Szabályzatok

Szabályzatok

Szabályzatok

DOKUMENTUM

LETÖLTÉS

(2016) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Doktori Szabályzata

/Az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzata II. kötetének – Hallgatói Követelményrendszer (HKR) – 6. melléklete, mely a 2016/17-es tanévtől felvettekre vonatkozik./

 

PDF

(2013) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Doktori Szabályzata

/Az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzata (ELTE SZMSZ) I. kötetének – Szervezeti és Működési Rend (SZMR) – 12. melléklete. Hatályon kívül helyezve 2016. szeptember 1. napjától. A doktori képzésre a 2016/2017-es tanévet megelőzően beiratkozottakra és a 2016. szeptember 1-jén doktorjelölti jogviszonyban állókra azonban ezt a szabályzatot kell alkalmazni./

PDF

(2021) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

PDF

(2016) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

PDF

(2021) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskola Minőségbiztosítási Szabályzata és Eljárásrendje 2019–2024 (a szabályzat mellékletei egyenként is letölthetők)

PDF

(2016) A Szociológia Doktori Iskola minőségbiztosítási terve

PDF

(2014)  A Szociológia Doktori Iskola minőségbiztosítási terve

PDF

(2021) A Szociológia Doktori Iskola angol nyelvű nemzetközi kapcsolatok programjának kredtittanterve a 2021/22-es tanévtől felvettek számára

PDF

(2021) A Szociológia Doktori Iskola angol nyelvű szociológia programjának kredtittanterve a 2021/22-es tanévtől felvettek számára

PDF

(2020) A Szociológia Doktori Iskola három programjának kredtittanterve a 2020/21-es tanévtől felvettek számára

PDF

(2016) A Szociológia Doktori Iskola három programjának kredtittanterve a 2016/17-es tanévtől felvettek számára

PDF

(2008) A Szociológia PhD program képzési terve a 2008-ban és azt követően felvett hallgatók részére

PDF

(2008) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskolájának kreditrendszerű szabályozása

PDF

(2022) A Szociológia Doktori Iskola Interdiszciplináris társadalomkutatások programjának kredittanterve a 2022/23-es tanévtől felvettek számára

PDF

Folyóiratlista

XCL

Hallgatói Követelmény Rendszer

PDF

Etikai kódex

PDF

Adatvédelmi Szabályzat

PDF

Forrásmegjelölésre vonatkozó irányelvek és szabályok

PDF

Tájékoztatás a predátor konferenciákról és folyóiratokról

PDF

Fellebbezési lehetőség

A Neptun rendszerben tárolt hallgatói e-mail címről a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság e-mail címére (hjb@kancellaria.elte.hu). A fellebbezésnek legalább a következőket kell tartalmaznia: a hallgató neve, Neptun kódja, lakcíme, a hallgató karának neve, a fellebbezéssel élni kívánó határozat megjelölése, a fellebbezés indoka.

Az ELTE adatvédelmi tisztviselője

Dr. Csibra Klára
Adat- és Stratégiai Információkezelési Iroda
1053 Budapest, Ferenciek tere 6.
Tel.: +36-1-411-6500/2855 
E-mail: strategia@rk.elte.hu