Honosítás

Külföldön szerzett tudományos fokozat honosítása

A PhD honosítással kapcsolatosan először honosítási kérelmet kell benyújtani, amelyhez csatolni kell:

a) az eredeti doktori oklevél hiteles másolatát,

b) a külföldi oktatási intézmény által kiállított olyan okirat hiteles másolatát (pl. leckekönyvet, ellenőrző könyvet), amely hitelt érdemlően igazolja a doktori tanulmányok időtartamát, és a doktori oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények sikeres teljesítését,

c) a honosítási eljárási díj befizetésének igazolását,

d) a doktori eljáráshoz előírt nyelvismeret igazolását (egy középfokú (B2) angol- és egy középfokú (B2), bármely élő idegen nyelvből megszerzett komplex nyelvvizsga vagy egy angol felsőfokú (C1) és egy alapfokú (A2), bármely élő idegen nyelvből megszerzett nyelvvizsga, amelyek igazolásának módja: komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű bizonyítvány, ideértve az adott nyelven szerzett középfokú, illetőleg felsőfokú végzettséget igazoló okiratot, valamint a hatósági nyilvántartás szerint honosítható nyelvvizsgákat.)

e) publikációs jegyzéket (MTMT, ld. 6/2012. (II. 23.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem publikációs tevékenységének nyilvántartásáról),

f) tudományos fokozat odaítélésének alapjául szolgáló eredeti disszertációt (amennyiben a munka olyan nyelven készült, amelynek alapján a doktori tanács nem tud érdemben dönteni a honosításról, kérhető a munka hiteles magyar fordítása).

A honosított doktori értekezés és a tézisek nyilvánossága érdekében a 62. §-ban és a 76.§- ban foglaltakat a honosítási eljárásban és a honosított doktori értekezések esetén is megfelelően alkalmazni kell. (A doktori értekezést 1 db kötött és 2 spirálozott példányban kell benyújtani. További 1 db elektronikus adathordozón tárolt példány benyújtása kötelező, és az elektronikus változatot PDF/A formátumban kell beadni. A nyomtatott és az elektronikus adathordozón tárolt példányok nem térhetnek el egymástól. Az értekezés szakirodalmi jegyzékében minden lehetséges esetben fel kell tüntetni a hivatkozott dokumentumok DOI-azonosítóját is. A doktori értekezés és a tézisek nyomtatott és elektronikus adathordozón tárolt példányainak benyújtása előtt a szerző az EDSZ 5. számú mellékletében meghatározott „Adatlapon” a kari hivataltól DOI-azonosítót igényel.)

ELTE SZMSZ Doktori Szabályzat

A szükséges formanyomtatványok az ELTE TáTK oldalán (Kérelem külföldön szerzett tudományos fokozat PhD fokozatként való honosításához, ADATLAP a doktori értekezés nyilvánosságra hozatalához és a DOI-azonosítók feltüntetéséről)

A kérelem beérkezését követően a Doktori Iskola vezetője az elismeréssel vagy honosítással kapcsolatos szakértői feladatok ellátására szakértőt rendelhet ki. A honosításról először a Társadalomtudomány Területi Doktori Tanács, majd az Egyetemi Doktori Tanács dönt.

Eljárási díj:

A honosítás eljárási díja a 12/2013. (II. 12.) EMMI rendeletben meghatározottak szerint 45.000 Ft

Az eljárási díjat megfizetni átutalással lehet az alábbi számlaszámra:

  1. elismerésért felelős hatóság: Eötvös Loránd Tudományegyetem
  2. Számlaszám: Magyar Államkincstár, 10032000-01426201-00000000
  3. Közleménybe kérjük beírni: TáTK f11101/16 "Kérelmező neve" Honosítási eljárási díj

Az eljárás szabályairól bővebben a HKR Doktori Szabályzata rendelkezik, amelyben az ügymenetre vonatkozóan részletes leírás a 68-ik oldalon található, az eljárásra vonatkozó díjakról pedig a 81-ik oldaltól olvashatnak bővebben.

A szükséges dokumentációt a doktori@tatk.elte.hu címre kérjük elküldeni.

 

2022.10.13.