 

JELENTKEZÉS MENETE

Tanulmányi mobilitásra a pályázatokat a NEPTUN-felületen kell benyújtani, ÉS e-mailben is el kell küldeni a teljes, hiánytalan pályázati anyagot az  international@tatk.elte.hu e-mail címre.
Határidő: 2022. március 7. 20.00 óra

Szakmai gyakorlatra folyamatosan lehet pályázni: a pályázási időszakban a Neptunban és e-mailben, a pályázati időszakon kívül e-mailben a kari nemzetközi irodának kell benyújtani.

SEGÍTSÉG A PÁLYÁZÁSHOZ

A teljes pályázati kiírás (pályázók köre, ösztöndíjak összege, letölthető segédletek stb. ) az ELTE honlapján tekinthető meg. Kérjük, hogy részletesen tanulmányozza a pályázat előkészítése során!

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdések esetén a Társadalomtudományi Kar Dékáni Hivatal Nemzetközi Irodája (továbbiakban: NI) áll rendelkezésükre:

Kari online (Microsoft Teams) tájékoztató

 • február 17-én 16 órától. link
 • február 25-én 11 órától. link
 • március 1-én 11 órától. link

BENYÚJTANDÓ  DOKUMENTUMOK

Kötelező mellékletek:

 • pályázati űrlap 
  Az aláírt űrlapot a Neptunos pályázathoz nem kell feltölteni, csak e-mailben az NI-nek elküldeni. Elektronikusan kérjük kitölteni!
 • motivációs levél tanulmányi tervvel (magyarul és a mobilitás nyelvén)
  A dokumentum tartalmazza az Erasmus programban való részvétel motivációját, valamint egy előzetes kurzuslistát a fogadó egyetemen hallgatni kívánt kurzusokról. Amennyiben több egyetemet jelöl meg a pályázatában, nem kell több dokumentumot készítenie, az első helyen megjelölt egyetemre célszerű koncentrálni. Nincs előírt formanyomtatvány.
 • önéletrajz (magyarul és a mobilitás nyelvén)
 • korábbi félévek vizsgaeredményei angolul (kreditigazolás) a Tanulmányi Hivatal által kiállítva (MSc-sek a BSc-s eredményeket is csatolják);
 • diploma másolata (amennyiben mester- vagy doktori képzésben vesz részt);
 • nyelvtudás igazolása (részletek a Bírálati pontrendszerben és itt)
 • szakmai gyakorlatra jelentkező hallgatóknak: fogadólevél / meghívólevél amit a fogadó cég/szervezet állítja ki a hallgatónak. Formanyomtatvány nincs hozzá. Legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: hallgató neve, a fogadó intézmény adatai, és a szakmai gyakorlat tervezett időpontja.
 • Észak-Macedóniába, Szerbiába vagy Törökországba pályázó hallgatóknak: Hozzájárulás adattovábbításhoz ún. harmadik országba történő adattovábbítás esetén
 • ha nem magyar állampolgár, akkor az érvényes letelepedési vagy tartózkodási engedély vagy a menekültstátuszt igazoló okmány másolati példánya.

Opcionális mellékletek:

 • bármilyen hivatalos igazolás, ami a hallgató közéleti vagy egyéb releváns tudományos tevékenységét igazolja (HÖK, ESN, OTDK stb.)

TANULMÁNYI MOBILITÁS

A hallgató a számára elérhető felsőoktatási intézmények (ún. partneregyetemek) közül választhat.
A pályázható egyetemek listája itt (folyamatosan frissül!);  a végleges lista pedig a kari honlapon érthető el tudományterületenként: https://tatk.elte.hu/Erasmus-osztondij.

A pályázatok előkészítése során minden esetben javasoljuk az egyes egyetemek honlapjának tanulmányozását az angol nyelven elérhető kurzusok listájáról vendéghallgatók számára, valamint az előírt nyelvtudás szintjéről.

A skandináv egyetemek jellemzően korai nominálási határidővel dolgoznak, így amennyiben ebbe az országba kíván pályázni, mihamarabb adja le pályázatát.

SZAKMAI GYAKORLAT 

A hallgató önállóan keres szakmai gyakorlati helyet (nem szükséges egyetemi partnerkapcsolat). Az Európai Unió intézményeinek és szerveinek kivételével bármely Erasmus+ programországban (az országok listája a részletes felhívásban) található szervezethez vagy intézményhez lehet pályázni.

Az ELTE honlapján folyamatosan frissül a lista olyan szakmai gyakorlati helyekről, ahol már dolgozott ELTE-s hallgató és/vagy szívesen fogadnak ELTE-s hallgatókat.

ELBÍRÁLÁS

A pályázatokat először a kari Külügyi Bizottság bírálja el, a Hallgatói Erasmus pontozási rendszer szerint.  A kari Külügyi Bizottság által felterjesztettet lista alapján végleges döntést a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz. Az eredményről a hallgatók a Neptun-rendszeren keresztül kapnak hivatalos értesítést, a döntést követő legkésőbb 3 héten belül. (Az eredmény megtekintéséhez be kell lépni a NEPTUN felületére.)

A pályázati időszak után benyújtott szakmai gyakorlatos pályázatokról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság kéthavonta dönt, tehát szakmai gyakorlatra a megadott határidőt követően is lehet pályázni.

HASZNOS LINKEK

Pályázási segédlet: https://www.elte.hu/erasmus/palyazat/hosszu?m=919

Partneregyetemek: https://tatk.elte.hu/Erasmus-osztondij

Kiegészítő támogatási lehetőségek: https://www.elte.hu/erasmus/palyazat

Élménybeszámolók, inspirációk: https://tka.hu/celcsoport/78/inspiraciok