Civil társadalom

Peripato Kutatóközpont - Civil társadalom és társadalmi mozgalmak

Az alcsoport bemutatkozása

Kutatócsoportunk a magyar és közép-kelet-európai régió civil társadalmaival, a civil részvétellel foglalkozik. Fontos kutatási területünk a civil társadalom változásának és az újonnan megjelenő társadalmi mozgalmak kialakulásának vizsgálata, melyhez a civil társadalom strukturálódásának, a politikai és civil részvételnek és a 2006/2008-as politikai és gazdasági válság fogalmi keretét használjuk.

A társadalmi mozgalmak kapcsán foglalkozunk az eltérő mobilizációs struktúrákkal, megkülönböztetve egymástól (1) a hagyományos civil (vagyis a pártoktól független) mozgalmakat, (2) a kormányt támogató (pro-government) mozgalmakat és (3) a szélsőjobboldali szerveződéseket.

Külön szempontként vizsgáljuk a társadalmi mozgalmak mobilizációjának beágyazottságát a tágabb civil társadalomba és ennek összefüggéseit a magyar társadalomra jellemző különböző értékrendszerekkel. Kutatásainkkal megkíséreljük megérteni a különböző mobilizációk és a politikai berendezkedés összefüggéseit.
Az elmúlt években főleg Magyarországgal foglalkoztunk, de közeljövőben szeretnénk vizsgálódásainkat kiterjeszteni közép-kelet-európára és a mediterráneumra, különösképpen Görögországra.

2016.03.22.