Média

Peripato Kutatóközpont - Média alcsoport

Az alcsoport bemutatkozása

A Peripato kutatócsoport elsőrendű célkitűzése szempontjából az online, elsőrendűen írott szöveg alapú médiatartalmak vizsgálata egyedülálló vizsgálati terepet jelent. Az online adatok segítségével idősorosan (akár retrospektív módon) és helyhez kötöttség nélkül nyílik lehetőség a különböző országokban a médiában zajló diskurzusok lenyomatainak vizsgálatára. A média alcsoport a diffúzió-kutatás és önszerveződés szemléletmódját alkalmazó médiadinamikai módszerekre alapozza kutatásait, amelyhez kiindulási alapként a válság tematikához kapcsolódó görög és magyar médiatartalmakat vizsgálja. Az alcsoport adatgyűjtéssel, azok rendszerezésével, valamint elemzési eszközök fejlesztésével is foglalkozik. A kutatás ugyanakkor nem előzmények nélküli és több elméleti szempontú megközelítést is próbál empirikus alapokra helyezni, amelyek közül kiemelkedik a Niklas Luhmann féle rendszerelmélet.

Kiindulásként, konkrét kutatási kérdés tekintetében a választási időszakban történt kampánydinamikai elemek megértését tűztük ki célul, ezen belül is a botrányok és permanens témák jelenlétének viszonyát és dinamikai szempontok megértését. További konkrét célkitűzése az alcsoportnak, hogy a hálózati szemlélet alkalmazásával képes legyen explicitté tenni a különböző médiumokban potenciálisan jelenlévő, látens módon hordozott értékrendi kontextusokat.

Publikációk (2013 óta)

 

  • Fokasz Nikosz: Large-scale societal changes and intentionality – an uneasy marriage (with Péter Bodor) Behavioral and Brain Sciences, volume 37, issue 04,  419-420. (2014)
  • Fokasz Nikosz: Αστάθεια και πίεση in: Μιλτιάδης Κήπας (ed.): Μετασχηματισμός και οικονομική ανάπτυξη στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, Athén: ΗΡΟΔΟΤΟΣ (2014)
  • Fokasz Nikosz: Εάν οι Συγκλητικοί  δεν νομοθετούνε  οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νομοθετήσουν, Διεπιστημονικό δοκίμιο για τη γένεση των κοινωνικών καινοτομιών  in: Ι.Α.Δ. Μεταξάς (ed.), Πολιτική Επιστήμη: διακλαδική και κριτική προσέγγιση της πολιτικής πράξης Athén: Σάκκουλας (2015)
  • Fokasz Nikosz (szerk.) Identitások határán Budapest: Új Mandátum, 2013. 240 p.
  • Előd Zoltán A szociológia alapproblémája és a formális önreferenciális rendszerek SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 22:(3) pp. 22-53. (2013)
  • Bálint Lajos, Daróczi Gergely, Bozsonyi Károly, Tóth Gergely A választói viselkedés térbeli modellje - empirikus kísérlet budapesti adatok alapján TÉR ÉS TÁRSADALOM 28:(3) pp. 32-49. (2014)
  • Daróczi Gergely, Tóth Gergely Felhőtlen statisztika a felhőben STATISZTIKAI SZEMLE 91:(11) pp. 1118-1142. (2013)
  • Elek Dinya, Tamas Toth, Gergely Toth, Sandor Kabos, Gabriella Merth, Gyorgy Surjan Mapping distribution of disease pairs in space and time BRITISH JOURNAL OF MEDICAL & HEALTH SCIENCES 1:(7) pp. 37-53. (2013)
  • Tóth Gergely, Hajnáczky Tamás, Bozsonyi Károly: A szegregációs folyamat egy sajátságos modellje: A szegregációs folyamat történeti rekonstrukciója és annak matematikai modellje Tiszabő település esetén In: Bacsák Dániel, Krámer Lili, Szabó Miklós (szerk.) Kulcskérdések a társadalomtudományban. Konferencia helye, ideje: , 2011.05.26-2011.05.28. Budapest: ELTE Társadalomtudományi Kar,2013. pp. 201-222.

 

2016.03.22.