Doktori Iskola

Doktori Iskola

Bemutatkozik az ELTE Szociológia Doktori Iskola

2018.07.26.
Bemutatkozik az ELTE Szociológia Doktori Iskola
A Szociológia Doktori Iskola 2000-ben jött létre Némedi Dénes vezetésével integrálva a korábbi intézmény keretei között 1993-ben Huszár Tibor által indított szociológia doktori képzést, illetve az 1995-ben, az országban elsőként megalakult Ferge Zsuzsa vezette szociálpolitika doktori képzést. Jelenleg az iskolában 4 képzési program működik, a két korábbi program mellett 2009-ben indult el az interdiszciplináris társadalmi kutatások program Csepeli György vezetésével.

A brosúra letöltése

A félév beosztása

A doktori képzés magas szakmai színvonalát karunk oktatói biztosítják, akik a különböző társadalomtudományi kutatási irányzatokban idehaza és külföldön széleskörű szakmai tapasztalatokkal és elismeréssel rendelkeznek.

A doktori képzés 2016 szeptemberétől megváltozott. Az eddigi 6 félév helyett 4+4+2 félévig tart és magában foglalja a disszertációs szakaszt is.

A doktori tanulmányok ideje alatt a hallgatóknak 240 kreditet kell teljesíteniük. A képzés alatt kredit három fő tevékenységért adható: I. tanulmányi munkáért, II. tudományos tevékenységért – melynek része a témavezetői konzultáció, a szakmai publikálás, illetve a tudományos konferenciákon való részvétel –, illetve III. az oktatási tevékenységért.  A doktori kurzusok célja a szakmai ismeretek tudományos igényű elmélyítése, a kutatási módszerek elsajátítása, a kutatói, oktatói kvalitások továbbfejlesztése. A hallgatók kutatási témáikat egy-egy iskolateremtő tudósegyéniség irányítása mellett dolgozhatják ki. A tanulmányi idő alatt a hallgatók publikációs kötelezettségeik teljesítése, illetve tudományos konferenciák révén kapcsolódhatnak be a szakmai nyilvánosságba. A doktori iskola és oktatási programok rendszeresen szerveznek hallgatói konferenciákat, amelyeken alkalmat teremtenek a tehetséges doktoranduszok számára kutatási eredményeik ismertetésére és a tudósi habitushoz kapcsolódó készségek fejlesztésére.

A nemzetközi kutatási eredményeinek ismerete és alkalmazása minden doktorandusz esetében elvárás, ezért a doktori képzés legalább egy idegen nyelv magas szintű ismeretét kívánja meg a hallgatótól. Az egyetemi nemzetközi megállapodások és a témavezető oktatók széleskörű nemzetközi kapcsolatai révén a kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók számára lehetőség van külföldi kutatási programokban való részvételre is.

Profil

Képzésért felelős területi doktori tanács: Társadalomtudományi Területi Doktori Tanács
Doktori iskola tudományterülete: Társadalomtudományok
Tudományág: Szociológiai tudományok
Kiadható fokozat elnevezése: PhD – Szociológia tudományág
Doktori iskola működési feltételét biztosító mesterképzés: Szociológia,  survey statisztika, szociálpolitika, szociális munka
Létesítés éve: 2000

A doktori képzésért felelős személyek

  • Juhász Gábor habil. egyetemi docens, dékán
  • Rudas Tamás egyetemi tanár, a Doktori Iskola vezetője, a Kari Doktori Tanács elnöke

A Szociológia Doktori Iskola törzstagjai

  • Barna Ildikó
  • Csepeli György
  • Fokasz Nikosz
  • Majtényi Balázs
  • Orosz Éva
  • Örkény Antal
  • Rudas Tamás
  • Takács Judit

A Társadalomtudományi Terület Doktori Tanácsának tagjai

Elnök: Rudas Tamás egyetemi tanár, a Doktori Iskola vezetője
Belső tagok: Örkény Antal egyetemi tanár, Orosz Éva professor emeritus, Csepeli György professor emeritus, Fokasz Nikosz egyetemi tanár, Majtényi Balázs egyetemi tanár
Külső tagok: Péli Gábor MTA doktora, Szalai Júlia MTA doktora
A TTDT további tagja a doktoranduszok képviselője, aki TáTK-on működő doktori iskola aktív hallgatója