Erasmus+ pótpályázat – 2020 kora őszi leadás

2020.09.10.
Erasmus+ pótpályázat – 2020 kora őszi leadás
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2020/2021-es tanév tavaszi félévére, Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre.

A pályázat keretében 2021. szeptember 30-ig lehetséges az Erasmus+ program segítségével külföldi felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytatni 3–12 hónapig, illetve egy Erasmus+ programországban található vállalkozásnál, szervezetnél szakmai gyakorlatot teljesíteni (2–12 hónap). 

ÚTMUTATÓ

A teljes pályázati kiírás és a letölthető segédletek az ELTE honlapján tekinthető meg. Kérjük, hogy részletesen tanulmányozza a pályázat előkészítése során.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdések esetén a Társadalomtudományi Kar Dékáni Hivatal Nemzetközi Irodája (továbbiakban: NI) áll rendelkezésükre e-mailben az international@tatk.elte.hu címen.

Kari online (Microsoft Teams) tájékoztató eseményre jelentkezni ezen a linken keresztül lehet.

JELENTKEZÉS MENETE

Részképzésre a pályázatokat a NEPTUN-felületen 2020. október 5-én 20.00 óráig kell benyújtani; valamint e-mailben is el kell küldeni a teljes, hiánytalan pályázati anyagot az  international@tatk.elte.hu e-mail címre.

Szakmai gyakorlatra folyamatosan lehet pályázni, a pályázatot a megadott pályázási időszakban a Neptunban, a pályázási időszakon kívül elektronikusan, a TÁTK Nemzetközi Irodájának kell benyújtani (az elbírálás kéthavonta történik).

BENYÚJTANDÓ  DOKUMENTUMOK ÉS SEGÉDLETEK

A pályázat kötelező mellékletei: 

 • pályázati űrlap 
  Az aláírt űrlapot a Neptunos pályázathoz nem kell feltölteni, csak e-mailben az NI-nek elküldeni. Elektronikusan kérjük kitölteni!
 • motivációs levél tanulmányi tervvel (magyarul és a külföldi tanulmányok nyelvén)
  A dokumentum tartalmazza az Erasmus programban való részvétel motivációját, valamint egy előzetes kurzuslistát a fogadó egyetemen hallgatni kívánt kurzusokról. Amennyiben több egyetemet jelöl meg a pályázatában, nem kell több dokumentumot készítenie, az első helyen megjelölt egyetemre célszerű koncentrálni. Nincs előírt formanyomtatvány.
 • önéletrajz (magyarul és idegen nyelven);
 • korábbi félévek vizsgaeredményei (kreditigazolás) a Tanulmányi Hivatal által kiállítva (MSc-sek a BSc-s eredményeket is csatolják);
 • diploma másolata (amennyiben mester- vagy doktori képzésben vesz részt);
 • nyelvtudás igazolása

Opcionális mellékletek:

 • ha nem magyar állampolgár, akkor az érvényes letelepedési vagy tartózkodási engedély vagy a menekültstátuszt igazoló okmány másolati példánya)
 • bármilyen igazolás, ami a hallgató közéleti vagy egyéb releváns tudományos tevékenységét igazolja (HÖK, ESN, OTDK stb.).

TANULMÁNYI MOBILITÁS (STUDENT MOBILITY FOR STUDIES – SMS)

A pótpályázati fordulóban a főpályázati időszak után fennmaradó helyekre lehetséges a pályázat benyújtása. Az aktuális lista a Neptun rendszerben érhető el.
A pályázatok előkészítése során minden esetben javasoljuk az egyes egyetemek honlapjának böngészését az angol nyelven elérhető kurzusok listájáról vendéghallgatók számára, valamint az előírt nyelvtudás szintjéről.

SZAKMAI GYAKORLAT (STUDENT MOBILITY FOR PLACEMENTS – SMP)

Szakmai gyakorlatra a pályázás folyamatos, döntés kéthavonta történik. Bármely európai céghez, szervezethez vagy intézményhez lehet pályázni. Az ELTE honlapján a pályázati felhívás résznél folyamatosan frissül a lista olyan szakmai gyakorlati helyekről, ahol már dolgozott ELTE-s hallgató és/vagy szívesen fogadnak ELTE-s hallgatókat.

ELBÍRÁLÁS

A pályázatokat először a kari Külügyi Bizottság bírálja el, a Hallgatói Erasmus pontozási rendszer szerint.  A kari Külügyi Bizottság által felterjesztettet lista alapján végleges döntést a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz, várhatóan 2020 októberében. Az eredményről a hallgatók a Neptun-rendszeren keresztül kapnak hivatalos értesítést, a döntést követő legkésőbb 3 héten belül. (Az eredmény megtekintéséhez be kell lépni a NEPTUN felületére.)

A később benyújtott szakmai gyakorlatos pályázatokról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság kéthavonta dönt, tehát szakmai gyakorlatra az október 5-i határidőt követően is lehet pályázni. 

HASZNOS LINKEK

Kiegészítő támogatási lehetőségek: https://www.elte.hu/erasmus/palyazat

Letöltendő dokumentumok : https://www.elte.hu/erasmus/palyazat

Élménybeszámolók, inspirációk: https://tka.hu/celcsoport/78/inspiraciok