Bemutatkozik az ELTE SZDI

Bemutatkozik az ELTE Szociológia Doktori Iskola

Bemutatkozik az ELTE Szociológia Doktori Iskola

Küldetésnyilatkozat

Az ELTE TáTK Szociológiai Doktori Iskola célja, hogy a magyarországi társadalomtudományi képzés nagy hagyományú, kiemelkedő intézményeként magas szintű posztgraduális képzést és kutatási lehetőséget biztosítson a társadalomtudományok művelése iránt elkötelezett hazai és külföldi jelentkezők számára. A doktori iskola a tudományos képzés nemzetközi sztenderdjével összhangban felkészíti hallgatóit, hogy olyan kutatókká, oktatókká és szakemberekké váljanak, akik a társadalmi jelenségeket egymással való összefüggésükben, kulturális és történeti meghatározottságukban, szélesebb gazdasági, társadalmi és szociális beágyazottságukban, módszertani megközelíthetőségük sokféleségében képesek látni és vizsgálni. A Doktori Iskola munkája abból a meggyőződésből indul ki, hogy a társadalomtudományok klasszikusaira építő elméleti tájékozottság és a legmodernebb módszertani eszközök elsajátítása, amelyet hallgatóinak biztosít, egyaránt alapvető a mai társadalmi problémák és kihívások vizsgálatában és megértésében.  

A Doktori Iskola széles tematikus profillal rendelkező programjainak egyikében való fokozatszerzéssel hallgatóink bizonyítják, hogy képesek önállóan végzett, új tudományos eredményeket, innovatív megoldásokat eredményező kutatásra, amelyek hasznára lehetnek a társadalomnak. Továbbá képesek eredményeiknek a hazai és nemzetközi tudományos kommunikációs térben történő megjelenítésére, illetve kommunikálására a szélesebb közvélemény számára is. A Doktori Iskolában végzett tanulmányok és kutatómunka felkészíti a hallgatókat magas színvonalú kutatási, oktatási vagy gyakorlati tevékenység folytatására és elindítja őket hazai vagy nemzetközi szakmai pályájukon.

A Doktori Iskola tagjai tiszteletben tartják a gondolat és a véleménynyilvánítás szabadságát, az emberi méltóságot, az általános etikai normákat; szolidáris és befogadó tudományos közösséget alkotnak. A Doktori Iskola nyitottan fogad minden hallgatót és oktatót etnikai és kulturális háttérre, vallási kötődésére, politikai véleményre, fogyatékosságra, nemi hovatartozásra, önkifejezésre és irányultságra való tekintet nélkül. A hallgatók és oktatók, valamint a kutatási témák megválasztásában a Doktori Iskolát csak a minőség, a teljesítmény és a tudományos kérdésfeltevések relevanciájának szempontjai vezetik.

Profil

Képzésért felelős területi doktori tanács: Társadalomtudományi Területi Doktori Tanács
Doktori iskola tudományterülete: Társadalomtudományok
Tudományág: Szociológiai tudományok
Kiadható fokozat elnevezése: PhD – Szociológia tudományág
Doktori iskola működési feltételét biztosító mesterképzés: szociológia,  survey statisztika és adatanalitika, szociálpolitika, szociális munka
Létesítés éve: 2000

A doktori képzésért felelős személyek

 • Prónai Csaba habil. egyetemi docens, dékán
 • Bódy Zsombor egyetemi tanár, a Doktori Iskola vezetője, a Kari Doktori Tanács elnöke

A Szociológia Doktori Iskola törzstagjai

 • Barna Ildikó
 • Bodor Péter
 • Bódy Zsombor
 • Csepeli György
 • Juhász Gábor
 • Majtényi Balázs
 • Németh Renáta
 • Örkény Antal
 • Takács Judit

A Társadalomtudományi Terület Doktori Tanácsának tagjai

Elnök: Bódy Zsombor egyetemi tanár

Belső tagok: Csepeli György professor emeritus, Kövér-Van Til Ágnes egyetemi tanár, Majtényi Balázs egyetemi tanár, Németh Renáta egyetemi tanár, Örkény Antal egyetemi tanár

Külső tagok: Takács Judit, a TK kutatóprofesszora és Berger Viktor egyetemi docens (PTE)

A TTDT további tagja a doktoranduszok képviselője, aki TáTK-n működő doktori iskola aktív hallgatója


A programok vezetőinek, titkárainak, adminisztrátorainak elérhetősége